Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

Спеціалізована вчена рада Д 26.371.01

Наказом Міністерства освіти і науки України від 06 червня 2022 р. № 530 створено спеціалізовану вчену раду Д 26.371.01 Інституту агроекології і природокористування НААН з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук за спеціальністю 03.00.16 «Екологія» (біологічні і сільськогосподарські науки) строком на три роки та затверджено її персональний склад.

 

Голова ради

Фурдичко Орест Іванович
доктор сільськогосподарських наук, доктор економічних наук, професор,
академік НААН
головний науковий співробітник лабораторії,
Інститут агроекології і природокористування НААН,
спеціальність 03.00.16
Наукові публікації
 1. Moklyachuk L., Furdychko O., Pinchuk V., Mokliachuk O., Draga M. Nitrogen balance of crop production in Ukraine. J. оf Environmental Management. 2019. 246. Р. 860-867.

DOI:https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2019.05.108 (Scopus)

 1. Фурдичко О.І., Соломаха І.В., Тимочко І.Я. Історичні аспекти полезахисного лісорозведення в агроландшафтах України. Збалансоване природокористування. 2020. №3. С.60-69.

DOI: https://doi.org/10.33730/2310-4678.3.2020.212603

 1. Фурдичко О.І., Тимочко І.Я. Методологічні основи концепції створення стабільного екологічно стійкого простору в агроландшафтах. Збалансоване природокористування. 2020. № 2. С.60-67.

DOI: https://doi.org/10.33730/2310-4678.2.2020.208809

 1. Фурдичко О.І., Нагорнюк О.М., Палапа Н.В., Тарасенко Г.С., Щерблюк А.Л. Підвищення екологічної культури сільського населення України в умовах децентралізації влади: порівняння з європейським досвідом. Агроекологічний журнал. 2021. № 4. С. 6–11.

DOI: https://doi.org/10.33730/2077-4893.4.2021.252948

 1. Фурдичко О.І., Кучма М.Д., Дребот О.І., Яремко О.П. Екологічна оцінка запасів фітомаси в зоні відчуження і запасу в ній радіонуклідів. Збалансоване природокористування. 2021. №3. С. 5-12.

DOI: https://doi.org/10.33730/2310-4678.3.2021.246836

 

Заступники голови

Дем’янюк Олена Сергіївна
доктор сільськогосподарських наук,
професор, член – корреспондент НААН
заступник директора з наукової роботи,
Інститут агроекології і природокористування НААА,
спеціальність 03.00.16>
Наукові публікації
 1. Demyanyuk O.S., Patyka V.P., Sherstoboeva О.V., Bunas A.A. Formation of the structure of microbiocenoses of soils agroecosystems depending on trophic and hydrothermic factors. Biosystems diversity. 2018. 26(2). Р. 103-110.

DOI: https://doi.org/10.15421/011816 (Scopus)

 1. Demyanyuk O.S., Sherstoboeva О.V., Bunas A.A., Dmitrenko O.V. Effects of different fertilizer systems and hydrothermal factors on microbial activity in the chernozem in Ukraine. Biosystems diversity. 2018. 26(4). Р. 309-315.

DOI: https://doi.org/10.15421/011846 (Scopus)

 1. Pinchuk V., Symochko L., Palapa N., Ustymenko O., Kichigina O., Demyanyuk O. Agroecological soil status in agroecosystems with monoculture. International Journal of Ecosystems and Ecology Science (IJEES). 2021. 11.1. P. 1-12.

DOI: https://doi.org/10.31407/ijees11.101 (WOS)

 

Чоботько Григорій Михайлович
доктор біологічних наук, професор,
провідний науковий співробітник лабораторії,
Інститут агроекології і природокористування НААН,
спеціальність 03.00.16
Наукові публікації
 1. Landin V., Chobotko Н., Raіchuk L., Shvydenko I., Umanskyi M. The formation of current internal exposure doses of the Ukrainian Polissia rural population. Ukrainian Journal of Ecology. 2020. 10(6). Р. 249-254.

DOI: https://doi.org/10.15421/2020_290  (WOS)

 1. Чоботько Г.М., Райчук Л.А., Ландін В.П. Особливості та прогноз внутрішнього опромінення сільського населення Українського Полісся у віддалений період після аварії на Чорнобильській АЕС (моніторингове дослідження). Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2018. Вип. 23. С. 216–228.

