Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

Лабораторія радіоекології аграрних і лісових екосистем

Завідувач лабораторії
Швиденко Ірина Костянтинівна

кандидат сільськогосподарських наук

Автор понад 30 наукових праць, в т.ч. 3-х колективних монографій,
5 методичних рекомендацій. Сфера наукових інтересів: агроекологія, радіоекологія,
дозиметрія, агрономія, загальна екологія

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ЛАБОРАТОРІЇ

 1. радіоекологічні дослідження в агроландшафтах і лісових екосистемах;
 2. проведення робіт з радіаційного обстеження лісів, сільськогосподарських угідь, тощо;
 3. консультативна допомога з питань ведення сільськогосподарського виробництва в умовах радіоактивного забруднення;
 4. розроблення науково-методичних і організаційних засад використання і охорони аграрних, лісових екосистем радіоактивно забруднених територій та їх гармонізація до міжнародних вимог.;
 5. здійснення дозиметричного обстеження населення територій, що постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

 

СПІВРОБІТНИКИ ЛАБОРАТОРІЇ

Провідний науковий співробітник
Чоботько Григорій Михайлович

доктор біологічних наук, професор

Автор понад 180 наукових праць, в т.ч. низки монографій,
7 методичних рекомендацій, 2 патентів на винахід.
Сфера наукових інтересів: радіоекологія і радіобіологія,
радіаційна медицина, дозиметрія, агроекологія

Старший науковий співробітник
Кучма Микола Дмитрович

доктор сільськогосподарських наук

Автор понад 120 наукових праць, в т.ч. 4-х колективних монографії,
довідника, атласу, препринту, 3-з національних доповідей України,
8-ми методичних рекомендацій, 5-ти ДСТК. Сфера наукових інтересів:
лісова радіоекологія, лісівництво, радіоекологія і радіобіологія,
радіаційна медицина, дозиметрія, агроекологія.

Провідний фахівець
Уманський Микола Степанович

Сфера наукових інтересів: кліматологія, агроекологія,
радіоекологія, дозиметрія, лісівництво, аерокосмічне зондування

Технік
Погребний Олександр Михайлович
ПослугиНДРПублікаціїПаціДослідження
 1. Проведення радіоекологічного моніторингу об’єктів навколишнього природного середовища.
 2. Розроблення науково-методичних і організаційних засад використання і охорони аграрних, лісових, водно-болотних екосистем радіоактивно забруднених територій та їх відповідності міжнародним вимогам.
 3. Проведення робіт з радіаційного обстеження лісів, сільськогосподарських угідь тощо.
 4. Консультативна допомога з питань ведення сільськогосподарського виробництва в умовах радіоактивного забруднення.
 5. Проведення дозиметричних досліджень населення радіоактивно забруднених регіонів.

Співробітники лабораторії виконують фундаментальні та пошукові дослідження. З 2016 р. у лабораторії виконується наукові завданні, які належать до ПНД 06. «Науково-екологічні основи формування збалансованих агроекосистем України в умовах глобальних змін клімату» (Агроекологія), зокрема:

 1. завдання фундаментальних досліджень 00.04.01.Ф. «Розробити наукові основи реабілітації радіаційно забруднених агроландшафтів», №ДР 0116U004061 (науковий керівник – д.б.н., професор Чоботько Г.М.);
 2. завдання пошукових досліджень 00.04.08. Ф.ПШ. «Виявлення осередків та поширення усихання лісових насаджень сосни звичайної внаслідок ураження верхівковим короїдом за допомогою методів дистанційного зондування», ДР № 0119U001092 (науковий керівник – к.с.-г.н. Райчук Л.А.).

