Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

Лабораторія екології тваринництва

Завідувач лабораторії
Пінчук Валерій Олександрович

к.с.-г.н., c.н.с.
Автор понад 80 наукових праць, в т.ч.: 5 колективних монографій, 33 наукових статей, 7 методичних рекомендацій і 5 патентів.
Сфера наукових інтересів: моделювання, агроекологія, зооінженерія, агрономія.

ORCID

Google Scholar

Провідний науковий співробітник
Тертична Ольга Василівна

д.б.н., с.н.с.
Автор понад 120 наукових праць, в т.ч.: 4 колективних монографій, 53 наукових статей, 5 методичних рекомендацій і 8 патентів.
Сфера наукових інтересів: агроекологія, біоіндикація.

ORCID

Google Scholar

Старший науковий співробітник
Подоба Юрій Васильович

к.с.-г.н.
Автор понад 30 наукових праць, в т.ч.: 1 колективної монографії , 22 наукових статей, 2 методичних рекомендацій, 2 ДСТУ.
Сфера наукових інтересів: агроекологія, біотехнологія

ORCID

Google Scholar

Старший науковий співробітник
Дешко Віталій Іванович

к.т.н., с.н.с.
Автор понад 315 наукових праць, в т.ч.: 1 колективної монографії, 87 наукових статей, 11 методичних рекомендацій і 201 патенту.
Сфера наукових інтересів: механізація сільського господарства.

ORCID

Google Scholar

Науковий співробітник
Мінералов Олег Іванович

Автор понад 60 наукових праць, в т.ч.: 6 колективних монографій, 20 наукових статей, 4 методичних рекомендацій і 14 патентів.
Сфера наукових інтересів: агроекологія, агрономія, технологія.

ORCID

Google Scholar

Основні напрями наукової діяльностіПослугиНДРПублікаціїПрактичні розробки
 • агроекологічний моніторинг збалансованого використання поживних речовин та енергії;
 • розроблення способів переробки побічних продуктів тваринного походження з отриманням органічних добрив;
 • розроблення технічних засобів для отримання органічного і органо-мінерального добрива;
 • аналіз енергоефективності технологій переробки побічних продуктів тваринного походження на органічне добриво;
 • антропогенне навантаження у агроценозах і біоценозах, алелопатія рослин і мікроорганізмів.
 • Моделювання низьковуглецевих і низьконітрогенних агроекосистем рослинно-тваринницької спеціалізації.
 • Аналіз екологічного стану ґрунту, води, повітря і біоти у зоні виробництва тваринницьких господарств.
 • Розроблення екологічно безпечних технологій виробництва органічного та органо-мінерального добрива.

З 2008 року співробітники лабораторії виконують фундаментальні, прикладні та пошукові дослідження:

 • 01.02/072. Дослідити вплив антропогенних чинників на якість і безпеку продукції тваринництва та розробити науково-методичні основи системи її контролю згідно міжнародних стандартів та вимог (науковий керівник: д.б.н., с.н.с. Тертична О.В.).
 • 00.04.01.Ф. Розробити наукові основи екологічної оцінки технологій у тваринництві, № ДР 0111U001644 (науковий керівник: д.с.-г.н., професор, академік НААН Жукорський О.М.).
 • 00.01.07.ПШ. Розробити керівний документ для запобігання та скорочення викидів аміаку з сільськогосподарських джерел, № ДР 0116U000704 (науковий керівник: д.с.-г.н., професор Моклячук Л.І.).
 • 00.01.03.Ф. Розробити наукові основи екологічного оцінювання стану агробіоресурсів в умова змін клімату, № ДР 0116U000703 (науковий керівник: д.с.-г.н., професор, академік НААН Жукорський О.М.).
 • 00.01.01.Ф. Розробити наукові основи мінімізації емісії закису азоту та аміаку з сільськогосподарських джерел відповідно до Спільної аграрної політики ЄС, №ДР 0116U000702 (науковий керівник: к.с.-г.н., с.н.с. Пінчук В.О.).
 • 06.00.02.05.П Розроблення екобезпечних технологій переробки побічних продуктів тваринного походження з отриманням органічних добрив, №ДР 0121U107858 (науковий керівник: к.с.-г.н., с.н.с. Пінчук В.О.).

