Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

Бондар Володимир Налькович

Повідомлення про створення спеціалізованої вченої ради ДФ 26.371.004 Інституту агроекології і природокористування НААН.
Наказ Міністерства освіти і науки України “Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії” № 1287 від 21.10 2020 р.
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду.
Повідомлення про захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії.
Оголошення про захист дисертації БОНДАРЯ ВОЛОДИМИРА НАЛЬКОВИЧА.
Дисертація
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертаційної роботи
Відгуки опонентів:
Відгук опонента Черчик Л.М:Відгук опонента Дубас Р. Г.

 

Аудіозапис та відеозапис захисту дисертації БОНДАРЯ ВОЛОДИМИРА НАЛЬКОВИЧА.

 

Витяг з протоколу №2 17.02.2021
Рішення Вченої ради Інституту агроекології і природокористування НААН про присудження ступеня доктора філософії БОНДАРЮ ВОЛОДИМИРУ НАЛЬКОВИЧУ.