Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

Лабораторія агроекологічного лісівництва

Завідувач лабораторії
Соломаха І.В.
кандидат біологічних наук
ORCID: 0000-0001-8853-2973
Головний науковий співробітник
Фурдичко О.І.
доктор сільськогосподарських наук,
доктор економічних наук,
професор, академік НААН
Старший науковий співробітник
Тимошенко Л.М.
кандидат сільськогосподарських наук
Старший науковий співробітник
Марценюк О.П.
кандидат сільськогосподарських наук
Науковий співробітник
Чорнобров О.Ю.
кандидат сільськогосподарських наук
Головний фахівець
Дутка М.М.
заслужений природоохоронець України
ПослугиНДРПублікації
 1. Концептуальні засади функціонування полезахисних лісових смуг та напрями їх просторової, структурної оптимізації.
 2. Теоретико-методологічні основи оцінки впливу змін клімату на деревні ресурси.
 3. Дослідження перспективних територій та розробка обгрунтування для створення природно-заповідних об’єктів.

41.00.02.04.П. «Провести економічну оцінку екосистемних послуг захисних лісових насаджень» (ДР № 0119U001170)

06.00.01.10.П. «Дослідити вуглецепоглинальну та киснетвірну здатність хвойних лісових насаджень Українських Карпат в умовах змін клімату» (ДР № 0119U001185)

Проводяться наукові дослідження захисних лісових насаджень Середнього Придніпров’я, а саме: 1). Природоохоронні функції захисних лісових насаджень; 2). Структура лісових насаджень; 3). Еколого-флористична характеристика лісових насаджень; 4). лісова типологія захисних насаджень; 5). Природоохоронні, екологічні та рекреаційні особливості захисних лісових насаджень

Статті у Scopus, Web of Science

 1. Воробйов Є.О., Олійник М.П., Соломаха І.В. Синтаксономія угруповань дрібнолистяних лісів на заростаючих перелогах // Біол. вісник Мелітопольського держ. пед. у-ту. – 2015. – 5 (2). – С. 54-63. (Web of Science – https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000365795400005)
 2. Соломаха І.В. Созологічна характеристика лісової та чагарникової рослинності Північного Причорномор’я // Біол. вісник Мелітопольського держ. пед. у-ту. – 2015. – 5 (3). – С. 130-139. (Web of Science – https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000384540100009)
 3. Solomakha І.V., Konishchuk V.V., Mudrak O.V., Mudrak H.V. A Study of the Emerald Network objects in Ukrainian Forest-Steppe of Dnieper Ecological Corridor // Ukrainian Journal of Ecology. – 2020. – 10 (2). – P. 209-218. doi:10.15421/2020_87 (Web of Science – https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000548309900031)
 4. Solomakha I.V., Shevchyk V.L., Tymchenko I.A., Solomakha V.A., Dvirna T.S. Populations of Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce on the hills of the right bank of the River Dnieper (in Forest Steepe vegetation of Ukraine) // Environmental & Socioeconomic Studies. – 2020. – 8 (2). – P. 12-20. doi:10.2478/environ-2020-0008 (Scopus – https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85087424022&origin=resultslist&sort=plf-f&featureToggles=FEATURE_NEW_DOC_DETAILS_EXPORT:1)
 5. Konishchuk V.V., Solomakha I.V., Mudrak O.V., Mudrak H.V., Khodyn O.B. Ecological impact of phytoinvasions in Ukraine // Ukrainian Journal of Ecology. – 2020. – 10 (3). – P. 69-75. doi:10.15421/2020_135 (Web of Science – https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000559995100012)
 6. Goncharenko I., Solomakha I., Shevchyk V., Dvirna T., Tymochko I., Solomakha V. A phytoindicational assessment of the vegetation of afforestation belts in the Middle Dnipro Region, Ukraine // Environmental & Socioeconomic Studies, 2022. – 10 (2). – P. 30-39. doi:10.2478/environ-2022-0009

 

