Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

Відділ агроекології і біобезпеки

Завідувач відділу

кандидат економічних наук

Заступник завідувача відділу

доктор біологічних наук
старший дослідник

 

Напрямки діяльностіАкредитації та уповноваженняСпівпрацяПослугиПублікації

Агроекологічний моніторинг. Науково-методичне забезпечення системи спостережень й контролю над станом і рівнем забруднення агроекосистем (і суміжних з ними середовищ) у процесі інтенсивної сільськогосподарської діяльності, з метою забезпечення екологічної безпеки та економічної ефективності господарювання. Включає моніторинг фіто-, зоо-, мікробіоти.

Екологічна оцінка агротехнологій. Проведення екологічної експертизи технологій вирощування сільськогосподарських культур з метою забезпечення еколого-безпечного виробництва та якості сільськогосподарської продукції, а також запобігання негативного впливу на стан навколишнього природного середовища і здоров’я людини.

Збереження біотичного та ландшафтного різноманіття. Організація і проведення комплексних обстежень фітоценозів агроландшафтів для виявлення територій із значним біо- та ландшафтним різноманіттям, з метою запобігання втрат видового багатства і забезпечення збереження та відновлення рідкісних і зникаючих видів у них.

Молекулярно-генетичні дослідження  визначення видового складу мікробіоти, оцінка біорізноманіття та виявлення міжвидових і видових взаємозв’язків у екосистемах на філогенетичному рівні.

Вірусологічні дослідження моніторинг та діагностика рослин на наявність вірусних інфекцій, які поширені на культурах в Україні.

Випробовування пестицидів та агрохімікатів. Біологічна оцінка засобів захисту рослин, агрохімікатів, регуляторів росту рослин, біопрепаратів на сільськогосподарських культурах та лісових насадженнях. Екологічна оцінка небезпечності впливу засобів захисту рослин і агрохімікатів на нецільові об’єкти водної (риби, дафнії), ґрунтової (мікроорганізми, земляні черв’яки) та наземної екосистем.

Створення біопрепаратів – розроблення технологічних карт виробництва і застосування мікробіологічних препаратів, які дозволяють вирішити питання формування сталих агроекосистем, підвищити врожайність сільськогосподарських культур і якість отриманої продукції.

Навчально-методичне забезпечення сільськогосподарського виробництва. Консалтингові послуги з питань екології та біобезпеки, агрохімії, мікробіології, вірусології, гербології  у агропромисловому виробництві. Проведення виставок, конференцій, круглих столів, семінарів, навчань, лекцій, стажувань.

Атестат про акредитацію

Додаток до атестата про акредитацію
Наказ Міністерства захисту довкілля та природних русерсів України Про внесення змін до Переліку науково-дослідних установ, підприємств та організацій уповноважених на проведення державних випробувань пестицидів та агрохімікатів

 

Співпраця з університетами та  інститутами

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Національний авіаційний університет
Національний університет біоресурсів і природокористування України
ДВНЗ «ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ»
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Вінницький обласний інститут післядипломної освіти
Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського
Запорізький національний університет
Націонáльний заповíдник «Хóртиця»
Ужгородський національний університет
Уманський національний університет садівництва
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
ДП «Науковий Центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України»
Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України
Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва
Інститут кормів та сільського господарства Поділля  НААН 
НЦ «Інститут землеробства НААН»

Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла НААН 

 

Співпраця з фірмами

 

RhiZorm – Бельгія
QUÍMICAS MERISTEM, S.L., Іспанія
ПАТ «АГРІМАТКО-УКРАЇНА»
ТОВ “ТД “БТУ-ЦЕНТР”
ФІРМА «ЕРІДОН»
Indigo Ag, Inc. США 
CIFO S.r.l.  італія
L. Gobbi s.r.l.– Італія
Italpollina S.p.A. – Італія
Nippon Soda Co., LTD. Японія
ТОВ “САНАГРО УКРАЇНА”
PLANTIN SARL Франція
ТОВ «Солантіс Україна»
ISK Biosciences Europe N.V., Belgium
ТОВ «Агро-Стар 2013»
Дочірнє підприємство «ЕНЗИМ»
ТОВ «Самміт-Агро Юкрейн»
Sinon Corporation Тайвань
Hechenbichler CmbH, Austria
Synthos Agro SP. z o.o., Польша
Nichino Europe Co., Ltd., United Kingdom
DormFresh Limited, Шотландія
Bayer Ltd.,

