Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

Незалежна лабораторія екології насінництва

Завідувач лабораторії
Кічігіна Ольга Олександрівна

кандидат сільськогосподарських наук
старший дослідник

Керівник групи випробувань
Цибро Юлія Анатоліївна

 

ПослугиАкредитаціяНапрями діяльностіПублікації

Випробувальна лабораторія “Незалежна лабораторія екології насінництва Інституту агроекології і природокористування НААН”, акредитована Національним агентством з акредитації України на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC17025 (Атестат про акредитацію № 201448 від 27.12.2019 р.) пропонує послуги по визначенню посівних якостей насіння сільськогосподарських культур.

 

Аналізування проводиться згідно з нормативними документами, щодіють в Україні:

 • ДСТУ 4138-2002 (визначення посівної якості насіння зернових, зернобобових та круп’яних культур, насіння трав однорічних та багаторічних, насіння овочевих, баштанних, кормових і пряно-ароматичних культур)
 • ДСТУ 4138-2002, ДСТУ 2116-92, ДСТУ 3657-97, ДСТУ 3303-96, ДСТУ 3304-96 (визначення посівної якості насіння олійних, ефіроолійних та технічних культур)
 • ДСТУ 5090-2008, ДСТУ 2292-93, ДСТУ 4751:2007, ДСТУ 4232:2003, ДСТУ 4750:2007 (визначення посівної якості насіння буряку цукрового)
 • ДСТУ 7018:2009 (визначення посівної якості насіння квітково-декоративних культур).

