Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

Лабораторія екології вірусів та біобезпеки

boyko
Головний науковий співробітник
Бойко Анатолій Леонідович

д.б.н., професор,

академік НААН

cvigun
Завідувач лабораторії
Цвігун Вікторія Олександрівна

к.б.н.,

ПослугиЗдобуткиНаукові темиПублікаціїДослідження

ПОСЛУГИ:

 • виконання фундаментальних та прикладних наукових досліджень у сфері біобезпеки навколишнього середовища;
 • проведення моніторингу та діагностики сільськогосподарських культур, деревних культур, кущів, лікарських рослин на наявність вірусних хвороб, що циркулюють в Україні;
 • встановлення шляхів поширення вірусних патогенів на певній території чи теплиці;
 • розробка діагностикумів (тест-систем) для детекції вірусів на основі імуноферментного аналізу;
 • розробка рекомендацій щодо заходів боротьби та профілактики з вірусними хворобами;
 • перевірка посадкового та насіннєвого матеріалу на вірусні патогени.

ЗДОБУТКИ

Співробітниками лабораторії проведено моніторинг рослин на наявність вірусних інфекцій. У результаті проведеної роботи були детектовані такі вірусні патогени: вірус тютюнової мозаїки, вірус огіркової мозаїки, вірус жовтої мозаїки цукіні, вірус мозаїки кавуну-2, вірус мозаїки томату, іларвірус, карлавірус.

Проведені спільні досліджень лабораторії і Національного університету біоресурсів і природокористування України щодо профілактики вірусних інфекцій рослин за використання композиції грибів Базідіоміцетів. Дана розробка апробована на Сквирській дослідній станції (гречка, соя, соняшник, томати), проходить реєстрацію.

Для профілактики вірусних захворювань рослин нами запропоновано використання імітованої мікрогравітації, як ефективний захід у оздоровленні рослин. Установка моделі кліностату «Еколог» розроблена академіком А.Л. Бойком та виготовлена фахівцями ННЦ Інститут механізації і електрифікації сільського господарства НААН.За допомогою процесу мікрогравітації знижується вміст вірусних антигенів у хворих рослин у 1,5– 2,3 рази. Для оздоровлення можна застосовувати як хворі, так і здорові рослини, оскільки здорові рослини стають стійкими до інших хвороб.

Науковцями лабораторії отримані полікональні кролячі антисироватки, які  застосовуються для постановки імуноферментному аналізу і дозволяють діагностувати вірусну інфекцію у насінні, посадковому матеріалі та на різних стадіях вегетації рослин.

 

Електронномікроскопічне зображення вірусів

 

 

Вірус тютюнової мозаїки

Tobacco mosaic virus

Вірус огіркової мозаїки

Cucumber mosaic virus

НАУКОВІ ТЕМАТИКА:

Програма наукових досліджень 03 «Агроекологія»

Завдання Ф. 0111U001975 «Розробити методи діагностики вірусів сільськогосподарських рослин та визначити їх вплив на посівні якості насіння»

Ф. 0116U002330 «Оцінка стійкості сільськогосподарських культур задіяних у селекційно-генетичних, біотехнологічних процесах до ізолятів ВТМ (Tobamovirus)».

