Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

Відділ агробіоресурсів і екологічно безпечних технологій

Завідувач відділу
Парфенюк Алла Іванівна
доктор біологічних наук, професор
Автор понад 100 наукових праць, в т.ч. 10 науково – методичних рекомендацій, 6 патентів, 10 ДСТУ та 4колективних монографій.
Сфера наукових інтересів: біобезпека взаємодії мікроміцетів з рослинами в агроекосистемах

СТРУКТУРА ВІДДІЛУ:

  1. Лабораторія екології тваринництва
  2. Лабораторія біоконтролю агроекосистем і органічного виробництва

 Основні напрями досліджень:

  • Науково – методичне обґрунтування механізму формування ценотичних популяцій мікроміцетів для підвищення екологічної безпеки агроекосистем.
  • Розроблення науково – методичних основ регуляції чисельності мікроміцетів в агроценозах сільськогосподарських культур у Центральному Лісостепу України.
  • Розроблення наукових основ управління екологічними ризиками в аграрному виробництві за вирощування сільськогосподарських культур.
  • Розроблення екобезпечних технологій переробки побічних продуктів тваринного походження з отриманням органічних добрив.