Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

Волошин Микола Іванович

Дата народження: 16 травня 1940 р.

Посада: старший науковий співробітник лабораторії гідроекології  відділу охорони ландшафтів,

збереження біорізноманіття і природозаповідання

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Попередні посади:

1977 р. – 1989 р.: працював на посадах інженера-старшого наукового співробітника, начальника сектора з організації роботи Науково-технічної ради Держагропрому УРСР, головного спеціаліста відділу наукових досліджень Держагропрому УРСР.

1989 р. – 1990 р.: працював на посаді начальника управління організації наукових досліджень Держагропрому УРСР.

1990 р. – 1991 р. працював на посадах ученого секретаря секретаріату та ученого секретаря Науково-технічної ради Президії Південного відділення ВАСГНІЛ.

1991 р. – 2000 р.: працював заступником головного вченого секретаря, начальником відділу аналізу та прогнозування НДР і розвитку АПК – заступником начальника науково-організаційного управління, ученим секретарем, старшим науковим співробітником Науково-організаційного управління Української академії аграрних наук.

2000 р. – 2005 р.: працював за контрактом ученим секретарем, старшим науковим співробітником сектора науково-координаційної роботи та старшим науковим співробітником відділу з питань науково-координаційної роботи Науково-організаційного управління апарату Президії УААН. Далі протягом двох років займав посаду старшого наукового співробітника в Інституті садівництва НААН.

З 2010 року по сьогодні Микола Іванович працює в Інституті агроекології і природокористування НААН.

Наукова діяльність:

З моменту заснування УААН у 1991 році, Микола Іванович брав безпосередню участь у підготовці низки відомчих нормативно-методичних документів, що наразі регламентують майже усі аспекти наукової і науково-технічної діяльності як науково-дослідних установ Академії так і відділень та структурних підрозділів апарату Президії Української академії аграрних наук.

За час роботи в апараті Президії Волошин М.І. брав активну участь у підготовці пропозицій Української академії аграрних наук до нормативно-правових актів з питань планування, організації та координації наукових досліджень, науково-технічної і інноваційної діяльності в Україні. Серед них Закони України «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про наукову і науково-технічну експертизу», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», «Про інноваційну діяльність», «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» та ряд постанов Кабінету Міністрів України, які стосуються різних аспектів наукової діяльності в країні. Волошиним Миколою Івановичем внесено до згаданих нормативно-правових актів пропозиції, які істотно покращили умови для ефективного функціонування суб’єктів наукової сфери.

Він безпосередньо брав участь у підготовці нормативних актів УААН з питань заохочення та соціального захисту прав працівників науки. Він активно і наполегливо працював над написанням першого та вдосконаленням редакцій наступних статутів Української академії аграрних наук. Впродовж цього періоду він фактично був беззмінним координатором цих робіт та технічним редактором усіх статутів Академії. Микола Іванович підготував 2 кандидати наук.

Почесні звання, нагороди:

За багаторічну плідну працю та вагомий внесок в науково-організаційну діяльність апарату Президії УААН, підготовку висококваліфікованих пропозицій та активну участь у розробці нормативно-правових актів з наукової та науково-організаційної діяльності в країні Волошин Микола Іванович у 2000 р. нагороджений Почесною грамотою УААН.

Публікації:

Миколою Івановичем Волошиним опубліковано понад 50 наукових праць, у т.ч. 9 авторських свідоцтв на винаходи, 4 з яких (в співавторстві) впроваджені у виробництво.