Розділи книги

 1. Герман В.В., Алимов С.І., Кейван О.П., Жукорський О.М., Марченко О.А., Пінчук В.О., Тертична О.В., Мінералов О.І. та ін. Агроекологічна оцінка сучасного виробництва продукції тваринництва. Наукові основи сталого розвитку агроекосистем України. Т.1: Монографія / за ред. О.І. Фурдичка. Київ: ДІА, 2012. С. 152‒175.
 2. Словник-довідник з агроекології і природокористування. Київ, 2012. 336 с.
 3. Моклячук Л.І., Жукорський О.М., Пінчук В.О., Кейван О.П., Тертична О.В., Мінералов О.І., Кейван М.П. Основи екологічної безпеки у тваринництві. Екологічна безпека агропромислового виробництва: монографія / за наук. ред. акад. О.І. Фурдичка, А.Л. Бойка. Київ: ДІА, 2013. С. 358‒390.
 4. Моклячук Л.І., Жукорський О.М., Бородай В.П., Пінчук В.О. та ін. Стан та напрями збалансованого розвитку тваринництва. Еколого-економічні основи збалансованого розвитку агросфери Київської області: монографія / за ред О.І. Фурдичка. К.: ДІА, 2015. С. 240‒262.
 5. Жукорський О.М., Никифорук О.В., Болтик Н.П., Гулай О.В., Кривохижа Є.М. Екологічні дослідження у тваринництві. Методологія та організація наукових досліджень у тваринництві: посібник / за ред. І.І. Ібатулліна, О.М. Жукорського. Київ.:Аграрна наука. 2017. С. 264–271.
 6. Пінчук В.О. Наукові основи мінімізації емісії аміаку та парникових газів в аграрному виробництві. Науково-екологічні основи формування збалансованих агроекосистем України в умовах глобальних змін клімату: монографія / за наук. ред. О.І. Фурдичка. Київ: ДІА, 2021. С 12‒58.

Наукові статті

 1. Моклячук Л.І., Жукорський О.М., Пінчук В.О. та ін. Агроекологічна оцінка викидів сполук активного азоту у секторі сільського господарства України. Агроекологічний журнал. 2012. №2. С 36–42.
 2. Моклячук Л.І., Пінчук В.О. Марткоплішвілі М.М. Втрати азоту у сільському господарстві України. Агроекологічний журнал. №3. С. 19–23.
 3. Пінчук В.О. Розрахунок ефективності використання азоту у процесі виробництва продукції рослинництва. Агроекологічний журнал. №4. С. 51‒55.
 4. Пінчук В.О. Управління потоками азоту у тваринництві України в рамках концепції «Зеленого зростання». Збалансоване природокористування. 2014. №1. С.93‒96.
 5. Пінчук В.О. Емісія парникових газів у галузі тваринництва України. Біоресурси і природокористування. 2015. т. 7. №1‒2. С. 115‒118.
 6. Тертична О.В., Пінчук В.О., Бородай В.П., Степанов Р.А. Екологічні проблеми промислового тваринництва сучасної агломерації. Вісник аграрної науки. 2016. №6. С. 54−59.
 7. Пінчук В.О., Тертична О.В., Бородай В.П., Мінералов О.І. Розрахунок азотного балансу птахопідприємств. Агроекологічний журнал. 2016. №4. С. 35−39.
 8. Zhukorskyi O.M., Kryvokhyzha Ye. M. Ecological risks of using chemical sanitizing agents for milking machines and milk containers. Agricultural science and practice. 2016. Vol. P. 12–16. DOI: https://doi.org/10.15407/agrisp3.03.012
 9. Пінчук В.О. Ефективність використання азоту у виробництві продукції сільського господарства України та ЄС. Збалансоване природокористування. 2016. №4. С. 41−44.
 10. Бородай В.П. Пінчук В.О., Тертична О.В. Перспективні напрями екологічних досліджень у галузі тваринництва. Агроекологічний журнал. 2017. № 2. С. 44‒48.
 11. Тертична О.В. Шинкаренко В.К., Пінчук В.О., Бригас О.П., Коцовська К.В. Біоіндикація екологічного стресу навколо підприємств промислового птахівництва. Агроекологічний журнал. № 4. С. 107‒113.
 12. Пінчук В.О., Бородай В.П.. Використання азоту у галузі тваринництва України. Збалансоване природокористування. 2017. № 4. С. 132‒139.
 13. Дем’янюк О.С., Тертична О.В., Симочко Л.Ю., Свалявчук Л.І. Особливості формування мікробіоценозу ґрунту в зоні промислового бройлерного виробництва. Наукові доповіді НУБіП України. 2017. №4 (68). http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/ article/view/9105.
 14. Тертична О.В., Шинкаренко В.К., Пінчук В.О., Бригас О.П., Коцовська К.В. Біоіндикація екологічного стресу навколо підприємств промислового птахівництва. Агроекологічний журнал. 2017. № 4. С. 107‒113.
 15. Мінералов О.І., Пінчук В.О., Тертична О.В. Добрива з побічної продукції. Аграрний тиждень. 2017. №1−2. С. 68−69.
 16. Фурдичко О.І., Моклячук Л.І., Жукорський О.М., Бородай В.П., Пінчук В.О. та ін. Оптимізація скорочення сполук хімічно активного азоту із сільськогосподарських джерел в Україні. Посібник українського хлібороба. 2017. т. 1. С.45‒53.
 17. Жукорський О.М., Кривохижа Є.М., Лесик О.Б. Аналіз обсягів забруднення ґрунтів відпрацьованими мийними засобами господарствами населення, що утримують корів, овець і кіз. Вісник аграрної науки. № 3. С. 40–44.
 18. Tertychna О., Svaliavchuk L., Mineralov O. There search of litter in poultry house and use of essential oil sin broiler production. Science Rise: Biological Science. No. 4 (13). P. 57–61.
 19. Pinchuk V.O., Palapa N.V., Tertychna O.V., Kotsovska K.V., Mineralov O.I. The ecological state of rural residential areas of Kyiv region in the intensive livestock farming zone. Таврійський науковий вісник. № 107. С. 341‒346.
 20. Пінчук В.О., Бородай В.П. Ефективність використання азоту у промисловому тваринництві України. Агроекологічний журнал. № 4. С. 74‒84.
 21. Пінчук В.О., Бородай В.П. Емісія аміаку та парникових газів з побічної продукції тваринного походження. Таврійський науковий вісник. 2019. №110. Ч. 2. С. 190‒198.
 22. Жукорський О.М., Кривохижа Є.М. Визначення токсичності мийно-дезінфікувального засобу Санімол Л із використанням інфузорій Tetrachymena pyriformis. Агроекологічний журнал. 2019. № 2. С. 86–90.
 23. Мостовʼяк І.І., Шацман Д.О., Пінчук В.О., Дем’янюк О.С. Зміна показників родючості чорнозему типового за беззмінного вирощування кукурудзи. Збалансоване природокористування. 2019. №3. С. 43‒52.
 24. Nitrogen balance of crop production in Ukraine / L. Moklyachuk, O. Furdychko, V. Pinchuk et al. Journal of Environmental Management. 2019. №246. P. 860‒867. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2019.05.108.
 25. Тертична О.В., Свалявчук Л.І. Екологічні особливості формування популяцій ектопаразитів птиці за бройлерного виробництва. Екологічні науки. № 3 (26). С. 71–75.
 26. Жукорський О.М., Кривохижа Є.М. Визначення токсичності мийно-дезінфікувального засобу Санімол Л із використанням інфузорій Tetrachymena pyriformis. Агроекологічний журнал. №2. С. 86–90.
 27. Бородай В.П., Кривохижа Є.М., Чуприна Д.С. Огляд сучасних технологій переробки гною у скотарстві. Агроекологічний журнал. №2. С. 112–119.
 28. Pinchuk V., Symochko L., Palapa N. et al. Agroecological soil status in agroecosystems with monoculture. International Journal of Ecosystems and Ecology Science ‒ IJEES. 2021. 11/1: 1‒12. DOI: https://doi.org/10.31407/ijees11.101.
 29. Tertychna Olga, Ryabukha Galyna, Pinchuk Valeriy, Kichigina Olga, Horodynska Inna. Regulatory framework analysis for the broiler by-products treatment in Ukraine and the EU. International Journal of Ecosystems and Ecology Science ‒ IJEES.. Vol. 11, Issue 4, 2021. Pp. 881‒886. DOI: https://doi.org/10.31407/ijees427.
 30. Кривохижа Є.М. Оцінювання впливу стічних вод молочно-товарних ферм на мікробіоту ґрунтів. Збалансоване природокористування. 2021. № 1. С. 113–118.

