Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

Освітньо-наукова програма-101-Екологія

Сертифікат про аредитацію освітньо наукової програми 101 – Екологія
Гарант освітно-наукової програми.
Анкетування здобувачів.

Силабуси до ОНП “Екологія” 101

Обов'язкові навчальні дисципліни професійної підготовки.
Каталог вибіркових дисциплін
1. Екологічна токсикологія Анотація
2. Екологічна безпека агроекосистеми Анотація
3. Екологія мікроорганізмів Анотація
4. Екологія вірусів Анотація
5. Екосозологія Анотація
6. Екологічна токсикологія агросфери Анотація
7. Інвайронментологія. Екосистемологія Анотація
8. Радіоекологія в біосфері Анотація