DOI: https://doi.org/10.33145/2304-8336-2018-23-216-228  (Scopus)

 1. Chobotko H., Raichuk L., Cherniavskyi A., Liubashenko N., McDonald I. Complex analysis and mathematical modeling of the internal exposure dose of the Ukrainian Polissya rural population. Nuclear Physics and Atomic Energy. 2019. 20(4). P. 397–404.

DOI: https://doi.org/10.15407/jnpae2019.04.397  (Scopus)

Вчений секретар

Туровнік Юлія Анатоліївна
доктор філософії зі спеціальності 101 – Екологія,
завідувач лабораторії,
Інститут агроекології і природокористування НААН
Наукові публікації
 1. Parfeniuk A., Turovnik Y., Beznosko I., Havryliuk L., Gorgan T., Tymoshenko L., Gentosh D. Mycobiome of sunflower rhizosphere in organic farming. Ukrainian Journal of Ecology. 2021. 11(2). P. 149-154.

DOI: 10.15421/2021_92 (WOS)

 1. Туровнік Ю.А., Парфенюк А.І., Дем’янюк О.С., Безноско І.В. Кореневі екзометаболіти рослин соняшнику як фактор впливу на життєздатність фітопатогенного гриба Аlternaria alternata (fr.) Keiss. Збалансоване природокористування. 2020. № 1. С. 102-107.

DOI: https://doi.org/10.33730/2310-4678.1.2020.203936

 1. Безноско І.В., Горган Т.М., Гаврилюк Л.В., Туровнік Ю.А., Косовська Н.А. Патогенний мікобіом насіння сортів культурних рослин. Агроекологічний журнал. 2021. №1. С. 81–87.

DOI: https://doi.org/10.33730/2077-4893.1.2021.227242

 1. Мосійчук І.І., Безноско І.В., Туровнік Ю.А., Горган Т.М. Екологічне обґрунтування регуляції фітопатогенного мікобіому в агроценозах ячменю ярого у екологічно безпечних технологіях. Агроекологічний журнал. 2021. №2. С. 117-124.

DOI: https://doi.org/10.33730/2077-4893.2.2021.234468

 

Члени ради

Грицак Людмила Русланівна
доктор біологічних наук, доцент, професор кафедри,
Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка, спеціальність 03.00.16
Наукові публікації
 1. Грицак Л.Р., Герц А.І., Нужина Н.В., Крук М.М., Шевченко В.В., Дробик Н.М. Вплив світлового режиму на ростові параметри та пігментний склад культивованих in vitro рослин Gentiana lutea. Regulatory Mechanisms in Biosystems. 2018. 9(2). Р. 258–266.

DOI:10.15421/021838 (WOS)

 1. Prokopiak M., Mayorova O., Hrytsak L., Meshko H., Drobyk N. The assessment of the current status of Gentiana lutea L. populations of the Ukrainian Carpathians : Ecological and genetic approaches. Folia Oecologica. 2022. 49(1). P. 42–50.

DOI:10.2478/foecol-2022-0005 (WOS)

 1. Грицак Л.Р., Нужина Н.В., Гайдаржи М.М., Дробик Н.М. Анатомічні особливості листків високогірних видів Gentiana lutea L., Gentiana punctata L., Gentiana aсaulis L. флори Українських Карпат. Екологічні науки. 2020. Вип. 2(29), Т. 1. С. 80–85.

DOI:10.32846/2306-9716/2020.eco.2-29.1.12

 1. Кравець Н.Б., Колісник Х.М., Грицак Л.Р., Прокоп’як М.З., Майорова О.Ю., Дробик Н.М. Залежність вмісту фотосинтетичних пігментів у рослинах деяких видів роду Carlina L. від умов освітлення in vitro. Екологічні науки. 2021. № 3(36). С. 160-166.

DOI:10.32846/2306-9716/2021

Заіменко Наталія Василівна
доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України директор,
Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка НАН України,
спеціальність 03.00.16
Наукові публікації
 1. Zaimenko N.V., Ivanytska B.O., Rositska N.V., Didyk N.P., Liu D., Pyzyk M., Slaski J. Physiological responses of orchids to prolonged clinorotation. Biosystems Diversity. 2021. 29(4). Р. 367-373.

