тел. +38 (044) 526-92-21 | e-mail: agroecologynaan@gmail.com

     ВІДДІЛ ПІДГОТОВКИ НАУКОВИХ КАДРІВ ТА МЕТОДИЧНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Завідувач відділу

 к.б.н. Зацарінна Юлія Олександрівна

 

 Заступник завідувача відділу

к.с.-г.н., с.н.с. Городиська Інна Миколаївна

 

Завідувач сектору навчально-методичного та інформаційного забезпечення

Тимошенко Людмила Михайлівна

 

В Інституті агроекології і природокористування НААН здійснюється підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру, яка відкрита у 1994 році і докторантуру, яка працює з 1995 року за спеціальностями:

– 03.00.16 – екологія (біологічні, сільськогосподарські науки);

– 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища (економічні науки).

 

У 2016 році для провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти отримано відповідну ліцензію, якою надано право на підготовку докторів філософії та докторів наук за наступними спеціальностями:

 

– 051 – Економіка (05 – Соціальні та поведінкові науки);                                  

 – 101 – Екологія (10 – Природничі науки);     

– 201 – Агрономія (20 – Аграрні науки та продовольство).

Нині в Інституті агроекології і природокористування НААН навчаються:

 6 докторантів та 44 аспіранта (з них 20 – на очній (денній) формі навчання; 20 – на очній (вечірній) формі навчання; та 4 – на заочній формі навчання); прикріплено 4 здобувача наукового ступеня кандидата наук та 10 здобувачів наукового ступеня доктора наук.

Наукове керівництво аспірантами та докторантами здійснюють 6 кандидатів наук та 23 доктора наук, з яких: 3 академіка, 5 член-кореспондентів та 8 професорів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактний телефон (044) 522-67-55

Email: aspirantura_iap@ukr.net