Монографії, посібники

 1. Наукові основи сталого розвитку агроекосистем України. Екологічна безпека агропромислового виробництва. Т.1: Монографія / За ред. О.І. Фурдичка. – К.: ДІА, 2012. – 352 с.
 2. Чоботько Г. М. Вплив іонізуючої радіації на формування дисліпопротеїнемій та розвиток атеросклерозу / Г. М. Чоботько // Медичні наслідки Чорнобильської катастрофи: 1986–2011 / за ред. А. М. Сердюка, В. Г. Бебешка, Д. А. Базики – Тернопіль : ТДМУ, 2012. – С. 940-957.
 3. Екологічна безпека агропромислового виробництва: монографія / за науковою редакцією О.І. Фурдичка, А.Л. Бойка. – К.: ДІА, 2013. – 416 с.
 4. Еколого-економічні основи збалансованого розвитку агросфери Київської області: монографія / за науковою редакцією акад. О.І. Фурдичка. – К.: ДІА, 2015, – 736 с.
 5. Еколого-економічні засади реабілітації радіоактивно забруднених земель Полісся: монографія / В.П. Ландін, Г.М. Чоботько, М.Ю. Тараріко, Л.А. Райчук, І.К. Швиденко. — К.: Аграрна наука, 2018. — 214 с.

Методичні, науково-практичні рекомендації

 1. Методичні рекомендації з ведення сільськогосподарського виробництва на радіоактивно забруднених територіях Київського Полісся / [О.І. Фурдичко, Г.М. Чоботько, В.П. Ландін, Л.А. Райчук та ін.]. – К., 2012. – 36 с.
 2. Методичні рекомендації з реабілітації територій, що зазнали радіоактивного забруднення, та оптимізації структури землекористування на основі ландшафтних підходів / [О.І. Фурдичко, О.Г. Татарко, Г.М. Чоботько, Л.А. Райчук та ін.]. – К., 2013. – 37 с.
 3. Методичні засади, нормативна база та сучасні методи радіоекологічного моніторингу забруднених радіоактивними речовинами територій / [І.М. Гудков, О.І. Дутов, Г.О. Хаурдінова, Л.А. Райчук та ін.]. – К., 2013. – 37 с.
 4. Методичні рекомендації щодо заходів з реабілітації критичних екосистем радіоактивно забруднених регіонів Українського Полісся / [В.П. Ландін, В.А. Проневич, М.Д. Кучма, Г.М. Чоботько та ін.]. – К., 2015. – 30 с.
 5. Методичні рекомендації з ведення овочівництва на радіоактивно забруднених територіях Українського Полісся у віддалений період після Чорнобильської аварії / [В.П. Ландін, І.К. Швиденко, Л.А. Райчук, Г.П. Паньковська, В.Д. Виноградська,  Г.М. Якименко]. – К., 2017. – 35 с.
 6. Екологічні функції соснових насаджень Чернігівського Полісся. Методичні рекомендації // В.В. Мороз, В.П. Ландін, А.В. Сагайдак, О.М. Руденко, В.А. Захарчук, В.Л. Соломко, В.П. Фещенко – К., 2017. – 49с.
 7. Рекомендації зі зниження виносу радіонуклідів з агроландшафтів / Г.М. Чоботько, В.П. Ландін, М.Г. Василенко, М.Д. Кучма, Л.А. Райчук, І.К. Швиденко,  М.Ю. Тараріко, М.С. Уманський, В.П. Фещенко, О.Р. Тетерук, В.Л. Соломко, М.Ф. Коміна. – К.: ДІА, 2019. – 42 с.
 8. Методичні рекомендації з виявлення осередків та поширення усихання лісових насаджень сосни звичайної внаслідок ураження верхівковим короїдом за допомогою методів дистанційного зондування / Т.Л. Кучма, В.П. Ландін, І.К. Швиденко, Л.А. Райчук, М.С. Уманський, В.В. Гуреля, М.Ю. Тараріко, В.Л. Соломко, В.П. Фещенко. – К.: ДІА, 2019. – 16 с.