DOI:https://doi.org/10.15421/10.15421/012146 (Scopus)

 1. Zaimenko N.V., Ivanytska B.O., Klymchuk D.O., Novychenko N.S., Liu D. The effect of soil and climatic conditions on the distribution of nutrients in Actinidia arguta leaves. Biosystems Diversity. 2020. 28(1). Р. 113-118.

DOI: https://doi.org/10.15421/012015 (Scopus)

 1. Zaimenko N.V., Didyk N.Р., Pavlіuchenko N.A., Ivanytska B., Kharytonova I.P., Rositska N.V. Natural silicates mixed with organic fertilizers enhance corn adaptation to salt stress and improve physical characteristics of sandy soil. Journal of Crop Improvement. 2018. 32(2). Р. 188-207.

DOI:https://doi.org/10.1080/15427528.2017.1405856 (Scopus)

DOI:10.32846/2306-9716/2021

Коніщук Василь Васильович
доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу,
Інститут агроекології і природокористування НААН,
спеціальність 03.00.16
Наукові публікації
 1. Konishchuk V.V., Skakalska O.I. Drosera L. in Ukraine: ecological, chorological specifics and phytosozonomical characteristics. Biosystems Diversity. 2019. 27(1). Р. 3–15.

DOI: https://doi.org/10.15421/011901 (Scopus)

 1. Shumygai I.V., Mudrak O.V., Konishchuk V.V., Mudrak H.V., Khrystetska M.V. Ecological monitoring of water bodies in Central Polissya (Ukraine). Ukrainian Journal of Ecology. 2021. 11(2). Р. 434–440.

DOI: 10.15421/2021_133 (WOS)

 1. Solomakha, І., Konishchuk, V., Mudrak, O., Mudrak, H. A Study of the Emerald Network objects in Ukrainian Forest-Steppe of Dnieper Ecological Corridor. Ukrainian Journal of Ecology. 2020. 10(2). Р. 209–218.

DOI: https://doi.org/10.15421/2020_87 (WOS)

Мостов’як Іван Іванович
доктор сільськогосподарських наук, доцент, перший проректор,
Уманський національний університет садівництва,
спеціальність 03.00.16
Наукові публікації
 1. Poltoretskyi S., Tretiakova S., Mostoviak I., Yatsenko A., Tereshchenko Y., Poltoretska N., Berezovskyi A. Growth and productivity of winter wheat (Triticum aestivum) depending on the sowing parameters. Ukrainian Journal of Ecology. 2020. 10(2). Р. 81-87.

DOI: 10.15421/2020_68  (WOS)

 1. Demyanyuk О.S., Symochko L.Yu., Mostoviak I.I. Soil microbial diversity and activity in different climatic zones of Ukraine. Regulatory Mechanisms in Biosystems. 2020. 11(2). Р. 338-343.

DOI: https://doi.org/10.15421/022051 (WOS)

 1. Poltoretskyi S., Karpenko V., Mostoviak I.,>Berezovskyi A. Comprehensive assessment of productivity interrelations and indicators of quality of millet seeds. < Journal of Food, Agriculture and Environment. 2017. 15(3-4). P. 68-72.

DOI:https://doi.org/10.1234/4.2017.5463 (Scopus)

Мудрак Олександр Васильович
доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри,
КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»,
спеціальність 03.00.16
Наукові публікації
 1. Lyubinskа L.G., Мudrak О.V., Аndrusiak D.V., Мudrak G.V., Dushanovа Т.V. The current state of flora in the national nature park “Podilski Tovtry” (Ukraine). Ukrainian Journal of Ecology. 2021. 11(1). Р. 218-233.

DOI: 10.15421/2021_34 (WOS)

 1. Shumygai I.V., Mudrak O.V., Konishchuk V.V., Mudrak H.V., Khrystetska M.V. Ecological monitoring of water bodies in Central Polissya (Ukraine). Ukrainian Journal of Ecology. 2021. 11(2). Р. 434–440.

DOI:10.15421/2021_133 (WOS)

 1. Solomakha, І., Konishchuk, V., Mudrak, O., Mudrak, H. A Study of the Emerald Network objects in Ukrainian Forest-Steppe of Dnieper Ecological Corridor. Ukrainian Journal of Ecology. 2020. 10(2). Р. 209–218.

