тел. +38 (044) 526-92-21 | e-mail: agroecologynaan@gmail.com

Гарант освітно-наукової програми.

Силабуси до ОНП “Агрономія” 201

Обов'язкові навчальні дисципліни професійної підготовки.
Каталог вибіркових дисциплін
1. Агроекологічний моніторинг Анотація
2. Біологічна безпека агроекосистем Анотація
3. Еколого-безпечні агротехнології Анотація
4. Екологія мікроорганізмів Анотація
5. Екологія вірусів Анотація
6. Екологічна токсикологія Анотація
7. Екологічна токсикологія агросфери Анотація
8. Радіоекологія в біосфері Анотація
9 Радіоекологія в агросфері Анотація
10. Збалансований розвиток сільських територій Анотація