Наукові статті

 1. М.Д. Кучма. Зміни екологічних характеристик ґрунтів перелогів під впливом залісення / М.Д. Кучма, В.П. Ландін, Г.О. Хаурдінова, С.В. Зібцев. // Наукові доповіді НУБіП. – 2012 – 2. – № 31 http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nd/2012_2/12kmd.pdf
 2. Волошин М.І. Динаміка сукцесії в лісових насадженнях / М.І.Волошин, М.Д. Кучма, Г.О.Хаурдінова, В.В. Мороз // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Сільськогосподарські науки № 63. – Вінниця, 2012. – Випуск 4.– С. 162 – 169.
 3. Райчук Л.А. Tериторіальні та сезонні особливості формування дози внутрішнього опромінення населення / Л.А. Райчук // Наукові доповіді НУБіП України. – 2012. – №3 (32). – Режим доступу до журн.: http://nd.nubip.edu.ua/2012_3/12rla.pdf.
 4. Коніщук В.В. Поліська екологічна конвенція – гносеологічна парадигма становлення / [Коніщук В.В., Андрієнко Т.Л., Бондар О.І., Груммо Д.Г., Давидюк В.Ф., Євстігнєєв О.І., Коновальчук В.К., Ландін В.П., Лукаш О.В., Серебряков В.В., Соловей Т.В., Титар В.М., Фурдичко О.І., Чоботько Г.М., Шершун М.Х.] // Природа західного полісся та прилеглих територій. Розділ 3. Екологія. № 9, 2012. С. 289 – 293.
 5. Булигін С.Ю. Визначення критичності агропродукції в землеробстві радіоактивно забруднених регіонів / С.Ю. Булигін, О.І. Фурдичко, О.І. Бондар, О.І. Дутов // Вісник аграрної науки. – № 1. – 2013. – С. 55–58.
 6. Дутов О.І. Радіаційно-екологічні аспекти використання ґрунтів, забруднених радіонуклідами / О.І. Дутов, М.М. Єрмолаєв // Вісник аграрної науки. – 2013. – № 2. – С. 51 – 54.
 7. Булигін С.Ю. Наукове забезпечення радіаційного моніторингу сільськогосподарського виробництва на території, забрудненій унаслідок Чорнобильської катастрофи / С.Ю. Булигін, О.І. Дутов // Агроекологічний журнал. – 2013. – № 1. – С. 5–9.
 8. Мороз В.В. Екологічна роль полезахисних дубових смуг та їх вплив на баланс вуглецю в атмосфері / Мороз В.В. // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал. – К., 2013. – №1. – С. 48-50.
 9. Мороз В.В. Особливості повнодеревності стовбурів Quercus robur L. у полезахисних лісових насаджень Правобережного Лісостепу / Мороз В.В. // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 21.11. – С. 56-59.
 10. Мороз. В.В. Определение надземных компонентов фитомассы и накопления углерода в полезащитных дубовых лесополосах Украины / В.В. Мороз // Лесохозяйственная информация: сборник научно-технической информации по лесному хозяйству. – Москва : ФБУ «ВНИИЛМ» Российской Федерации. – 2013. – №1. – С. 26-29.
 11. Хаурдінова Г.О. Оцінка надземних компонентів фітомаси та екологічна роль соснових насаджень на перелогах київського полісся / Г.О. Хаурдінова, В.В. Мороз // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал. – № 2-3. – 2013 р. (подано до друку).
 12. Хаурдінова Г.О. Методика оцінювання екологічних функцій штучних соснових насаджень / Г.О. Хаурдінова, В.В. Мороз // Агроекологічний журнал. – 2013. – № 4. – С. 26-30.
 13. Картопля як джерело формування дози внутрішнього опромінення населення Полісся./ Г.П. Паньковська, Л.А. Райчук, І.К. Швиденко та ін. // Картоплярство: міжвідомчий тематичний науковий збірник / Українська академія аграрних наук, Інститут картоплярства НААН. – К.: Аграрна наука – 2013. – Вип.42. – С. 18-20.
 14. Якименко Г.М.Визначення рівня радіаційного забруднення бульб картоплі, вирощеної в умовах Українського Полісся / Г.М. Якименко, І.К. Швиденко, Л.А. Райчук, Г.П. Паньковська // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково–технічних праць. – 2013. – Вип. 23.4. – С. 105–110.
