Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

Незалежна лабораторія екології насінництва

Завідувач лабораторії
Кічігіна Ольга Олександрівна

кандидат сільськогосподарських наук
старший дослідник

Керівник групи випробувань
Цибро Юлія Анатоліївна

 

ПослугиАкредитаціяНапрями діяльностіПублікації

Випробувальна лабораторія “Незалежна лабораторія екології насінництва Інституту агроекології і природокористування НААН”, акредитована Національним агентством з акредитації України на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC17025 (Атестат про акредитацію № 201448 від 27.12.2019 р.) пропонує послуги по визначенню посівних якостей насіння сільськогосподарських культур.

 

Аналізування проводиться згідно з нормативними документами, щодіють в Україні:

 • ДСТУ 4138-2002 (визначення посівної якості насіння зернових, зернобобових та круп’яних культур, насіння трав однорічних та багаторічних, насіння овочевих, баштанних, кормових і пряно-ароматичних культур)
 • ДСТУ 4138-2002, ДСТУ 2116-92, ДСТУ 3657-97, ДСТУ 3303-96, ДСТУ 3304-96 (визначення посівної якості насіння олійних, ефіроолійних та технічних культур)
 • ДСТУ 5090-2008, ДСТУ 2292-93, ДСТУ 4751:2007, ДСТУ 4232:2003, ДСТУ 4750:2007 (визначення посівної якості насіння буряку цукрового)
 • ДСТУ 7018:2009 (визначення посівної якості насіння квітково-декоративних культур).

 

 

 

 

 1. Визначення критеріїв екологічної придатності сортів рослин до поширення в Україні.
 2. Дослідження направлені на оптимізацію умов щодо вирощування культивованих рослин для організації екологічного насінництва.
 3. Визначення основних критеріїв щодо адаптації промислового насінництва до змін клімату.
 4. Удосконалення та розроблення методичних підходів визначення посівних якостей насіння перспективних для введення в культуру видів лікарських рослин з використанням стандартних процедур і методик, які застосовуються у вітчизняній і міжнародній практиці та відповідають міжнародним стандартам.