Статті у фахових виданнях

 1. Соломаха І.В. Синтаксономія лісової та чагарникової рослинності Північного Причорномор’я // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). – 2015. – Вип. 7 (2). – С. 236-243.
 2. Воробйов Є.О., Смоляр Н.О., Смаглюк О.Ю., Соломаха І.В. Нова асоціація ксеромезофільних дібров союзу Aceri tatariciQuercion (клас Quercetea pubescentis) у басейні нижньої Сули // Чорноморський ботанічний журнал – 2017. – 13 (3). – С. 295–305. doi:10.14255/2308-9628/17.133/4
 3. Соломаха І.В., Шевчик В.Л., Шевчик О.В. Еколого-ценотична та оселищна характеристика долини р. Сліпорід як перспективного об’єкта Смарагдової мережі України // Агроекологічний журнал. – 2019. – № 2. – С. 22–30. doi:10.33730/2077-4893.2.2019.174014
 4. Шевчик О.В., Соломаха І.В. Сучасне поширення глоду Клокова (Crataegus klokovii) на Правобережній Україні // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). – 2019. – Т. 11. Вип. 1. – C. 107-111. doi:10.31861/biosystems2019.01.107
 5. Шевчик В.Л., Соломаха І.В., Соломаха В.А. Еколого-ценотичні особливості проектованого ландшафтного заказника «Уляниківські джерела» // Агроекологічний журнал. – 2019. – № 3. – С. 27–34. doi:10.33730/2077-4893.3.2019.183466
 6. Shevchyk V.L., Solomakha I.V., Shevchyk O.V., Dvirna T.S., Solomakha V.A., Shevchyk T.V., Fitsailo T.V. A new finding of a uniquelly large population of Anacamptis morio (Orchidaceae) on the Left-Bank Ukraine // Biodiversity: Research and Conservation. – 2019. – № 55. – P. 15-24. doi:10.2478/biorc-2019-0012
 7. Шевчик В.Л., Смоляр Н.О., Соломаха І.В., Шевчик Т.В. Еколого-ценотична характеристика оселищ долини річки Оржиця як перспективного об’єкта Смарагдової мережі // Чорноморський ботанічний журнал – 2019. – 15 (4). – C. 334–343. doi:10.32999/ksu1990-553X/2019-15-4-2
 8. Шевчик Т.В., Фіцайло Т.В., Соломаха І.В. Геоботанічна та фітоіндикаційна характеристика ценопопуляцій Amorpha fruticosa L. в умовах серійних ценозів заплави у нижньому б’єфі Канівської ГЕС // Агроекологічний журнал. – 2019. – № 4. – C. 93-107. doi:10.33730/2077-4893.4.2019.189466
 9. Shevchyk V.L., Solomakha I.V., Dvirna T.S., Shevchyk T.V., Solomakha V.A. Vulnerability of habitats of the Emerald Network to invasions of alien plants in Pridneprovsk left-bank forest-steppe (Ukraine) // Acta Oecologica Carpatica. – 2019. – XII. I. – P. 1-12.
 10. Соломаха І.В., Шевчик В.Л. Синтаксономія полезахисних лісових смуг Середнього Придніпров’я // Чорноморський ботанічний журнал. – 2020. – 16 (1). – C. 40-54. doi:10.32999/ksu1990-553X/2020-16-1-2
 11. 1 Чорнобров О.Ю., Сотник Л.П., Ходинь О.Б., Коніщук В.В., Тимочко І.Я., Соломаха І.В. Екологічна оцінка запасу мертвої деревини у природних листяних лісах долини річки Віти у Національному природному парку «Голосіївський» // Агроекологічний журнал. – 2020. – № 2. – С. 45-54. doi:10.33730/2077-4893.2.2020.207680
 12. Фурдичко О.І., Тимочко І.Я. Методологічні основи концепції створення стабільного екологічно стійкого простору в агроландшафтах // Збалансоване природокористування. – 2020. – № 2. – С. 60-66. doi:10.33730/2310-4678.2.2020.208809
 13. Соломаха І.В., Шевчик В.Л. Фітосозологічне значення об’єктів Смарагдової мережі Дніпровського екологічного коридору в межах Лісостепу України // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). – 2020. – Т. 12. Вип. 1. – C. 72-83. doi:10.31861/biosystems2020.01.072
 14.  Шевчик Т.В., Соломаха І.В. Вплив пірогенних пошкоджень та сінокосіння на ріст та розвиток аморфи кущової (Amorpha fruticosa L.) // Агроекологічний журнал. – 2020. – № 3. – С. 53-57. doi:10.33730/2077-4893.3.2020.211526
 15. Фурдичко О.І., Соломаха І.В., Тимочко І.Я. Історичні аспекти полезахисного лісорозведення в агроландшафтах України // Збалансоване природокористування. – 2020. – № 3. – С. 60-69. doi:10.33730/2310-4678.3.2020.212603
 16. Соломаха І.В. Особливості зростання коручки чемерниковидної (Еpipactis helleborine (L.) Сrantz) у полезахисній лісовій смузі на околиці м. Києва // Агроекологічний журнал. – 2020. – № 4. – С. 33-38. doi:10.33730/2077-4893.4.2020.219443
 17. 17. Безроднова О.В., Тимочко І.Я., Соломаха І.В., Чорнобров О.Ю., Бондаренко Г.М. Лісотипологічна та фітосозологічна оцінка лісової рослинності НПП «Слобожанський» // Збалансоване природокористування. – 2020. – № 4. – C. 157-168. doi:33730/2310-4678.4.2020.226651
 18. 18. Соломаха І.В., Шевчик В.Л., Безсмертна О.О., Бондар І.В. Аутфітосозологічна характеристика піщаних терас долинного комплексу Дніпро-Карань (Середне Придніпров’я) // Чорноморський ботанічний журнал. – 2021. – 17 (1). – C. 46-58. doi:32999/ksu1990-553X/2021-17-1-3
 19. Фурдичко О.І., Чорнобров О.Ю., Соломаха І.В., Тимочко І.Я., Безроднова О.В. Оцінювання запасів грубого деревного детриту у лісових екосистемах національного природного парку «Слобожанський» // Наукові доповіді НУБіП України. Біологія, біотехнологія, екологія. – 2021. – 1 (89). Доступно за адресою: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/article/ view/14760. Дата доступу: 20.04.2021 doi:10.31548/dopovidi2021.01.003
 20. 20. Чорнобров О.Ю., Шевчик В.Л., Соломаха І.В. Кількісні та якісні показники грубого детриту у лісах з домінуванням Carpinus betulus L. Канівського природного заповідника // Агроекологічний журнал. – 2021. – № 1. – С. 42-53. doi:10.33730/2077-4893.1.2021.227238
 21. Тимочко І.Я., Соломаха І.В., Шевчик В.Л., Сенчило О.О. Оселищна характеристика об’єктів Смарагдової мережі «Хухра» та «Рябина» в Сумській обл. // Збалансоване природокористування. – 2021. – № 1. – С. 119–126. doi:10.33730/2310-4678.1.2021.231891
 22. Соломаха І.В., Чорнобров О.Ю. Екологотипологічна оцінка лісової рослинності Середнього Придніпров’я (Лісостеп України) // Агроекологічний журнал. – 2021. – № 2. – С. 7-18. doi:10.33730/2077-4893.2.2021.234448
 23. Chornobrov О., Tymochko І., Bezrodnova О. Volume of woody detritus in fresh maple-linden dibrova in Slobozhanskyi national nature park // Збалансоване природокористування. – 2021. – № 2. – P. 88-97. doi:10.33730/2310-4678.2.2021.237995
 24. Шевчик В.Л., Тимочко І.Я., Соломаха І.В. Вплив лісотехнічних заходів на відтворення раритетного фіторізноманіття в лісових екосистемах Лісостепу України // Агроекологічний журнал. – 2021. – № 3. – С. 91-97. doi:10.33730/2077-4893.3.2021.240326
 25. Соломаха І.В., Коніщук В.В., Чорнобров О.Ю. Epipactis helleborine (L.) Crantz у спонтанних лісових угрупованнях Регіонального ландшафтного парку «Лиса гора» (м. Київ) // Чорноморський ботанічний журнал. – 2021. – 17 (3). – C. 232–241. doi:10.32999/ksu1990-553X/2021-17-3-3
 26. Фурдичко О.І., Тимочко І.Я., Соломаха І.В. Еколого-функціональні особливості лісових насаджень Лісостепу України // Збалансоване природокористування. – 2021. – № 4. – С. 29-41. doi:10.33730/2310-4678.4.2021.253081
 27. Соломаха І.В., Тимочко І.Я., В.О. Постоєнко В.О., Соломаха В.А. Нектароносні та пилконосні рослини у лісових насадженнях Середнього Лісостепового Придніпров’я // Агроекологічний журнал. – 2022. – № 1. – C. 38-45. doi:10.33730/2077-4893.1.2022.257124
 28. Тимочко І.Я., Чорнобров О.Ю., Соломаха І.В. Еколого-типологічні особливості лісової рослинності об’єкта Смарагдової мережі «Циркунівський ліс» Північно-Східного Лісостепу України // Наукові доповіді НУБіП України. – 2022. – 1 (95). Доступно за адресою: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/article/view/15973. Дата доступу: 07.04.2022.