 15. Деякі аспекти дозиметричної характеристики та особливості внутрішньоклітинного метаболізму дітей – мешканців радіоактивно забруднених територій // Є. І. Степанова, Г. М. Чоботько, І. Є. Колпаков та ін. // Агроекологічний журнал. – 2013. – № 1. – С. 22–27.
 16. Якименко Г.М.Визначення рівня радіаційного забруднення бульб картоплі, вирощеної в умовах Українського Полісся / Г.М. Якименко, І.К. Швиденко, Л.А. Райчук, Г.П. Паньковська // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково–технічних праць. – 2013. – Вип. 23.4. – С. 105–110.
 17. Райчук Л.А.Елементи методики оцінювання формування дози внутрішнього опромінення населення на віддаленому етапі подолання наслідків аварії на Чорнобильській АЕС / Л.А. Райчук // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково–технічних праць. – 2014. – Вип. 24.07. – С. 150–156.
 18. Ландін В.П. Відтворення агроекологічних функцій радіоактивно забруднених дерново-підзолистих грунтів Полісся / В.П. Ландін, М.Ю. Тараріко// Зб. наук.праць. Охорона грунтів. Спец. випуск. – К., 2015 – с. 123–124.
 19. Тараріко М.Ю. Екоенергетична та економічна ефективність альтернативних систем удобрення на радіоактивно забруднених ґрунтах Полісся України / М.Ю. Тараріко, А.О. Мельничук // Агроекологічний журнал. – К.: – № 1. – 2015. – С. 121- 125.
 20. Тараріко М.Ю. Цикл вуглецю та азоту за різних систем та удобрення в сівозміні на дерново-підзолистому ґрунті в Поліссі / М.Ю. Тараріко, А.О. Мельничук // Збалансоване природокористування. ТОВ «Екоінвестком». – К.: – № 1. – 2015. – С. 53-56
 21. Тараріко М.Ю. Оцінювання балансу елементів живлення в зерно-картопляній сівозміні за традиційної і альтернативної систем удобрення.// М.Ю. Тараріко// Вісник аграрної науки. – № 7. – 2015.- с.71-74
 22. Тараріко М.Ю. Енергетична та економічна оцінка відновлення родючості радіоактивно забруднених земель зони Полісся./ М.Ю. Тараріко// Зб. Наукових праць ННЦ “ІЗ НААН”. Київ. – Вип. 2. – 2015. – с. 92 – 97.
 23. Чоботько Г.М. Оцінювання формування дози внутрішнього опромінення населення на віддаленому етапі подолання наслідків аварії на ЧАЕС / Г.М. Чоботько, В.П. Ландін, Л.А. Райчук, І.К. Швиденко, М.С. Уманський // Вісник аграрної науки. – 2015. – №7. – С. 54 –58.
 24. Райчук Л.А.Деякі аспекти ведення сільського господарства на радіоактивно забруднених землях Київського Полісся / Л.А. Райчук // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково–технічних праць. – 2015. – Вип. 25.9. – С. 161–166.
 25. Raychuk L.A. Еcosystem management in the context of radiation contamination of areas / L.A. Raychuk // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – 2016. – № 1 (55), т. 3. – С. 428–434.
 26. Райчук Л.А. Стан та проблеми аграрного виробництва на радіоактивно забруднених територіях Київського Полісся / Л.А. Райчук, О.І. Гриник // Агроекологічний журнал – 2016. – № 1. – С. 121–126.
 27. Chobotko G.. The issue of radioactive contamination in context of ecosystem services development / G. Chobotko, L. Raychuk, I. Shvidenko, I. McDonald // Agricultural science and practice – 2016. – № 3. – Р. 48–53.
 28. Кучма М.Д. Накопичення радіонуклідів рослинами родини селерових / М.Д. Кучма, Г.М. Якименко, Л.А. Райчук // Biodiversity after the Chernobyl accident. Part 1. – Slovak University of Agriculture in Nitra, 2016. –– Р. 160–163.
 29. Чоботько Г.М. Радіоекологічний моніторинг селітебних те- риторій в регіоні Українського Полісся/ Г.М. Чоботько // Агроекологічний журнал – 2016. – № 1. – С. 145–152.
 30. Руденко О.М. Вуглецепоглинальна та кіснетвірна роль лісових насаджень Хмельницької обл./ В. В. Мороз, Н. І. Шевчук, О. М. Руденко// Збалансоване природокористування. – 2016. – № 4. – С. 79–83.