Наукові статті

 1. Кічігіна О.О. Особливості формування рослинного покриву старого яблуневого саду // Науково-теоретичний збірник «Вісник Житомирського національного агроекологічного університету», 2016, 2 (56), т. 1. С. 136-142.
 2. Драга М.В., Кічігіна О.О., Зацарінна Ю.О., Цибро Ю.А. Посівні якості насіння сільськогосподарських культур за дії органо-мінерального добрива VITERI 8-4-5 // Агроекологічний журнал, 4. 2017. С. 76-82.
 3. Драга М.В., Кічігіна О.О., Зацарінна Ю.О., Цибро Ю.А. Вплив органо-мінерального добрива VITERI 8-4-5 на ростові процеси рослин сільськогосподарських культур на ранніх етапах онтогенезу // Агроекологічний журнал, 2. 2019. С. 54-58.
 4. Landin V., Chobotko Y., Raichuk L., Shvydenko I., Umansskyi M., Kichigina O., Teteruk O. (2020). The formation of current internal exposure doses of the Ukrainian Polissia rural population. Ukrainian Journal of Ecology, 10(6). P. 249-
 5. Pinchuk V., Symochko L., Palapa N., Ustymenko O., Kichigina O., Demyanyuk O. (2021). Agroecological soil status in agroecosystems with monoculture. International Journal of Ecosystems and Ecology Science (IJEES). 11.1. P. 1–12. DOI: https://doi.org/10.31407/ijees11.101.
 6. Tertychna О., Ryabukha G., Pinchuk V., Kichigina O., Horodynska І. (2021). Regulatory framework analysis for the broiler by-products treatment in Ukraine and the EU. International Journal of Ecosystems and Ecology Science (IJEES) 11(4). P. 881-886.
 7. Beznosko I.V., Gorgan T.M., Mosiychuk I.I., Gavrulyuk L.V., Bunyak O.I. (2022). The quantitative composition micromycetes under cereals crops in chernozem soils in the Left-bank Forest-Steppe of Ukraine. Biosystems Diversity, 30 (2), 1-7. DOI: https://doi.org/10.15421/012214
 8. Дем’янюк О.С., Кічігіна О.О. Розроблення методичних підходів визначення схожості насіння звіробою звичайного (Hypericum perforatum) / О.С. Дем’янюк, О.О. Кічігіна, Ю.А. Цибро, Н.І. Куценко, О.О. Куценко // Агроекологічний журнал, 2022, 3. С. 94-105. DOI: https://doi.org/10.33730/2077-4893.3.2022.266415
 9. Мосійчук І.І., Безноско І.В. Вплив біологічних препаратів на чисельність мікроміцетів ризосферного ґрунту рослин ячменю ярого / І.І. Мосійчук, І.В. Безноско, Т.М. Горган, Л.В. Гаврилюк, В.О. Мінералова, Ю.А. Туровнік // Вісник ПДАА, 2022, 2. С 101-115. DOI: 10.31210/2022.02.04
 10. Дем’янюк О.С., Гаврилюк Л.В. Ефективність біопрепарату Філазоніт на вегетативних органах рослин різних сортів сої / О.С. Дем’янюк, Л.В. Гаврилюк, І.В. Безноско // Збалансоване природокористування, 2022, 1. С. 1-8. https://doi.org/10.33730/2310-4678.1.2022.255226
 11. Туровнік Ю.А. Агресивність гриба Alternaria alternata (fr.) Keiss за впливу гібридів соняшника та технологій його вирощування / Ю.А. Туровнік, І.В. Безноско, Л.В. Гаврилюк, І.І. Мосійчук // Збалансоване природокористування, 2022, 2. С. 93-99. DOI: 10.33730/2310-4678.2.2022.261257.
 12. Гаврилюк Л.В. Патогенний мікобіом та якісні показники зерна сої за вирощування в органічних технологіях / Л.В. Гаврилюк, О.О. Кічігіна, І.В. Безноско, І.С. Власенко // Агроекологічний журнал, 2022, 4. С.
 13. Гаврилюк Л.В. Біопрепарати, як агроекологічний фактор підвищення біобезпеки в агроценозах / Л.В. Гаврилюк, О.О. Кічігіна, І.В. Безноско // Збалансоване природокористування, 2022, 4. С.

 