Науково-методичні рекомендації

 1. Науково-методичні рекомендації з екологічної оцінки впливу тваринницьких комплексів на екосистеми природних озер (на прикладі Західного Криму) / Кейван О.П., Масберг І.В., Кейван М.П., Тертична О.В., Пінчук В.О., Мінералов О.І. Київ, 2013. 24 с.
 2. Методичні рекомендації зі скорочення викидів аміаку з сільськогосподарських джерел / Моклячук Л.І., Жукорський О.М., Бородай В.П., Пінчук В.О. та ін.; за ред. академіка О.І. Фурдичка. Київ, 2016. 31 c.
 3. Екологічна оцінка стану атмосферного повітря у районах розташування свинарських господарств. Методичні рекомендації / Кукурудзяк К.В., Бригас О.П., Тертична О.В., Мінералов О.І., Ревка Т.О. Київ : ДІА, 2016. 70 с.
 4. Методичні рекомендації з належної сільськогосподарської практики щодо скорочення втрат нітрогену у сільському господарстві / Пінчук В.О., Бородай В.П.; за наук. ред. О.І. Фурдичка. Київ : ДІА, 2020. 47 с.
 5. Оцінка токсичності стічних вод молочно-товарних ферм та їх використання при вирощуванні сільськогосподарських культур для технічних цілей: методичні рекомендації / Жукорський О.М., Кривохижа Є.М., Пінчук В.О. Київ: ДІА, 2020. 43 с.