 1. Визначення критеріїв екологічної придатності сортів рослин до поширення в Україні.
 2. Дослідження направлені на оптимізацію умов щодо вирощування культивованих рослин для організації екологічного насінництва.
 3. Визначення основних критеріїв щодо адаптації промислового насінництва до змін клімату.
 4. Удосконалення та розроблення методичних підходів визначення посівних якостей насіння перспективних для введення в культуру видів лікарських рослин з використанням стандартних процедур і методик, які застосовуються у вітчизняній і міжнародній практиці та відповідають міжнародним стандартам.
 1. Кічігіна О.О. Особливості формування рослинного покриву старого яблуневого саду // Науково-теоретичний збірник «Вісник Житомирського національного агроекологічного університету» № 2 (56), т. 1. – 2016. – С. 136–142.
 2. Драга М.В., Кічігіна О.О., Зацарінна Ю.О., Цибро Ю.А. Посівні якості насіння сільськогосподарських культур за дії органо-мінерального добрива VITERI 8-4-5 // Агроекологічний журнал № 4. – 2017. – С. 76–82.
 3. Volkodav V.V., Draga M.V., Kichigina O.O., Zatsarinna Yu.O., Olkhovych S.Ya. Efficient use of varietal plant resourcer of Ukrain to ensure sustainabledevelopment of the agro-industrial complex // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві» (4–6 липня 2018 р.) – К.: ДІА, 2018. – С. 193–195.
 4. Фітобіотичне різноманіття природних фітоценозів агроландшафтів україни: колективна монографія / Ткач Є.Д., Шерстобоєва О.В., Стародуб В.І., Довгич К.І., Гончаренко Г.Є., Совгіра С.В., Шавріна В.І., Кічігіна О.О., Рябушенко О.М., Крижанівський А.Б., Богословська М.Б. – Умань, Видавець «Сочівський М.М.», 2018. – 234 с.
 5. Драга М.В., Кічігіна О.О., Зацарінна Ю.О., Цибро Ю.А. Вплив органо-мінерального добрива VITERI 8-4-5 на ростові процеси рослин сільськогосподарських культур на ранніх етапах онтогенезу // Агроекологічний журнал № 2. – 2019. – С. 54–58.
 6. Кічігіна О.О., Цибро Ю.А. Вплив екологічних чинників на посівні якості насіння нуту // Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції (16–18 травня 2019, м. Вінниця, Україна). – Вінниця: КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти», 2019. – С. 194–196.
 7. Кічігіна О.О., Цибро Ю.А. Сочевиця Лінза – перспективний сорт для Лісостепу України // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві» (м. Київ, 3–5 липня 2019 р.) – К.: ДІА, 2019. – С. 122–124.
 8. Кічігіна О.О., Ткач Є.Д. Оцінка фіторізноманіття пасовищних угруповань Правобережного Лісостепу // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку» (24–25 жовтня 2019 р., м. Херсон, Україна) – Херсон, 2019. – С. 130–134.
 9. Кічігіна О.О., Цибро Ю.А., Черненко В.А., Паренюк В.В., Дем’янюк О.С. Актуальні завдання вітчизняного лікарського рослинництва при введенні у культуру нових видів // Матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференцїї «Новітні технології в рослинництві: традиції та сучасність», присвяченїй ювілейним датам від дня народження видатних вчених-рослинників: академіка АН УССР Кулєшова М. М., член.-кор. АН УССР Страхова Т. Д., проф. Кучумова П. В. (м. Харків, 17–18 червня 2020 р.) – Харків, 2020 р. С. 30−32.
 10. Кічігіна О.О. Оцінка фіторізноманіття трав’яного ярусу полезахисних лісосмуг Правобережного Лісостепу // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві» (м. Київ, 7–8 липня 2020 р.) – К.: ДІА, 2020. С. 96−100.
 11. Палапа Н.В., Кічігіна О.О., Цибро Ю.А. До питання збалансованого природокористування і розвитку сільських територій // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Збалансоване природокористування: традиції, перспективи та інновації» (м. Київ, 23–25 вер. 2020 р.) – К.: ДІА, 2020. С. 73–76.
 12. Концепція збалансованого розвитку сільських територій України з урахуванням досвіду європейських країн / Н.В. Палапа, О.С. Дем’янюк, О.О. Кічігіна, О.М. Нагорнюк, Ю.А. Цибро : за науковою редакцією академіка НААН О.І. Фурдичка; ІАП НААН. К.: ДІА, 2020. 19 с.
 13. Екологічний стан сільських селітебних територій за впливу свинарських господарств різної потужності (науково-практичні рекомендаці) / за ред. акад. НААН О.І. Фурдичка / авт. кол.: Палапа Н.В., Устименко О.І., Нагорнюк О.М., Кічігіна О.О., Цибро Ю.А., Гончар С.М.: К., 2020. 48 с.
 14. Landin V.,Chobotko Y., Raichuk L., Shvydenko I., Umansskyi M., Kichigina O., Teteruk O. The formation of current internal exposure doses of the Ukrainian Polissia rural population. Ukrainian Journal of Ecology, 2020, 10 (6). P. 249–54.
 15. Kichigina O., Palapa N., Ustymenko O. Nitrogen-fixing potential of meadow clover varieties in ensuring soul quality improvement // 11th ICEEE–2020 International Annual Conference on “Sustainable Environmental Protection & Waste Management Responsibility”, November 19–20, 2020 RKK – Óbuda University, Budapest, Hungary. Р. 176.
 16. Pinchuk V., Symochko L., Palapa N., Ustymenko O., Kichigina O., Demyanyuk O. Agroecological soil status in agroecosystems with monoculture. International Journal of Ecosystems and Ecology Science (IJEES). 2021. 11.1. P. 1–12. DOI: https://doi.org/10.31407/ijees11.101.
 17. Tertychna О., Ryabukha G., Pinchuk V., Kichigina O., Horodynska І. Regulatory framework analysis for the broiler by-products treatment in Ukraine and the EU. International Journal of Ecosystems and Ecology Science (IJEES) 2021. Vol.11(4). P. 881-886.
 18. Європейський досвід збалансованого розвитку обєднаних територіальних громад (накове видання) / за наук. ред. д.е.н., акад. НААН Дребот О.І. / авт. кол.: Фурдичко О.І., Палапа Н.В., Нагорнюк О.М., Кічігіна О.О., Цибро Ю.А., Бабікова К.О., Гончар С.М., Устименко О.В., Шевченко Т.Л., Карпук Л.М., Собчик В.Т., Ткач І.Я.: ІАП НААН. К.: ДІА, 2021. 53 с.
 19. Дем’янюк О.С., Кічігіна О.О., Цибро Ю.А. Актуальні питання вирощування Hypericum perforatum L. в культурі // Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень: матеріали V Міжнар. наук. конф. (Березоточа, 2 квітня 2021 р.) / ДСЛР ІАП НААН.– Лубни: ВКФ «Інтер Парк», 2021. С. 108–110.
 20. Кічігіна О.О., Цибро Ю.А., Черненко В.А., Душко П.М. Визначення методичних особливостей схожості насіння звіробою звичайного (Hypericum perforatum L.) // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві» (м. Київ, 7–8 липня 2021 р.) – К.: ДІА, 2021. С. 81–86.
 21. Кічігіна О.О., Душко П.М., Цибро Ю.А. Актуальні питання насіннєзнавства лікарських культур: вітчизняний та міжнародний досвід // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Збалансоване природокористування: традиції, перспективи та інновації» (м. Київ, 20–21 жовтня 2021 р.) – К.: ДІА, 2021. С. 56–58.
 22. Визначення посівних якостей насіння звіробою звичайного (Hypericum perforatum L.). Методичні рекомендації / О.С. Дем’янюк, О.О. Кічігіна, Л.А. Янсе, Ю.А. Цибро, В.А. Черненко, В.В. Паренюк, П.М. Душко, Г.Л. Скрипник, С.Я. Ольхович, О.О. Куценко. Київ: ДІА, 2021. 24 с.
 23. Kichigina O., Zolotov M., Demyanyuk O., Tsybro Y. Influence of Viteri 8-4-5 fertilizer on sowing qualities of cereals and legumin crops seeds // 12th ICEEE-2021 as International Annual Conference on “Global Environmental Development & Sustainability: Research, Engineering & Management” which will be held during November 18–19, 2021 in Budapest – Hungary. Р. 162.