Матеріали наукових конференцій

 1. Volkodav V.V., Draga M.V., Kichigina O.O., Zatsarinna Yu.O., Olkhovych S.Ya. Efficient use of varietal plant resourcer of Ukrain to ensure sustainabledevelopment of the agro-industrial complex // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві» (4–6 липня 2018 р.). К.: ДІА, 2018. С. 193-195.
 2. Кічігіна О.О., Цибро Ю.А. Вплив екологічних чинників на посівні якості насіння нуту // Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції (16–18 травня 2019, м. Вінниця, Україна). Вінниця: КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти», 2019. С. 194-196.
 3. Кічігіна О.О., Цибро Ю.А. Сочевиця Лінза – перспективний сорт для Лісостепу України // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві» (м. Київ, 3–5 липня 2019 р.) К.: ДІА, 2019. С. 122-124.
 4. Кічігіна О.О., Ткач Є.Д. Оцінка фіторізноманіття пасовищних угруповань Правобережного Лісостепу // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку» (24–25 жовтня 2019 р., м. Херсон, Україна). Херсон, 2019. С. 130-134.
 5. Кічігіна О.О., Цибро Ю.А., Черненко В.А., Паренюк В.В., Дем’янюк О.С. Актуальні завдання вітчизняного лікарського рослинництва при введенні у культуру нових видів // Матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференцїї «Новітні технології в рослинництві: традиції та сучасність», присвяченїй ювілейним датам від дня народження видатних вчених-рослинників: академіка АН УССР Кулєшова М. М., член.-кор. АН УССР Страхова Т. Д., проф. Кучумова П. В. (м. Харків, 17–18 червня 2020 р.) Харків, 2020 р. С. 30-
 6. Кічігіна О.О. Оцінка фіторізноманіття трав’яного ярусу полезахисних лісосмуг Правобережного Лісостепу // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві» (м. Київ, 7–8 липня 2020 р.). К.: ДІА, 2020. С. 96-
 7. Палапа Н.В., Кічігіна О.О., Цибро Ю.А. До питання збалансованого природокористування і розвитку сільських територій // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Збалансоване природокористування: традиції, перспективи та інновації» (м. Київ, 23–25 вер. 2020 р.). К.: ДІА, 2020. С. 73-
 8. Kichigina O., Palapa N., Ustymenko O. Nitrogen-fixing potential of meadow clover varieties in ensuring soul quality improvement // 11th ICEEE–2020 International Annual Conference on «Sustainable Environmental Protection & Waste Management Responsibility», November 19–20, 2020 RKK – Óbuda University, Budapest, Hungary. Р. 176.
 9. Дем’янюк О.С., Кічігіна О.О., Цибро Ю.А. Актуальні питання вирощування Hypericum perforatum L. в культурі // Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень: матеріали V Міжнар. наук. конф. (Березоточа, 2 квітня 2021 р.) / ДСЛР ІАП НААН. Лубни: ВКФ «Інтер Парк», 2021. С. 108-
 10. Kichigina O., Zolotov M., Demyanyuk O., Tsybro Y. (2021). Influence of Viteri 8-4-5 fertilizer on sowing qualities of cereals and legumin crops seeds // 12th ICEEE-2021 as International Annual Conference on «Global Environmental Development & Sustainability: Research, Engineering & Management». Р. 162.
 11. Кічігіна О.О., Цибро Ю.А., Черненко В.А., Душко П.М. Визначення методичних особливостей схожості насіння звіробою звичайного (Hypericum perforatum L.) // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві» (м. Київ, 7–8 липня 2021 р.). К.: ДІА, 2021. С. 81-0
 12. Кічігіна О.О., Душко П.М., Цибро Ю.А. Актуальні питання насіннєзнавства лікарських культур: вітчизняний та міжнародний досвід // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Збалансоване природокористування: традиції, перспективи та інновації» (м. Київ, 20–21 жовтня 2021 р.). К.: ДІА, 2021. С. 56-
 13. Гаврилюк Л.В., Безноско І.В., Туровнік Ю.А. Вплив екзометаболітів рослин різних сортів сої на фітопатогенні гриби (Fusarium graminearum Schleht). «Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві». Міжнародна науково-практична конференція (Київ, 7–8 липня 2022 р.). Київ, 2022. С. 62–65.
 14. Дем’янюк О.С., Кічігіна О.О., Цибро Ю.А., Гаврилюк Л.В. Астрагал серпоплідний (Аstragalus falcatus) у лікарському рослинництві України. «Екологобезпечні технології в рослинництві в умовах воєнного стану». Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ-Сквира, 10 серпня 2022 року). Київ-Сквира. 2022. С. 59–61.
 15. Гаврилюк Л.В., Безноско І.В., Кічігіна О.О. Вплив біопрепарату Філазоніт на показники якості насіння сої. «Екологобезпечні технології в рослинництві в умовах воєнного стану». Міжнародна науково-практична конференція (Київ-Сквира, 10 серпня 2022 р.). Київ, 2022. С. 42–44.
 16. Havryliuk L., Beznosko I., Kichigina O. The influence of the biopreparation Philazonit on the quality indicators of soybean seed. Наукові здобутки селекціонерів Національного наукового центру «Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України» – на благо майбутнього». Міжнародна наукова інтернет-конференція (Київ, 8 вересня 2022 р.). Київ, 2022. С. 32–35.
