Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

Спеціалізована вчена рада Д 26.371.02

Спеціалізована вчена рада Д 26.371.02

Наказом Міністерства освіти та науки України від 06 червня 2022 р. № 530 створено спеціалізовану вчену раду Д 26.371.02 Інституту агроекології і природокористування НААН з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук за спеціальністю Д 26.371.02 зі спеціальності 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» строком на три роки та затверджено її персональний склад. Зміни у персональний склад спеціалізованої ради внесено відповідно до Наказу МОН України від 23 серпня 2023 року № 1035.

 

Голова ради:

 

ШЕРШУН Микола Харитонович, доктор економічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу, ІАП НААН, спеціальність 08.00.06.

 

Заступник голови:

 

ДРЕБОТ Оксана Іванівна, доктор економічних наук, професор, директор, ІАП НААН, спеціальність 08.00.06;

 

Вчений секретар:

 

ЛАЗАРЕНКО Владислав Ігорович, доктор філософії з економіки, завідувач відділу, ІАП НААН, спеціальність 08.00.06.

 

Члени ради:

 

АНТОНЕНКО Ірина Ярославівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри, Національний університет харчових технологій, спеціальність 08.00.06;

ВИСОЧАНСЬКА Марія Ярославівна, доктор економічних наук, старший дослідник, заступник директора, ІАП НААН, спеціальність 08.00.06;

ГРАНОВСЬКА Людмила Миколаївна, доктор економічних наук, професор, завідувач відділу, Інститут зрошуваного землеробства НААН України, спеціальність 08.00.06;

ДОБРЯК Дмитро Семенович, доктор економічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу, ІАП НААН, спеціальність 08.00.06;

ДОРОШ Ольга Степанівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України, спеціальність 08.00.06.

ДУБАС Ростислав Григорович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», спеціальність 08.00.06;

ЗІНОВЧУК Наталія Василівна, доктор економічних наук, професор, завідувач сектору, ІАП НААН, спеціальність 08.00.06;

МЕЛЬНИК Петро Павлович, доктор економічних наук, старший науковий співробітник, заступник завідувача відділу, ІАП НААН, спеціальність 08.00.06;

МІШЕНІН Євген Васильович, доктор економічних наук, професор, провідний науковий співробітник, ІАП НААН, спеціальність 08.00.06;

ПАЛЯНИЧКО Ніна Іванівна, доктор економічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу, ІАП НААН, спеціальність 08.00.06;