 31. Ландін В.П. Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи в агросфері України / В.П. Ландін, Г.М. Чоботько, М.Д. Кучма, Л.А. Райчук // Агроекологічний журнал. – № 2. – 2017 р. – с. 67–75.
 32. Руденко О.М. Особливості стану дубових лісових насаджень Хмельницької області / В.В. Мороз, Н.І. Шевчук, О.М. Руденко // Агроекологічний журнал. – № 1. – 2017 р. – с. 21–27.
 33. Руденко О.М. Поглинання вуглецю та продукування кисню сосною звичайною в умовах Міжрічинського регіонального ландшафтного парку // Агроекологічний журнал. – № 2. – 2017 р. – с. 216–219.
 34. Руденко О.М. Сучасний стан дубових лісових насаджень Хмельницької області / В. В. Мороз, Н. І. Шевчук, О. М. Руденко // Агроекологічний журнал – 2017. – № 1. – С. 21-27.
 35. Дем’янюк О.С. Вплив погодних умов і систем удобрення на таксономічну структуру мікробіоценозу залежно від типу ґрунту / О.С.Дем’янюк, Л.А. Райчук // Збірник наукових праць Національного наукового центру «Інститут землеробства НААН». – 2017. – Вип. 1. – С. 13–25.
 36. Furdychko O. On the Issue of Environmental and Economic Consequences of the Chernobyl and Fukushima Daiichi Nuclear Power Plants and Experience of Them Overcoming / O. Furdychko, V. Landin, L. Raychuk // Kobe Gacuin Economic Papers – 2017. – Vol. 49, № 1–2. – P. 57–72.
 37. Руденко О.М. Вплив лісорослинних умов зростання на середовищетвірні функції соснових насаджень Міжрічинського регіонального ландшафтного парку / О.М. Руденко // Агроекологічний журнал. – № 3. – 2017 р. – с. 153–156.
 38. Ландін В.П. Особливості виносу 137Сs зерновими та зернобобовими культурами в умовах Житомирського Полісся / В.П. Ландін, Л.А. Райчук, І.К. Швиденко, В.П. Ткачук, В.В. Гуреля // Вісник аграрної науки. – 2017. – №12. – С. 58–62.
 39. Чоботько Г.М. Ідентифікація параметрів у моделюванні біологічних систем на прикладі лісової екосистеми / Г.М. Чоботько, Л.А. Райчук // Агроекологічний журнал – 2018. – № 1. – С. 14–20.
 40. Чоботько Г.М., Райчук Л.А., Ландін В.П. Особливості та прогноз внутрішнього опромінення сільського населення Українського Полісся у віддалений період після аварії на Чорнобильській АЕС (моніторингове дослідження) / Проблеми радіаційної медицини та радіобіології, Вип. 23, С. 216–228.
 41. Ландін В.П., Проневич В.А., Коніщук В.В., Чоботько Г.М., Райчук Л.А., Стадник А.П. Радіоекологічні аспекти використання торфоболотних ґрунтів / Агроекологічний журнал – 2018. – № 3. – С. 12–20.
 42. Тетерук О.О. Перспективи використання олійних культур, вирощених на радіоактивно забруднених територіях / О.О. Тетерук, В.П. Фещенко, В.П. Ландін, І.К. Швиденко // Агроекологічний журнал – 2018 р. – № 3 – С. 59-65.
 43. Чоботько Г.М. Радіологічно критичні екосистеми та їх роль у формуванні забруднення сільськогосподарської продукції / Г.М. Чоботько, В.П. Ландін, І.І. Ясковець, Л.А. Райчук, І.К. Швиденко // Агроекологічний журнал – 2018. – № 4. – С. 29–35.
 44. Chobotko ,  Raichuk L., Cherniavskyi A., Liubashenko N., McDonald I. Complex analysis and mathematical modeling of the internal exposure dose of the Ukrainian Polissya rural population. Nucl. Phys. At. Energy. 2019; 20 (4); 397-404. DOI: 10.15407/jnpae2019.04.397.
 45. Мусич О.Г. Акумуляція 137Cs та 90Sr у рослинах унаслідок техногенної катастрофи на ЧАЕС / О.Г. Мусич, В.П. Ландін, Л.А. Райчук // Агроекологічний журнал – 2019. – № 1. – С. 124–130.
 46. Іванюк І.Д. Сучасний стан і продуктивність насаджень дуба звичайного (Quercus robur L.) у лісовому фонді КП «Житомироблагроліс» / І.Д. Іванюк, В.П. Ландін // Агроекологічний журнал – 2019. – № 1. – С. 23–28.
 47. Швиденко І.К. Резерв підвищення урожайності / М.Г. Василенко, І.К. Швиденко, Л.А. Райчук, М.С. Уманський // Інститут охорони ґрунтів. – 2019 р. – в друці.