 17. Havryliuk L.V., Beznosko I.V., Kichigina O.О. Influence of the biopreparation on indicators of the quality of Suzirya soybean seed. «Природно-ресурсний потенціал, екологія та сталий розвиток адміністративних одиниць Латвійської Республіки та України в контексті вимог законодавства ЄС». Міжнароднанаукова конференція з природничих наук (м. Рига, Латвійська Республіка, 30-31 серпня 2022 р.). Рига, 2022. С.  27–31. https://doi.org/10.30525/978-9934-26-235-7-6
 18. Гаврилюк Л.В., Безноско І.В., Кічігіна О.О. Якісні показники насіння сої сорту Сузір’я за органічного вирощування. «Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку». V-а Міжнародна науково-практична конференція (м. Херсон, 27–28 жовтня 2022 р.) м. Херсон, С. 71–74.
 19. Гаврилюк Л.В., Безноско І.В., Кічігіна О.О. Патогенний мікобіом насіння сої сортів Кент та Сузір’я за органічного вирощування. «Збалансоване природокористування: традиції, перспективи та інновації». Міжнародна науково-практична конференція (Київ, 3-4 листопада 2022 р.). Київ, 2022. С. 65–68.
 20. Мосійчук І.І., Безноско І.В., Гаврилюк Л.В. Вплив препаратів Вимпел 2, Оракул мультикомплекс та їх суміші на висоту рослин сортів ячменю ярого. Новітні досягнення біотехнології.VІ Міжнародна науково-практична конференція. (Київ 23-24 вересня 2022 р.). Київ, 2022. С
 21. Безноско І.В., Гаврилюк Л.В., Мудрак В.О. Патогенна мікобіота насіння вівса (Avena sativa) за органічних технологій вирощування. Урожайність та якість продукції рослинництва за сучасних технологій вирощування. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція. (Полтава 30 вересня 2022 р.). Полтава, 2022. С. 27–30.
 22. Кічігіна О.О., Куценко Н.І., Дем’янюк О.С., Цибро Ю.А., Гаврилюк Л.В. Особливості аналізування чистоти і відходу насіння Astragalus falcatus Lam. Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції «Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій» (Полтава 21–22 листопада 2022 р.). Полтава. 2022. С. 70-72.
 23. Безноско І.В., Горган Т.М., Мосійчук І.І., Гаврилюк Л.В., Туровнік Ю.А. Життєві стратегії мікроміцету Fusarium oxysporum за різних технологій вирощування у агроценозах пшениці озимої (Triticum l.). Topicalissues of modern science, society and education. Proceedings of the 7th International scientific and practical conference. SPC «Sci-conf.com.ua». Kharkiv, Ukraine. 2022. Pp. 132-139. URL: https://sci-conf.com.ua/vii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-topical-issues-of-modern-science-society-and-education-29-31-yanvarya-2022-goda-harkov-ukraina-arhiv/.
 24. Безноско І.В., Горган Т.М., Мосійчук І.І., Гаврилюк Л.В., Туровнік Ю.А., Мінералова В.О. Роль аскорбінової кислоти та глутатіону у взаємодії сортів зернових культур з мікроміцетом оxysporum. Modernresearchinworldscience. Proceedingsofthe 1st Internationalscientificandpracticalconference. SPC «Sci-conf.com.ua». Lviv, Ukraine. 2022. Pp. 86-92. URL: https://sci-conf.com.ua/i-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-research-in-world-science-17-19-aprelya-2022-goda-lvov-ukraina-arhiv/.
 25. Туровнік Ю.А., Безноско І.В., Гаврилюк Л.В., Мінералова В.О., Горган Т.М., Мосійчук І.І. Спектр фітопатогенних мікроміцетів у мікобіомі насіння рослин соняшника // Modernresearchinworldscience. Proceedingsofthe 2nd International scientific and practical conference. SPC «Sci-conf.com.ua». Lviv, Ukraine. 2022. P. 90-94. URL: https://sci-conf.com.ua/ii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-research-in-world-science-15-17-maya-2022-goda-lvov-ukraina-arhiv/
 26. Куценко О.О., Дем’янюк О. С., Кічігіна О.О., Куценко Н.І. До методики оцінки схожості та енергії проростання свіжозібраного насіння звіробою звичайного // Матеріали ХІI науково-практичної інтернет–конференції «Актуальні напрямки та інновації у вирішенні проблем галузі рослинництва» присвячена 180 річчю з дня народження професора А. Є. Зайкевича (Україна, Полтава, 5 травня 2022 р.). С. 54–57. https://doi.org/10.5281/zenodo.6641805
 27. Куценко О.О., Кічігіна О.О., Куценко Н.І. Методичні особливості визначення схожості та енергії проростання астрагалу серпоплідного // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві» (Україна, Київ, 7–8 липня 2022 р.). Київ. 2022. С. 197–199.
 28. Дем’янюк О.С., Кічігіна О.О., Цибро Ю.А., Куценко Н.І. Особливості методичних підходів визначання посівних якостей насіння звіробою звичайного (Hypericum perforatum L.) // Матеріали ІІI міжнародної науково-практичної конференції «Новітні агротехнології» (Україна, Київ, 30 серпня 2022 р.) / Міністерство аграрної політики та продовольства України, Український  інститут експертизи сортів рослин. Київ. 2022. С.17.

