Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

Вчена рада

Вчена рада Інституту створена та функціонує згідно з положеннями Статуту Інституту та Закону України про наукову та науково-технічну діяльність. Діючий склад Вченої ради затверджено Наказом Президії НААН № 112-к від 26.03.2019 р. у кількості 21 особи, з них 3 академіка, 15 докторів наук, 4 кандидати наук, 2 без наукового ступеня.

Робота Вченої ради регламентується перспективними планами роботи, які складаються на півріччя, розглядаються і затверджуються на засіданнях ради, а також поточними питаннями, необхідність вирішення яких постає у зв’язку із запитами НААН, різних міністерств чи іншими проблемами.

Склад Вченої ради Інституту агроекології і природокористування НААН

(станом на 17.03.2020 р.)

№ п/п Прізвище, ім‘я, по-батькові Науковий ступінь, вчене звання
1. ФУРДИЧКО Орест Іванович (Голова Вченої ради) Доктор економічних і сільськогосподарських наук, професор, академік НААН
2. ДЕМ’ЯНЮК Олена Сергіївна (заступник Голови Вченої ради) Доктор сільськогосподарських наук, професор
3. ВИСОЧАНСЬКА Марія Ярославівна Кандидат економічних наук
4. МАЗУР Світлана Олександрівна (вчений секретар) Кандидат сільськогосподарських наук
5. БОЙКО Анатолій Леонідович Доктор біологічних наук, професор, академік НААН
6. БОРОДАЙ Віталій Петрович Доктор сільськогосподарських наук, професор
7. БОЦУЛА Олександр Іванович Кандидат економічних наук
8. ДОБРЯК Дмитро Семенович Доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН
9. ДРЕБОТ Оксана Іванівна Доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН
10. ІЖЕВСЬКА Зінаїда Василівна Голова Профспілкового комітету
11. КОВАЛІВ Олександер Іванович Доктор економічних наук, старший науковий співробітник
12. КОНІЩУК Василь Васильович Доктор біологічних наук, старший науковий співробітник
13. МЕЛЬНИК Петро Павлович Доктор економічних наук, старший науковий співробітник
14. ПАЛАПА Надія Василівна Доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник
15. ПАРФЕНЮК Алла Іванівна Доктор біологічних наук, професор
16. РАЙЧУК Людмила Анатоліївна Кандидат сільськогосподарських наук, старший дослідник
17. СОЛОМАХА Володимир Андрійович Доктор біологічних наук, професор
18. ТАРАРІКО Олександр Григорович Доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН
19. ЧОБОТЬКО Григорій Михайлович Доктор біологічних наук, професор
20. ШЕРСТОБОЄВА Олена Володимирівна Доктор сільськогосподарських  наук, професор
21. ЛАЗАРЕНКО Владислав Ігорович Голова спілки молодих учених