Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

Спеціалізована вчена рада Д 26.371.02

Спеціалізована вчена рада Д 26.371.02

Наказом Міністерства освіти та науки України від 04 квітня 2018 р. № 326 створено спеціалізовану вчену раду Д 26.371.02 Інституту агроекології і природокористування НААН України з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальністю 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» строком до  31 грудня 2020 р. та затверджено її склад.

Голова ради:

 1. Шершун Микола Харитонович, д.е.н., доцент, провідний науковий співробітник лабораторії, Інститут агроекології і природокористування, спеціальність 08.00.06.

Заступник голови:

 1. Дребот Оксана Іванівна, д.е.н., професор, завідувач відділу, Інститут агроекології і природокористування, спеціальність 08.00.06.

Вчений секретар:

 1. Гриник Ольга Іванівна, к.е.н., науковий співробітник лабораторії, Інститут агроекології і природокористування, спеціальність 08.00.06.

Члени ради:

  1. Антоненко Ірина Ярославівна, д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет харчових технологій, спеціальність 08.00.06;
  2. Грановська Людмила Миколаївна, д.е.н., професор, головний науковий співробітник лабораторії, Інститут зрошувального землеробства НААН України, спеціальність 08.00.06;
  3. Добряк Дмитро Семенович, д.е.н., професор, головний науковий співробітник лабораторії, Інститут агроекології і природокористування, спеціальність 08.00.06;
  4. Дубас Ростислав Григорович, д.е.н., доцент, завідувач кафедри, ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», спеціальність 08.00.06;
  5. Зіновчук Наталія Василівна, д.е.н., професор, провідний науковий співробітник лабораторії, Інститут агроекології і природокористування, спеціальність 08.00.06;
  6. Ковалів Олександер Іванович, д.е.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник сектору, Інститут агроекології і природокористування, спеціальність 08.00.06;
  7. Лицур Ігор Миколайович, д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», спеціальність 08.00.06;
  8. Мельник Петро Павлович, д.е.н., старший науковий співробітник, завідувач лабораторії, Інститут агроекології і природокористування, спеціальність 08.00.06;
  9. Мішенін Євген Васильович, д.е.н., професор, професор кафедри, Сумський державний університет, спеціальність 08.00.06;
  10. Паляничко Ніна Іванівна, д.е.н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник лабораторії, Інститут агроекології і природокористування, спеціальність 08.00.06;
  11. Фурдичко Орест Іванович, д.е.н., професор, директор, Інститут агроекології і природокористування, спеціальність 08.00.06;
  12. Шкуратов Олексій Іванович, д.е.н., старший науковий співробітник, заступник директора, Інститут агроекології і природокористування, спеціальність 08.00.06.