Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

Відділ агроекології і біобезпеки

Завідувач відділу
Боцула Олександр Іванович

кандидат економічних наук,

Заступник завідувача відділу
Ткач Євгенія Дмитрівна

кандидат біологічних наук,
старший дослідник

 

Напрями діяльностіПублікаціїАкредитація

ПОСЛУГИ:

 • Біологічна оцінка засобів захисту рослин, агрохімікатів, регуляторів росту рослин, біопрепаратів на сільськогосподарських культурах та лісових насадженнях.
 • Екологічна оцінка небезпечності впливу засобів захисту рослин і агрохімікатів на нецільові об’єкти водної (риби, дафнії), ґрунтової (мікороорганізми, земляні черв’яки) та наземної екосистем.
 • Проведення науково-екологічного обґрунтування та підготовки експертних висновків з рекомендаціями щодо реєстрації пестицидів і агрохімікатів.
 • Біолого- та еколого-експертна оцінка результатів досліджень засобів захисту рослин, агрохімікатів, регуляторів росту рослин та біопрепаратів.
 • Розроблення нормативів та регламентів застосування пестицидів і агрохімікатів.
 1. Жуков А.В. Экологическое значение пространственной изменчивости твёрдости почвы в условиях природного земледелия / А.В. Жуков, Г.А. Задорожная, А.А. Демидов, Е.В. Рысина // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. – Умань, 2014. – Вип. 84. – С. 21–37.
 2. Фурдичко О.І. Нормативно-правове забезпечення рекультивації промислово порушених земель в умовах ринкової економіки / О.І. Фурдичко, О.А. Демидов // Збалансоване природокористування. – 2014. – № 1. – С. 7–12.
 3. Єтеревська Л.В. Прогнозні моделі формування профілю рекультивованих ґрунтів різного генезису Лівобережного Лісостепу / Л.В. Єтеревська, Г.Ф. Момот, В.В. Шимель, О.А. Демидов, В.П. Філатов // Вісник аграрної науки. – 2014. – № 2. – С. 52–55.
 4. Жуков А.В. Пространственная изменчивость твердости педоземов / А.В. Жуков, А.А. Демидов, Г.А. Задорожна // Агрохімія і ґрунтознавство. – Вип. 81. – 2014. – С. 28–34.
 5. Демидов О.А. Удосконалення класифікації рекультивованих земель / О.А. Демидов // Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України: електрон. наук. фах. вид.  – 2014. – № 43.
 6. Мілютенко Т.Б. Міграція біогенних елементів з ґрунту за різних систем удобрення / Т.Б. Мілютенко, О.А. Демидов, О.В. Шерстобоєва //Агроекологічний журнал. – 2014. – № 1. – С. 60–64.
 7. Клименко А.М. Посівні якості та мікофлора насіння кукурудзи під впливом препаратів захисної дії / А.М. Клименко // Агроекологічний журнал. – 2014. – № 1. – С. 111–114.
 8. Клименко А.М. Вплив передпосівної обробки насіння на фотосинтетичну продуктивність та урожайність гібриду кукурудзи Красилів 327 МВ / А.М. Клименко, Я.В. Чабанюк // Корми і кормовиробництво.  – 2014. –  № 78. – С.
 9. Клименко А.М. Використання Біополіциду для створення захисно-стимулюючих сумішей / А.М. Клименко, Я.В. Чабанюк // Сільськогосподарська мікробіологія. – Вип. 19. – С.73–78.
 10. Клименко А.М. Вплив різних фракцій Біополіциду на cхожість насіння та розвиток сільськогосподарських культур / А.М. Клименко // Агроекологічний журнал. – 2014. – № 3. (подано до друку)
 11. Клименко А.М.  Використання діазотрофів у системі підготовки посівного матеріалу // А.М. Клименко, Я.В. Чабанюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Біологія. – 2014. – № 3 (60). – С. 94–98.
 12. Шерстобоєва О.В. Комплексні біологічні препарати для вирощування зернових культур / О.В. Шерстобоєва, Я.В. Чабанюк // Зерно і хліб. – 2014.
 13. Жуков А.В. Экологическое значение пространственной изменчивости твёрдости почвы в условиях природного земледелия / А.В. Жуков, Г.А. Задорожная, А.А. Демидов, Е.В. Рысина // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. – 2014. – Вип. 84. – С. 21–37.
 14. Ящук В.У. Вплив препаратів Біополіцид та Екотон на поширення збудників гнилі цибулі ріпчастої під час зберігання / В.У. Ящук, Я.В. Чабанюк, А.А. Бунас // Агроекологічний журнал. – 2014. – № 1. – С. 68–71.
 15. Фурдичко О.І. Якість і безпечність сільськогосподарської продукції в контексті продовольчої безпеки України / О.І. Фурдичко, О.С. Дем’янюк // Агроекологічний журнал. – 2014. – № 1. – С. 7–13.
