тел. 526-92-21 | e-mail: agroecologynaan@gmail.com

Спеціалізована вчена рада Д 26.371.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальністю 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» строком на два роки.

Наказом Міністерства освіти та науки України спеціалізованій вченій раді надано право проводити захист дисертацій за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

Склад спеціалізованої вченої ради.

Голова ради:

shershun

 Шершун Микола Харитонович

д.е.н., доцент, старший науковий співробітник, Інститут агроекології і природокористування, спеціальність 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища».

Заступник голови:

drebot

 Дребот Оксана Іванівна

 д.е.н., професор, член-кореспондент НААН, завідувач відділу, Інститут агроекології і природокористування, спеціальність 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища».

Вчений секретар:

IMG 2548

Кипоренко Віктор Васильович

к.е.н.,  завідувач лабораторії, Інститут агроекології і природокористування, спеціальність 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища».