Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

Незалежна лабораторія екології насінництва

Завідувач лабораторії

Душко Павло Миколайович

кандидат сільськогосподарських наук

тел. (044) 526-23-38;

тел. (044) 526-76-76;

тел. (063) 056-69-00;

Керівник групи випробувань

Кічігіна Ольга Олександрівна

кандидат сільськогосподарських наук

тел. (067) 909-41-32

e-mail: seednlen@ukr.net

 

Основні напрямки діяльності:

  • визначення критеріїв екологічної придатності сортів рослин до поширення в Україні;
  • дослідження природно-кліматичних зон та оптимізація умов вирощування культивованих рослин для організації екологічного насінництва;
  • визначення основних критеріїв щодо адаптації промислового насінництва до змін клімату.

Послуги:

Випробувальна лабораторія “Незалежна лабораторія екології насінництва Інституту агроекології і природокористування НААН”, акредитована Національним агентством з акредитації України на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC17025 (Атестат про акредитацію № 201448 від 27.12.2019 р.) пропонує послуги по визначенню посівних якостей насіння сільськогосподарських культур.

Аналізування проводиться згідно з нормативними документами, щодіють в Україні:

  • ДСТУ 4138-2002 (визначення посівної якості насіння зернових, зернобобових та круп’яних культур, насіння трав однорічних та багаторічних, насіння овочевих, баштанних, кормових і пряно-ароматичних культур)
  • ДСТУ 4138-2002, ДСТУ 2116-92, ДСТУ 3657-97, ДСТУ 3303-96, ДСТУ 3304-96 (визначення посівної якості насіння олійних, ефіроолійних та технічних культур)
  • ДСТУ 5090-2008, ДСТУ 2292-93, ДСТУ 4751:2007, ДСТУ 4232:2003, ДСТУ 4750:2007 (визначення посівної якості насіння буряку цукрового)
  • ДСТУ 7018:2009 (визначення посівної якості насіння квітково-декоративних культур).

Науково-дослідні роботи

Незалежна лабораторія екології насінництва бере участь у виконанні завдання ІІ рівня 41.00.01.02. Наукове обґрунтування збалансованого розвитку сільських територій України в контексті євроінтеграційних процесів (№ ДР 0116U03211) – науковий керівник – д.с.-г.н., с.н.с. Палапа Н.В.

Публікації:

1. Кічігіна О.О. Особливості формування рослинного покриву старого яблуневого саду // Науково-теоретичний збірник «Вісник Житомирського національного агроекологічного університету» № 2 (56), т. 1. – 2016. – С. 136–142.

2. Душко П. М. Оцінювання удобрень сої в технології її вирощування за адаптивним потенціалом. Агроекологічний журнал. 2017. № 2. С. 205–210.

3. Драга М.В., Кічігіна О.О., Зацарінна Ю.О., Цибро Ю.А. Посівні якості насіння сільськогосподарських культур за дії органо-мінерального добрива VITERI 8-4-5 // Агроекологічний журнал № 4. – 2017. – С. 76–82.

4. Душко П. М. Окупність виробничих витрат в технології вирощування сої за різних систем удобрення. Збалансоване природокористування. 2017. № 1. С. 49–53

5. Volkodav V.V., Draga M.V., Kichigina O.O., Zatsarinna Yu.O., Olkhovych S.Ya. Efficient use of varietal plant resourcer of Ukrain to ensure sustainabledevelopment of the agro-industrial complex // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві» (4–6 липня 2018 р.) – К.: ДІА, 2018. – С. 193–195.

6. Душко П.М. Урожайність і якість насіння сільськогосподарських культур за дії регуляторів росту рослин//М.Г.Василенко, А.П.Стаднік, П.М.Душко і ін.// Агроекологічний журнал – 2108.-№1 – с.96-104

7. Драга М.В., Кічігіна О.О., Зацарінна Ю.О., Цибро Ю.А. Вплив органо-мінерального добрива VITERI 8-4-5 на ростові процеси рослин сільськогосподарських культур на ранніх етапах онтогенезу // Агроекологічний журнал № 2. – 2019. – С. 54–58.

8. Кічігіна О.О., Цибро Ю.А. Вплив екологічних чинників на посівні якості насіння нуту // Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції (16–18 травня 2019, м. Вінниця, Україна). – Вінниця: КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти», 2019. – С. 194–196.

9. Кічігіна О.О., Цибро Ю.А. Сочевиця Лінза – перспективний сорт для Лісостепу україни // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві» (м. Київ, 3–5 липня 2019 р.) – К.: ДІА, 2019. – С. 122–124.

10. Кічігіна О.О., Ткач Є.Д. Оцінка фіторізноманіття пасовищних угруповань Правобережного Лісостепу // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку» (24–25 жовтня 2019 р., м. Херсон, Україна) – Херсон, 2019. – С.