Відділ агроекології та біобезпеки уповноважений на проведення біологічних та екологічних досліджень пестицидів та агрохімікатів Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів  України (згідно наказу № 392 від 28.12.20020 та наказу № 229 від 02.04.2021 (зі змінами)). Крім того Випробувальна лабораторія «Відділ агроекології і біобезпеки» акредитована на проведення досліджень (Атестат № 202158 від 15.04.2021 р.).

На основі цього Відділ пропонує такі послуги:

Назва Найменування аналізу Ціна за зразок, грн Загальна вартість, грн
Фізико-хімічні випробування ґрунту Визначення вологості 250,00 1900,00
Визначення кислотності 250,00
Визначення вмісту гумусу 300,00
Визначення рухомих сполук фосфору 260,00
Визначання рухомих сполук калію 260,00
Визначення лужногідролізованого азоту 260,00

Ацидиметричне визначення карбонатів

340,00

Амонійний азот

260,00 500, 00

Нітратний азот

250,00

Визначення вмісту Ca

235,00 2600,00

Визначення вмісту Mg

235,00

Визначення вмісту S

245,00

Визначення вмісту Na

250,00

Визначення вмісту B

260,00

Визначення вмісту Fe

275,00

Визначення вмісту Mn

275,00

Визначення вмісту Zn

275,00

Визначення вмісту Cu

275,00

Визначення вмісту Co

275,00

Гранулометричний склад

700,00 700,00
Мікробіологічні випробування ґрунту Визначення чисельності мікроорганізмів основних еколого-трофічних та таксономічних груп 500,00 5500,00
Визначення антимікробної активності 500,00
Визначання целюлозолітичної активності 500,00
Визначення фітотоксичності 500,00
Визначення інтенсивності емісії діоксиду карбону ґрунту 500,00
Визначення нітратредуктазної та нітритредуктазної активностей 500,00
Визначення загальної біомаси мікроорганізмів 500,00
Визначення ферментивної активності 500,00
Визначення дегідрогеназної активності 500,00
Визначення поліфенолокситазної активності 500,00
Визначення пероксидазної активності 500,00
Еколого-токсикологічні випробування Тест на токсичність ґрунтових мікрооргранізмів   Ціна договірна
Тест на гостру токсичність для земляних черв’яків  
Тест на хронічну та пероральну токсичність для ракоподібних  
Тест на гостру пероральну токсичність для водоростей  
Тест на гостру пероральну токсичність для риб  
Тест на гостру контактну та пероральну токсичність для бджіл  
Тест на гостру пероральну токсичність на птахів  
Біологічні випробовування агрохімікатів і пестицидів Добрива, регулятори росту, біопрепарати   Ціна договірна
Інсектициди, фунгіциди, гербіциди, родентициди, фуміганти, десиканти   Ціна договірна
Молекулярно-генетичні випробування Визначення еколого-генетичного статусу ґрунту 1700,00 3400,00
Фракціонування білків та пептидів електрофорезом в поліакриламідному гелі 1700,00
Визначення генетично модифікованих організмів (ГМО) 1700,00 1700,00
Фізико-хімічні випробування рослинницької продукції Визначення лузжистості насіння 350,00 3950,00
Визначення вмісту нітратів 350,00
Визначення  масової частки вологи 350,00
Визначення кислотності 350,00
Визначення вмісту білку 350,00
Визначення олійності 350,00
Визначення клейковини 350,00
Визначення вмісту цукрів 500,00
Визначення В-каротину 500,00
Визначення вітаміну С 500,00