 

Монографії

 1. Соломаха І.В., Воробйов Є.О., Мойсієнко І.І. Рослинний покрив лісів та чагарників Північного Причорномор’я. – Київ: Фітосоціоцентр, 2015. – 387 с.
 2. 2. Соломаха В.А., Воробйов Є.О., Дербак М.Ю. … Соломаха І.В. та ін. Національний природний парк “Синевир”. Рослинний світ. – Природно-заповідні території України. Рослинний світ. Вип. 1 – Київ: Фітосоціоцентр, 2016. – 332 с.
 3. Соломаха І.В., Шевчик В.Л., Соломаха В.А. Огляд вищих одиниць рослинності України за методом Браун-Бланке та їх діагностичні види. – Київ: Фітосоціоцентр, 2017. – 116 с.

 

Методичні рекомендації

 1. Оптимізація полезахисних лісових смуг агроландшафтів в умовах змін клімату. Методичні рекомендації / А.П. Стадник, В.В. Мороз, І.В. Соломаха, Л.М. Тимошенко, Ю.В. Славгородська. – Київ, 2018. – 29 с.
 2. Еколого-економічні функції захисних лісових насаджень у наданні екосистемних послуг (методичні рекомендації) / І.В. Соломаха, В.А. Соломаха, І.Я. Тимочко, О.Ю. Чорнобров // Під заг. ред. О.І. Фурдичко. – Київ, 2020. – 31 с.
 3. Методика встановлення вуглецепоглинальної та киснетвірної здатності хвойних деревостанів Українських Карпат (науково-практичні методичні рекомендації) / В.В. Мороз, І.В. Соломаха, Л.М. Тимошенко, Н.М. Стасюк. – Київ: ДІА, 2020. – 49 с.