 16. Бунас А.А. Різноманіття бактеріальних ізолятів ризосфери рослин ріпаку / А.А. Бунас, Я.В. Чабанюк, О.В. Лобова // Агроекологічний журнал. – 2014. – № 2. – С. 91–95.
 17. Бунас А.А. Азотфіксувальна активність бактеріальних ізолятів ризосфери рослин залежно від екотопу ізолювання. / А.А. Бунас, Я.В. Чабанюк, О.М. Дмитрук // Наукові записки Тернопільського  національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Серія: Біологія. – 2014. – № 3 (60). – С. 55–57.
 18. Tkach E. Taxonomic and typological analysis of adventive flora fraction of semi-phytocenoses / E. Tkach, K. Dovgych, V. Starodub // Агроекологічний журнал. – 2014. – С. 83–88.
 19. Dovgych K. Phytodiversity of natural phytocenoses of agricultural landscapes of Ukraine / K. Dovgych, E.Tkach // British Journal of Science, Education and Culture. – 2014. – No.1. (5). – P. 55–59
 20. Крижанівський А.Б. Ефективність мікробіологічного методу захисту яблуневих садів від найбільш поширених листогризучих шкідників / А.Б. Крижанівський, О. П. Громова // Інтродукція рослин. – 2014. – №4. (подано до друку)
 21. Крижанівський А.Б. Реакція фотосинтетичниго апарату яблуні на хімічний та біологічний засоби захисту від шкідливих комах / А.Б. Крижанівський, О.В. Шерстобоєва // Збалансоване природокористування. – 2014. – №4. (подано до друку)
 22. Мілютенко Т.Б. Вплив мікробного препарату Поліміксобактерину та сидерації на винос біогенних елементів з грунту / Т.Б. Мілютенко,  О.В. Шерстобоєва // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Біологія. – 2014. – № 3 (60). – С. 138–142.
 23. Клименко А.М.  Оцінка агротехнологій вирощування кукурудзи за біодіагностичними показниками у зоні Лісостепу / А.М. Клименко, Я.В. Чабанюк, В.В. Чайковська // Молодь і поступ біології: матеріали Х міжнар. наук. конф. студентів і аспірантів  (Львів, 8–11 квітня 2014 р.). – Львів, 2014. – С. 111–112.
 24. Клименко А.М., Проблеми використання біопрепаратів для обробки посівного матеріалу / А.М. Клименко, Я.В. Чабанюк, В.В. Чайковська // Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві: міжнар. наук.-практ. конф. – Київ, 2014. – С. 90–93.
 25. Харитонов Н.Н. Оценка водно-солевого режима рекультивированных шахтных отвалов в западном Донбассе / Н.Н. Харитонов, А.А. Демидов, Н.И. Жиленко [та ін.].  // Актуальные проблемы техносферной безопасности и природообустройства: сб. научн. тр. заоч. междунар. научн.-практич. конф. – Благовещенск, 2014. – Вып. 1. – С. 18–23.
 26. Демидов О.А. Наукові основи пертиненції на промислово порушених землях південного сходу України / О.А. Демидов // Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Тернопіль, 6–7 березня, 2014 р.). – Тернопіль, 2014. – С. 25–27.
 27. Довгич К. Таксономічно-типологічна структура фітоценозів агроладшафтів Макарівського району / К.І. Довгич, Є.Д. Ткач // Екологічна безпека та збалансоване природокористування а агропромисловому виробництві: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 1-3 липня 2014 р.). – К.: ДІА, 2014. – С. 53–56.
 28. Кучерук М.О. Екологічна оцінка технологій вирощування ріпаку озимого за показниками якості та продуктивності / М.О. Кучерук, Є.Д. Ткач // Екологічна безпека та збалансоване природокористування а агропромисловому виробництві: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 1–3 липня 2014 р.). – К.: ДІА, 2014. – С. 122–125.
 29. Кучерук М.О. Система екологічної оцінки технологій вирощування сільськогосподарських культур / М.О. Кучерук, Є.Д. Ткач // Роль науки у підвищенні технологічного рівня і ефективності АПК України: наук.-практ. конф. з між нар. участю (15–16 травня 2014 р.). – Т., 2014. – С. 103–106.
 30. Кучерук М.О. Екологічна оцінка придатності сільськогосподарських угідь для вирощування якісної пшениці / М.О. Кучерук, Є.Д. Ткач // Перспективені напрями розвитку галузей АПК і підвищення ефективності наукового забезпечення агропромислового виробництва: матер.   IV Міжн . науково-практичній конференції молодих вчених . – Тернопіль. – 2014.