Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

Аспірантам

Нормативно-правова база, що регулює підготовку здобувачів наукових ступенів

Нормативно-правові акти (перелік не вичерпний), які регуюють підготовку здобувачів наукових ступенів, утворення спецрад та порядок захисту дисертацій і присудження наукових ступенів кандидата та доктора наук.

 1. ЗУ “Про наукову і науково-технічну діяльність”.
 2. Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах) .
 3. Паспорти наукових спеціальностей 08.00.01-08.00.03, 08.00.05-08.00.11.
 4. Перелік наукових спеціальностей.
 5. Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти.
 6. Таблиця відповідності Переліку наукових спеціальностей та Переліку галузей знань і спеціальностей.
 7. Вимоги до оформлення дисертації.
 8. Вимоги до опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів.
 9. Лист МОН щодо застосування наказу №1220
 10. Порядок присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук.
 11. Положення про спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук.
 12. Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів.
 13. Таблиця транслітерації українського алфавіту латиницею.

 

Нормативно-правові акти, що втратили чинність, та все ж актуальні для здобувачів, підготовка яких розпочата до 01.09.2016 р.

 

 1. Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів.
 2. Порядок присудження наукових ступенів.
 3. Вимоги до опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (див. також лист 6.2).