Визначення показників якості методом інфрачервоної спектроскопії (Infratec) (білок, вологість, натура, клейковина, індекс Зелені, крохмаль, олійність) 500,00 500,00
 1. Gumenıuk, I., Symochko, L., Mostovıak, I., Demyanyuk O., Sherstoboeva, O., Boroday, V., Symochko, V. (2022). The role of bradyrhizobium japonicum exopolysaccharides in the formation of an effective symbiotic apparatus of soybean. International Journal of Ecosystems and Ecology Science (IJEES), 12(4), 1-12. DOI: 10.31407/ijees12.4.
 2. Gumeniuk, I.I, Levishko, A.S, Demyanyuk, O.S, Sherstoboeva V. (2022). Properties of microorganisms isolated from soils under conventional and organic farming. Mikrobiologichny zhurnal, 84(2), 14-22. DOI:10.15407/microbiolj84.02.
 3. Gumeniuk, I., Levishko, A., Demyanyuk, O. (2021). Efficiency of formation and functioning of the symbiotic soybean system with glyphosate treatment. Biological systems: theory and innovation, 12(1), 75-89. DOI:10.31548/biologiya2021.01.008.
 4. Pinchuk, V., Symochko, L., Palapa, N., Ustymenko, O., Kichigina, O., Demyanyuk, O. (2021). Agroecological soil status in agroecosystems with International Journal of Ecosystems and Ecology Science (IJEES). 11.(1). 1-12. DOI:10.31407/ijees11.101.
 5. Tkach,, Bunas, A., Starodub, V., Pylypchuk, T., Gumeniuk, I. (2021). The Effect of Chemicals of Plant Protection Products on Soil Microbiocenoses. Scientific Horizons, 24(9), 26-35. DOI:10.48077/scihor.24(9).2021.26-35.
 6. Колодяжний, О., Левішко, А. (2021) Біологічні інокулянти для бобових. Топ-5 принципів вибору продуктів для їхнього ефективного використання. Пропозиція, 3, 18-21.
 7. Demyanyuk, O., Symochko, L., Mostoviak, I. (2020). Soil microbial diversity and activity in different climatic zones of Ukraine. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 11(2). 338-343. DOI: 10.15421/022051.
 8. Ostapchuk, A., Kustrich, L., Tranchenko, L., Botsula, O., Kolmakova V., Patoka I. (2021). Modeling the Labor Market Stability in Conditions of Uncertainty as a Component of Strategic Management. Lecture Notes in Networks and Systems, 261-272. DOI: 10.1007/978-3-030-69221-6_19.
 9. Symochko, L., Bugyna, L., Hafiiyak, O. (2021). Ecological aspects of biosecurity in modern agroecosystems. International Journal of Ecosystems and Ecology Science (IJEES), 11 (1), 181-186. DOI:10.31407/ijees11.1
 10. Dombrovskyi K.O., Rylskyi O.F., Gvozdiak P.I., Sherstoboieva V., Petrusha Yu.Yu. (2020). Distribution of inorganic nitrogen compounds In purification of storm wastewater of the engine-building manufactory. Scientific Bulletin of the National Mining University, 2, 112-118. DOI:10.33271/nvngu/20202/112.
 11. Sherstoboeva O., Demyanyuk O., Bunas A., Shatsman D. (2020). The Influence of the Weather Conditions on Biological Soil Activity and Maize Productivity. Annals of Agrarian Science, 18, 97-105. DOI:10.5755/j01.erem.76.4.23508.
 12. Demyanyuk, O., Symochko, L., Shatsman, D. (2020). Structure and dynamics of soil microbial communities of natural and transformed ecosystems. Environmental Research, Engineering and Management (EREM), 76(4). 97-105. DOI:10.5755/j01.erem.76.4.23508.
