Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

Лабораторія екології вірусів та біобезпеки ім. академіка А.Л. Бойка

Напрями діяльностіНаукові темиОсновні дослідженняПослуги

Агроекологічний моніторинг. Науково-методичне забезпечення системи спостережень й контролю над станом і рівнем забруднення агроекосистем (і суміжних з ними середовищ) у процесі інтенсивної сільськогосподарської діяльності, з метою забезпечення екологічної безпеки та економічної ефективності господарювання. Включає моніторинг фіто-, зоо-, мікробіоти.

Молекулярно-генетичні дослідження  визначення видового складу мікробіоти, оцінка біорізноманіття та виявлення міжвидових і видових взаємозв’язків у екосистемах на філогенетичному рівні.

Вірусологічні дослідження моніторинг та діагностика рослин на наявність вірусних інфекцій, які поширені на культурах в Україні.

Навчально-методичне забезпечення сільськогосподарського виробництва. Консалтингові послуги з питань екології та біобезпеки, вірусології  у агропромисловому виробництві. Проведення виставок, конференцій, круглих столів, семінарів, навчань, лекцій, стажувань.

НАУКОВІ ТЕМАТИКА:

Програма наукових досліджень 03 «Агроекологія»

Завдання Ф. 0111U001975 «Розробити методи діагностики вірусів сільськогосподарських рослин та визначити їх вплив на посівні якості насіння»

Ф. 0116U002330 «Оцінка стійкості сільськогосподарських культур задіяних у селекційно-генетичних, біотехнологічних процесах до ізолятів ВТМ (Tobamovirus)».

Співробітниками лабораторії проведено моніторинг рослин на наявність вірусних інфекцій. У результаті проведеної роботи були детектовані такі вірусні патогени: вірус тютюнової мозаїки, вірус огіркової мозаїки, вірус жовтої мозаїки цукіні, вірус мозаїки кавуну-2, вірус мозаїки томату, іларвірус, карлавірус.

Проведені спільні досліджень лабораторії і Національного університету біоресурсів і природокористування України щодо профілактики вірусних інфекцій рослин за використання композиції грибів Базідіоміцетів. Дана розробка апробована на Сквирській дослідній станції (гречка, соя, соняшник, томати), проходить реєстрацію.

Для профілактики вірусних захворювань рослин нами запропоновано використання імітованої мікрогравітації, як ефективний захід у оздоровленні рослин. Установка моделі кліностату «Еколог» розроблена академіком А.Л. Бойком та виготовлена фахівцями ННЦ Інститут механізації і електрифікації сільського господарства НААН.За допомогою процесу мікрогравітації знижується вміст вірусних антигенів у хворих рослин у 1,5– 2,3 рази. Для оздоровлення можна застосовувати як хворі, так і здорові рослини, оскільки здорові рослини стають стійкими до інших хвороб.

Науковцями лабораторії отримані полікональні кролячі антисироватки, які  застосовуються для постановки імуноферментному аналізу і дозволяють діагностувати вірусну інфекцію у насінні, посадковому матеріалі та на різних стадіях вегетації рослин.

 

Електронномікроскопічне зображення вірусів

Вірус тютюнової мозаїки Tobacco mosaic virus

Вірус огіркової мозаїки Cucumber mosaic virus

Співробітниками лабораторії виконуються фундаментальні та прикладні наукові досліджень у сфері біобезпеки навколишнього середовища. Проводиться моніторинг та діагностика рослин на наявність вірусних хвороб, що циркулюють на території Україні. Розробляються рекомендацій щодо заходів боротьби та профілактики з вірусними хворобами.

Кліностат «Еколог» для оздоровлення рослин

Робота в лабораторії

Проводимо перевірку зразків за допомогою Полімеразної Ланцюгової Реакції

 

  • виконання фундаментальних та прикладних наукових досліджень у сфері біобезпеки навколишнього середовища;
  • проведення моніторингу та діагностики сільськогосподарських культур, деревних культур, кущів, лікарських рослин на наявність вірусних хвороб, що циркулюють в Україні;
  • встановлення шляхів поширення вірусних патогенів на певній території чи теплиці;
  • розробка діагностикумів (тест-систем) для детекції вірусів на основі імуноферментного аналізу;
  • розробка рекомендацій щодо заходів боротьби та профілактики з вірусними хворобами;
  • перевірка посадкового та насіннєвого матеріалу на вірусні патогени.