тел. +38 (044) 526-92-21 | e-mail: agroecologynaan@gmail.com

Фурдичко Орест Іванович

ДИРЕКТОР

доктор економічних наук, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН

Дем’янюк Олена Сергіївна

ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА З НАУКОВОЇ РОБОТИ

доктор сільськогосподарських наук,
професор

Головіна Олена Лаврентіївна

ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР

кандидат економічних наук

Височанська Марія Ярославівна

ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА З НАУКОВОЇ РОБОТИ

ТА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

кандидат економічних наук

Сологуб Юлія Олегівна

ВЧЕНИЙ СЕКРЕТАР ІНСТИТУТУ

кандидат економічних наук