Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

Вчена рада

Вчена рада Інституту агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України
створена та функціонує згідно з Статутом Інституту агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України та Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність».

У своїй діяльності Вчена рада керується Конституцією України,
законами України «Про наукову і науково-технічну діяльність»,
«Про вищу освіту».

Склад Вченої ради ІАП НААН затверджено Наказом Президії НААН № 204-к від 08.08.2022 р. у кількості 21 особи.

Склад Вченої ради Інституту агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України

№ п/п Прізвище, ім‘я, по-батькові Науковий ступінь, вчене звання
1. ДРЕБОТ Оксана Іванівна (Голова Вченої ради) Доктор економічних наук, професор, академік НААН
2. ДЕМ’ЯНЮК Олена Сергіївна (заступник Голови Вченої ради) Доктор сільськогосподарських наук, професор, , член-кореспондент НААН
3. ВИСОЧАНСЬКА Марія Ярославівна Доктор економічних наук, старший дослідник
4. МАЗУР Світлана Олександрівна (вчений секретар) Кандидат сільськогосподарських наук
5. БЕНДАСЮК Олег Олександрович Доктор економічних наук, доцент
6. ФУРДИЧКО Орест Іванович Доктор економічних наук, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН
7. БОЦУЛА Олександр Іванович Кандидат економічних наук
8. ДОБРЯК Дмитро Семенович Доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН
9. ТКАЧ Євгенія Дмитрівна Доктор біологічних наук, старший дослідник
10. ІЖЕВСЬКА Зінаїда Василівна Голова Профспілкового комітету
11. ГОРОДИСЬКА Інна Миколаївна Кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник
12. КОНІЩУК Василь Васильович Доктор біологічних наук, професор
13. МЕЛЬНИК Петро Павлович Доктор економічних наук, старший науковий співробітник
14. ПАЛАПА Надія Василівна Доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник
15. ПАРФЕНЮК Алла Іванівна Доктор біологічних наук, професор
16. РАЙЧУК Людмила Анатоліївна Кандидат сільськогосподарських наук, старший дослідник
17. СОЛОМАХА Володимир Андрійович Доктор біологічних наук, професор
18. ТАРАРІКО Олександр Григорович Доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН
19. ЧОБОТЬКО Григорій Михайлович Доктор біологічних наук, професор
20. ШЕРСТОБОЄВА Олена Володимирівна Доктор сільськогосподарських  наук, професор
21. ЛАЗАРЕНКО Владислав Ігорович Доктор філософії, Голова спілки молодих учених