Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

Нормативно-правове забезпечення

Нормативна база:

 1. Закон України «Про вищу освіту»
 2. Закон України «Про освіту»
 3. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»
 4. Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу»
 5. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» від 23 березня 2016 року № 261
 6. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» від 29 квітня 2015 року № 266
 7. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів» від 1 березня 1999 року № 309
 8. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів» від 24 липня 2013 року № 567 (зі змінами)
 9. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації» від 12 січня 2017 року № 40
 10. Постанова Кабінету Міністрів України «Питання стипендіального забезпечення» від 12 липня 2004 року № 882
 11. Постанова Кабінету Міністрів України «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії» від 06 березня 2019 року № 167
 12. Проєкт стандарту вищої освіти України підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти – доктора філософії
 13. Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання стипендіального забезпечення»від 28 грудня 2016 р. № 1050
 14. Положення з техніки безпеки та охорони праці 
 15. Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність 
 16. Постанова Кабінету Міністрів України «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії»
 17. Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції

Нормативно-правове забезпечення ІАП НААН:

 1. Статут Інституту
 2. Стратегія розвитку Інституту агроекології і природокористування НААН на 2021-2025 рр.
 3. Колективний договір
 4. Концепція розвитку
 5. Ліцензія
 6. Положення про прийняття на роботу, звільнення наукових співробітників і заміщення вакантних посад
 7. Положення про відділ підготовки наук кадрів
 8. Положення про техніку безпеки
 9. Положення про сектор
 10. Положення про порядок підготовки здобувачів
 11. Порядок використання коштів
 12. Кодекс академічної доброчесності
 13. Етичний кодекс ученого 
 14. Положення про виявлення та запобігання академічному плагіату
 15. Положення про зміщення посад наукових працівників 
 16. Положення про академічну мобільність
 17. Положення про методичну комісію 
 18. Положення про бібліотеку 
 19. Положення про внутрішню систему якості 
 20. Розпорядження щодо обрання вибіркових дисциплін 
 21. Положення про порядок та умови обрання вибіркових дисциплін
 22. Положення про оцінювання 
 23. Положення про врегулювання конфліктних ситуацій  
 24. Положення про організацію ОП
 25. Положення про гаранта освітньо-наукової програми
 26. Положення про формування затвердження та оновл ОП
 27. Положення про порядок додаткового повторного вивчення
 28. Договір про підготовку здобувачів
 29. Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті
 30. Положення про педагогічну практику
 31. Положення про політику попередження і боротьби із сексуальними домаганнями
 32. Положення про дуальну освіту