 

Монографії

 1. Еколого-економічні основи збалансованого розвитку агросфери Київської області: колективна монографія / за наук. ред. акад. НААН О.І. Фурдичка. К.: ДІА, 2015. 736 с. (О.О. Кічігіна, Л.П. Дзюба – Розділ 1. Природні ресурси. 1.1 Кліматичні ресурси. С. 17 – 38)
 2. Фітобіотичне різноманіття природних фітоценозів агроландшафтів україни: колективна монографія / Є.Д. Ткач, О.В. Шерстобоєва, В.І. Стародуб, К.І. Довгич, Г.Є. Гончаренко, С.В. Совгіра, В.І. Шавріна, О.О. Кічігіна, О.М. Рябушенко, А.Б. Крижанівський, М.Б. Богословська. Умань, Видавець «Сочівський М.М.», 2018. 234 с.

 

Методичні рекомендації

 1. Концепція збалансованого розвитку сільських територій України з урахуванням досвіду європейських країн: наукове видання / за наук. ред. акад. НААН О.І. Фурдичка / авт. кол.: Н.В. Палапа, О.С. Дем’янюк, О.О. Кічігіна, О.М. Нагорнюк, Ю.А. Цибро: ІАП НААН. К.: ДІА, 2020. 19 с.
 2. Екологічний стан сільських селітебних територій за впливу свинарських господарств різної потужності: науково-практичні рекомендації / за наук. ред. акад. НААН О.І. Фурдичка / авт. кол.: Н.В. Палапа, О.В. Устименко, О.М. Нагорнюк, О.О. Кічігіна, Ю.А. Цибро, С.М. Гончар: ІАП НААН. К.: ДІА, 2020. 48 с.
 3. Європейський досвід збалансованого розвитку обєднаних територіальних громад: накове видання / за наук. ред. д.е.н., акад. НААН Дребот О.І. / авт. кол.: Фурдичко О.І., Палапа Н.В., Нагорнюк О.М., Кічігіна О.О., Цибро Ю.А., Бабікова К.О., Гончар С.М., Устименко О.В., Шевченко Т.Л., Карпук Л.М., Собчик В.Т., Ткач І.Я.: ІАП НААН. К.: ДІА, 2021. 53 с.
 4. Визначення посівних якостей насіння звіробою звичайного (Hypericum perforatum L.). Методичні рекомендації / О.С. Дем’янюк, О.О. Кічігіна, Л.А. Янсе, Ю.А. Цибро, В.А. Черненко, В.В. Паренюк, П.М. Душко, Г.Л. Скрипник, С.Я. Ольхович, О.О. Куценко. К., ДІА, 2021. 24 с.
 5. Визначення посівних якостей насіння Астрагалу серпоплідного (Astragalus falcatus Lam.). Методичні рекомендації / О.С. Дем’янюк, О.О. Кічігіна, Н.І. Куценко, Л.А. Глущенко, Ю.А. Цибро, В.А. Черненко, Л.В. Гаврилюк В.В. Паренюк, О.О. Куценко, С.Я. Ольхович. К., 2022. 25 с.