Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

Бібліотека

Робота наукової бібліотеки Інституту агроекології і природокористування НААН

 

Бібліотека Інституту здійснює довідково-інформаційну роботу для виконання наукової та навчальної діяльності; інформує читачів про надходженн

я нової літератури; надає допомогу у доборі необхідних матеріалів.

Фонд бібліотеки постійно поновлюється новою літературою в основному за рахунок придбаної Інститутом літератури, передплати періодичних видань, міжбібліотечного обміну, дарунків співробітників і гостей Інституту.

Бібліотеку укомплектовано підручниками вітчизняних та зарубіжних авторів, збірниками, публікаціями, авторефератами, дисертаційними роботами, директивними матеріалами.

Бібліотечний фонд Інституту налічує понад 7487 одиниць з основних напрямів досліджень: екологія, охорона навколишнього середовища, економіка природокористування, загальне землеробство, радіоекологія, мікробіологія, генетика, селекція рослин та ін. Нині передплачується близько 18 найменувань періодичних видань, серед яких: «Вісник аграрної науки», «Agricultural Science and Practice» та ін.

У фонді бібліотеки є ціла низка унікальних наукових праць корифеїв сільськогосподарської науки: Розенберга-Ліпінського (1888 р.), Тімірязева К.А. (1937 р., 1940 р.), Мосолева В.П. (1955 р.), Прянішнікова Д.М. (1950 р., 1951 р.), Сібірцева М.М. (1951 р.), Стебута І.О. (1956 р.), Мічуріна І.В. (1948 р.), Докучаєва В.В. (1949 р.) та інші. У бібліотеці створено та постійно поновлюється картотека праць наукових співробітників Інституту агроекології і природокористування НААН.

Періодично проводяться виставки надходження нових документів не тільки з певної галузі, а й міжгалузевої тематики, де співробітники Інституту переглядають нові надходження та видання за минулі роки.

Бібліотека прагне до найбільш нового надання інформації шляхом широкого представлення всіх типів і видів документації.