Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

Оголошується набір статей до фахового науково-практичного журналу «Збалансоване природокористування» № 2/2024.

ШАНОВНІ КОЛЕГИ ! Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України оголошує набір статей до фахового науково-практичного журналу «Збалансоване природокористування» № 2/2024.

Тематична спрямованість журналу: висвітлення питань екології, збалансованого природокористування, охорони навколишнього природного середовища, екологічного менеджменту і аудиту, економіки природокористування, земельних відносин, агроекологічного моніторингу, лісових екосистем, біобезпеки, екотоксикології, родючості і охорони ґрунтів, біорізноманіття екосистем.

Видання входить до категорії «Б» «Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» на підставі Наказ МОН України від 17 березня 2020 року № 409. За такими спеціальностями: 051- Економіка, 101 -Екологія, 201 – Агрономія, 205 – Лісове господарство.

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus, Research Bible, Google Scholar, Advanced Science Index, Polska Bibliographia Naukowa

Прийом статей до науково-практичного журналу «Збалансоване природокористування» № 2/2024 триває до 5 квітня 2024 р.

Для отримання більш детальної інформації, запрошуємо завітати на наш сайт та завантажити вимоги до написання статей.

Зразок статті та вимоги до оформлення можна скачати за посиланням.

Контактна інформація:

Редакція журналу “Збалансоване природокористування”

03143, Україна, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

Тел. / Факс: (044) 526-33-36,

E-mail: nature us@ukr.net