Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

Відділ підготовки наукових кадрів та методично-інформаційного забезпечення

Завідувач відділу
Городиська Інна Миколаївна
кандидат сільськогосподарських наук,
старший науковий співробітник
ORCID 0000-0002-1580-3450
Профіль Google Академії
Заступник завідувача відділу
Хітренко Тетяна Федорівна

В Інституті агроекології і природокористування НААН здійснюється підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру, яка відкрита у 1994 році і докторантуру, яка працює з 1995 року за спеціальностями:

– 03.00.16 – екологія (біологічні, сільськогосподарські науки);

– 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища (економічні науки).

У 2016 році для провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти отримано відповідну ліцензію, якою надано право на підготовку докторів філософії та докторів наук за наступними спеціальностями:

– 051 – Економіка (05 Соціальні та поведінкові науки);

– 101 – Екологія (10 Природничі науки);

– 201 – Агрономія (20 Аграрні науки та продовольство).

У 2020 році успішно пройшли процедуру акредитації даних освітньо-наукових програм та отримали відповідні сертифікати на період до 01.07.2026 року.

Нині в Інституті агроекології і природокористування НААН навчаються:

2 докторанти та 34 аспіранта (з них 11 – на очній (денній) формі навчання; 22 – на очній (вечірній) формі навчання; та 1 – на заочній формі навчання).

Наукове керівництво аспірантами та докторантами здійснюють 3 кандидати наук та 23 доктора наук, з яких: 3 академіка, 2 член-кореспондентів та 14 професорів.

Контактний телефон (044) 522-67-55

Email: aspirantura_iap@ukr.net