тел. +38 (044) 526-92-21 | e-mail: agroecologynaan@gmail.com

boyko cvigun
Головний науковий співробітник
Бойко Анатолій Леонідович
д.б.н., професор,
академік НААН
тел.: 044 -526-21-21
 Виконуюча обов’язки зав лабораторією
Цвігун Вікторія Олександрівна
тел.: 044 -526-21-21,
e-mailvika-natcevich@ukr.net

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ:

Виконання фундаментальних та прикладних наукових досліджень у сфері біобезпеки навколишнього середовища;

проведення скринінгу вірусних захворювань в агроценозах України;

дослідження розповсюдження вірусних захворювань в сільськогосподарських культурах, лікарських рослин та в лісових екосистемах;

розробка діагностикумів для детекції вірусів та шляхи і методи оздоровлення дерев і рослин;

перевірка насіневого матеріалу на наявність вірусної інфекції.

НАУКОВІ ТЕМАТИКА:

Програма наукових досліджень 03 «Агроекологія»

Завдання (№ДР 0116U002330)06.00.03.03. Ф. «Оцінка стійкості сільськогосподарських культур задіяних у селекційно-генетичних, біотехнологічних процесах до ізолятів ВТМ (Tobamovirus)».

ПУБЛІКАЦІЇ

  1. Екологічна безпека агропромислового виробництва: монографія / за науковою редакцією О.І. Фурдичка, А.Л. Бойка. К.: ДАІ. 2013.-416 с.
  2. BoykoA. Diagnosisseedviralinfectionvegetablecrops / BoykoA.,OpryshkoN.,TsvigunV., OrlovskayaG.// Агроекологічний журнал. – 2015. –  №3. – С. 93-97.
  3. Бойко А.Л.НикитюкЮ.А. Економічна оцінка сировини хмелю за умов ураження вірусною інфекцією ∕∕ Збалансоване природокористування№ 4•2015С 31-38
  4. БойкоА.Л. Парадоксивірусології / Вісникаграрноїнауки №10. – 2016 р.- С43-46
  5. Цвігун В.О. Встановлення штамової приналежності українських ізолятів вірусу жовтої мозаїки цукіні та їх поширення на території Україні / ЦвігунВ.О РуднєваТ.О., Шевченко Т.П.,БудзанівськаІ.Г., Поліщук В.П. //Biopolymers and Cell. 2016.Vol. 32.NP235–241
  6. БойкоА.Л.,НикитюкЮ.А., Сологуб Ю.О. Моніторинг та екологічне обґрунтування шкодочинності вірусних хвороб лікарських рослин в умовах лісових екосистем Полісся. // Вісник Житомирського національного аграрного університету №2 (56), Т. 1.-2016 р. С. 328-344