Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

Освітньо-наукова програма-201-Агрономія

Сертифікат про аредитацію освітньо наукової програми 201 – Агрономія
Проєкт освітньо-наукової програми 2020 р.
Гарант освітньо-наукової програми.

Силабуси до ОНП “Агрономія” 201

Обов'язкові навчальні дисципліни професійної підготовки.
Каталог вибіркових дисциплін
1. Агроекологічний моніторинг Анотація
2. Біологічна безпека агроекосистем Анотація
3. Еколого-безпечні агротехнології Анотація
4. Екологія мікроорганізмів Анотація
5. Екологія вірусів Анотація
6. Екологічна токсикологія Анотація
7. Екологічна токсикологія агросфери Анотація
8. Радіоекологія в біосфері Анотація
9 Радіоекологія в агросфері Анотація
10. Збалансований розвиток сільських територій Анотація