тел. +38 (044) 526-92-21 | e-mail: agroecologynaan@gmail.com

В.о. Завідувача відділу

Ковалів Олександер Іванович

cтарший науковий співробітник

доктор економічних наук,

контактна інформація

E-mail:  okovaliv@ukr.net

Cайт: www.kovaliv.kiev.ua

 

Відділ економіки природокористування в агросфері створено в 2011 році, що було викликано об’єктивною необхідністю посилення економічного акценту в дослідженнях агроекологічного напряму.
Наукова робота відділу в даний час спрямована на розроблення та еколого-економічне обґрунтування механізмів природокористування в аграрному секторі економіки та розвитку сільських територій в Україні.
Науковий пошук здійснюється за напрямами:

  • Організаційно-економічні засади збалансованого аграрного виробництва та використання природних ресурсів агросфери (д.е.н., с.н.с. Шкуратов О.І.);
  • Оцінка економіко-правових аспектів користування природними об’єктами право власності Українського народу (д.е.н., с.н.с. Ковалів О.І.);
  • Наукове обґрунтування збалансованого розвитку сільських територій України в контексті євроінтеграційних процесів (д.с.-г.н., с.н.с. Палапа Н.В.);

У відділі здійснюється підготовка аспірантів за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.
Відділ супроводжується видання науково-практичного журналу: «Збалансоване природокористування»
У рамках міжнародних зв’язків відділ розширює двостороннє співробітництво із закордонними науковими і освітніми установами, зокрема Рада з досліджень і експериментів у галузі сільського господарства (м. Рим, Італія), Інститут економіки сільського господарства та продовольства – Державний дослідницький інститут (м. Варшава, Польща). Державний університет з землеустрою (м. Москва, Росія), Білоруська державна сільськогосподарська академія (м. Горки, Білорусія).
В рамках співробітництва здійснюються спільні наукові дослідження, ведеться підготовка до видання спільних навчально-методичних розробок.
Наукові співробітники відділу беруть активну участь у міжнародних науково-практичних конференціях, симпозіумах, семінарах.
Розвиток міжнародних зв’язків і розширення спектру видів діяльності міжнародного співробітництва свідчить про визнання і зростаючому авторитеті відділу економіки природокористування в агросфері на міжнародній науковій арені.

Структурні підрозділи відділу:

Лабораторія збалансованого природокористуваня Сектор економіки землекористування Сектор розвитку сільських територій