 13. Botsula, O., Kolmakova, V., Patoka, I., Reznik, N. (2020). Ecosystem Approach to the Assessment of Economic Damage from Environmental Pollution in Ukraine. International Journal of Advanced Science and Technology, 29 (9), 4582-4589.
 14. Demyanyuk O., Symochko L., Hosam E.A.F. Bayoumi Hamuda, Symochko V., Dmitrenko O. Сarbon pool and biological activities of soils in different ecosystems. International Journal of Ecosystems and Ecology Science (IJEES). 9(1). P. 189−200. DOI: 10.31407/ijees9122
 15. Symochko L., Mariychuk R., Demyanyuk O., Symochko V. (2019). Enrofloxacin in Agroecosystems: Uptake by Plants and Phytotoxical Effect. 10th International Council of Environmental Engineering Education „Technologies of Environmental Protection” (ICTEP). High Tatras, Slovakia, October 23−25, 250−253.
 16. Hubanova N., Horchanok A., Novitskii R., Sapronova V., Kuzmenko O., Grynevych N., Prisjazhnjuk N., Lieshchova M., Slobodeniuk O., Demyanyuk О. (2019). Accumulation of radionuclides in Dnipro reservoir fish. Ukrainian Journal of Ecology, 9(2), 227-231.
 17. Дребот, О.І., Боцула, О.І., Височанська, М.Я. (2019). Концептуальні підходи до збалансованого користування землями лісогосподарського призначення. Вісник аграрної науки, 2, 66-72.
 18. Demyanyuk O.S., Patyka V.P., Sherstoboeva О.V., Bunas A.A. (2018). Formation of the structure of microbiocenoses of soils agroecosystems depending on trophic and hydrothermic Biosystems diversity, 26(2), 103−110. DOI: 10.15421/011816
 19. Demyanyuk O.S., Sherstoboeva О.V., Bunas A.A., Dmitrenko O.V. (2018). Effects of different fertilizer systems and hydrothermal factors on microbial activity in the chernozem in Ukraine. Biosystems diversity, 26(4), 38–44. DOI: 10.15421/011846
 20. Sherstoboeva О.V., Demyanyuk O.S., Patyka V.P., Bunas A.A. (2018). Formation of the structure of microbiocenoses of soils agroecosystems depending on trophic and hydrothermic factors. Biosystems diversity, 26(2), 103-110. DOI: 10.15421/011816
 21. Tkach Ye.D., Shavrina V.I., Mykolayko V.P. (2018). Synantropic flora in phytocoenoses of ecological network (the case of Vinnytsia region, Ukraine). Ukrainian Journal of Ecology, 8(1), 118–123. DOI: 10.15421/2018_195
 22. Ткач Є.Д., Дем’янюк О.С., Шерстобоєва О.В. (2018). Функціональна структура мікробних угруповань чорнозему глибокого за впливу гідротермічних і трофічних чинників. Мікробіологічний журнал, 80(6), 94–108. DOI: 10.15407/microbiolj80.06.094.
 23. Sus, N.P., Orlovskyi, A.V., Bojko, О.А., Tsvihun, V.O., Bojko, A.L. (2018). Influence of modeled microgravity on tobacco mosaic virus. Ecology and Noospherology, 29 (2), 138-141. DOI: 15421/031822
 24. Ковалів, О.І., Боцула, О.І. (2018). Обґрунтування сутності лісових екосистем як природних об’єктів права власності українського народу. Збалансоване природокористування, 4, 22-28.
 25. Tsvigun, V.O., Rudneva T.O., Shevchenko T.P., Budzanivska I.G., Polishchuk V.P. (2016). Strain attribution of Ukrainian isolates of Zucchini yellow mosaic virus and their occurrence in Ukraine. Biopolymers and Cell, 32(3), 235–241. DOI:7124/bc.000926
 26. Furdуchko O.І., Demyanуuk O.S. (2015). The importance of аgroecology in the process of well-balanced аgrosphere formation. Agricultural Science and Practice, 2(1), 23–29.