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

 1. Екологічна безпека агропромислового виробництва: монографія / за науковою редакцією О.І. Фурдичка, А.Л. Бойка. К.: ДАІ. 2013.-416 с.
 2. Boyko A. Diagnosis of seed viral infection of vegetable crops / Boyko A.,Opryshko N.,TsvigunV., Orlovskaya G.// Агроекологічний журнал. – 2015. – №3. – С. 93-97.
 3. Бойко А.Л.Никитюк Ю.А. Економічна оцінка сировини хмелю за умов ураження вірусною інфекцією ∕∕ Збалансоване природокористування № 4•2015 С 31-38
 4. Бойко А.Л. Парадокси вірусології / Вісник аграрної науки №10. – 2016 р.- С43-46
 5. Цвігун В.О. Встановлення штамової приналежності українських ізолятів вірусу жовтої мозаїки цукіні та їх поширення на території Україні / ЦвігунВ.О РуднєваТ.О., Шевченко Т.П.,БудзанівськаІ.Г., Поліщук В.П. //Biopolymers and Cell. 2016. Vol. 32. N  P 235–241
 6. Бойко А.Л., НикитюкЮ.А., Сологуб Ю.О. Моніторинг та екологічне обґрунтування шкодочинності вірусних хвороб лікарських рослин в умовах лісових екосистем Полісся. // Вісник Житомирського національного аграрного університету №2 (56), Т. 1.-2016 р. С. 328-344
 7. Boiko A., Chabaniuk Ya., Boiko O., Orlovskyi A., Melnychuk О., Tsvihun V. General method of bacteria, their phages and other pathogens detection in fungi and plants. Agroecological journal. 2017. № 1. С. 131–133
 8. Орловський А.В., Бойко А.А., Сус Н.П., Цвігун В.О. Бактеріальні та вірусні вогнища хвороб деревних рослин лісових біоценозів. Агроекологічний журнал. 2017. № 4. С. 114–117
 9. Bojko A.L., Spivak M.Ya., Bojko O.A., Rudyk R.I., Chabaniuk Ya.V., Sus N.P., Solohub Y.O., Tsvihun V.O., Orlovskyi A.V. Economically profitable novel quality evaluation method for raw hop (Humulus lupulus L.) Біоресурси і природокористування. 2018. Т. 10. № 3–4. С. 5–10
 10. Бойко А.А., Цвігун В.О. Поширення бактеріозів індукованих Erwinia amylovora у різних видів рослин біоценозів Полісся за умов контамінації збудника бактеріофагом. Агроекологічний журнал. 2018. № 2. С. 93–97.
 11. Influence of modeled microgravity on tobacco mosaic virus / Sus N.P, Orlovskyi A.V., Boyko O.A., Tsvigun V.O., Boyko A.L. /Ecology and noospherology № 29(2). Pp 138-141
 12. Дем′янюк О.С., Бойко А.Л. Земля потребує стратегічного аналізу Вісник аграрної науки 2019 № 2 С. 82-85
 13. Бойко А.А., Цвігун В.О. Поширення бактеріозів індукованих Erwinia amylovora у різних видів рослин біоценозів Полісся за умов контамінації збудника бактеріофагом. Агроекологічний журнал. 2018. № 2. С. 93–97.
 14. Пожилов І., Руднєва Т., Шевченко Т., Шевченко О., Цвігун В. Філогенетичний аналіз гена капсидного білка ізолятів вірусу мозаїки томату, що циркулюють в Україні. Вісник Київського Університету імені Тараса Шевченка. Сер: Біологія. 2019.

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Співробітниками лабораторії виконуються фундаментальні та прикладні наукові досліджень у сфері біобезпеки навколишнього середовища. Проводиться моніторинг та діагностика рослин на наявність вірусних хвороб, що циркулюють на території Україні. Розробляються рекомендацій щодо заходів боротьби та профілактики з вірусними хворобами.

Кліностат «Еколог» для оздоровлення рослин

Робота в лабораторії

Проводимо перевірку зразків за допомогою Полімеразної Ланцюгової Реакції

 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ЛАБОРАТОРІЇ

Лабораторія має сучасне матеріально-технічне забезпечення, зокрема, термостат, світловий мікроскоп, спектрофотометр, ампліфікатор (ПЛР-машина), кніностат «Еколог» тощо, що дозволяє не тільки здійснювати широкий спектр фундаментальних та прикладних наукових досліджень у сфері біобезпеки навколишнього середовища, а й розробляти практично-прикладні методології та рекомендації щодо заходів боротьби з вірусними хворобами та їх профілактики.