Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

Відділ підготовки наукових кадрів та методично-інформаційного забезпечення

Завідувач відділу
Зацарінна Юлія Олександрівна
к.б.н.
тел.(044) 522-67-55
e-mail: aspirantura_iap@ukr.net
Заступник завідувача відділу
Городиська Інна Миколаївна
к.с.-г.н., с.н.с.
тел.(044) 522-67-55
e-mail: aspirantura_iap@ukr.net
Завідувач сектору навчально-методичного
та інформаційного забезпечення
Тимошенко Людмила Михайлівна
к.с.-г.н.
тел.(044) 522-67-55
e-mail: aspirantura_iap@ukr.net

В Інституті агроекології і природокористування НААН здійснюється підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру, яка відкрита у 1994 році і докторантуру, яка працює з 1995 року за спеціальностями:
– 03.00.16 – екологія (біологічні, сільськогосподарські науки);
– 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища (економічні науки).
У 2016 році для провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти отримано відповідну ліцензію, якою надано право на підготовку докторів філософії та докторів наук за наступними спеціальностями:
– 051 – Економіка (05 – Соціальні та поведінкові науки);
– 101 – Екологія (10 – Природничі науки);

– 201 – Агрономія (20 – Аграрні науки та продовольство).
Нині в Інституті агроекології і природокористування НААН навчаються:
6 докторантів та 44 аспіранта (з них 20 – на очній (денній) формі навчання; 20 – на очній (вечірній) формі навчання; та 4 – на заочній формі навчання); прикріплено 4 здобувача наукового ступеня кандидата наук та 10 здобувачів наукового ступеня доктора наук.

Контактний телефон (044) 522-67-55
Email: aspirantura_iap@ukr.net