DOI:10.15421/2020_87 (WOS)

Палапа Надія Василівна
доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач сектору,
Інститут агроекології і природокористування НААН,
спеціальність 03.00.16
Наукові публікації
 1. Pinchuk V., Symochko L., Palapa N., Ustymenko O., Kichigina O., Demyanyuk O. Agroecological soil status in agroecosystems with monoculture. International Journal of Ecosystems and Ecology Science (IJEES). 2021. 11.1. P. 1-12.

DOI:https://doi.org/10.31407/ijees11.101 (WOS)

 1. Палапа Н.В., Нагорнюк О.М., Тонюк М.О., Гончар С.М., Шевченко Ю.В. Сучасний екологічний стан сільських селітебних територій України: відтворення і збереження людського і природно-ресурсного потенціалу. Агроекологічний журнал. 2021. № 2. С. 108–116.

DOI: https://doi.org/10.33730/2077-4893.2.2021.234467

 1. Палапа Н.В., Тонюк М.О., Нагорнюк О.М., Гуцол Г.В. Розвиток сільських територій в Україні через призму досвіду розвинених країн: екологічний та соціальний аспект. Збалансоване природокористування. 2021. № 2. С. 106–115.

DOI: https://doi.org/10.33730/2310-4678.2.2021.242073

 1. Фурдичко О.І., Нагорнюк О.М., Палапа Н.В., Тарасенко Г.С., Щерблюк А.Л. Підвищення екологічної культури сільського населення України в умовах децентралізації влади: порівняння з європейським досвідом / Агроекологічний журнал. 2021. № 4. С. 6–11.

DOI: https://doi.org/10.33730/2077-4893.4.2021.252948

Парфенюк Алла Іванівна
доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу,
Інститут агроекології і природокористування НААН,
спеціальність 03.00.16
Наукові публікації
 1.  Parfeniuk A., Turovnik Y., Beznosko I., Havryliuk L., Gorgan T., Tymoshenko L., Gentosh D. Mycobiome of sunflower rhizosphere in organic farming. Ukrainian Journal of Ecology. 2021. 11(2). P. 149-154.

DOI: 10.15421/2021_92 (WOS)

 1. Parfeniuk A., Mineralova V., Beznosko I., Lishchuk A., Borodai V., Krut V. Mycobiota of the rhizosphere of raspberry plants (Rubus idaeus L.) under the influence of varieties and new fertilizers in conditions of organic production. Agronomy Research Journal. 2020. 18(4). Р. 2550-2558.

DOI: https://doi.org/10.15159/ar.20.182 (Scopus)

 1. Туровнік Ю.А., Парфенюк А.І., Дем’янюк О.С., Безноско І.В. Кореневі екзометаболіти рослин соняшнику як фактор впливу на життєздатність фітопатогенного гриба Аlternaria alternata (fr.) Keiss. Збалансоване природокористування. 2020. № 1. С. 102-107.

DOI: https://doi.org/10.33730/2310-4678.1.2020.203936

 1. Парфенюк А.І., Гаврилюк Л.В., Косовська Н.А., Безноско І.В., Драга М.В. Вплив екзометаболітів рослин різних сортів сої на агресивність та інтенсивність споруляції Fusarium graminearum Schw. Збалансоване природокористування. 2021. № 1. С. 35-41.

DOI: https://doi.org/10.33730/2310-4678.1.2021.231875

Соломаха Володимир Андрійович
доктор біологічних наук, професор,
провідний науковий співробітник лабораторії,
Інститут агроекології і природокористування НААН,
спеціальність 03.00.16
Наукові публікації
 1. Shevchyk O.V., Dvirna T.S., Solomakha V.A., Postoenko V.O. The population of Crataegus ucrainica (Rosaceae) in the Valley of the River Svydnya, Eastern Ukraine (Desna basin). Environmental and Socio-Economic Studies. 2021. 9(1). P. 1-9.

DOI: https://doi.org/10.2478/environ-2021-0001 (WOS)

 1. Solomakha L.V., Shevchyk V.L., Solomakha V.A., Dvirna T.S. Populations of Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce on the hills of the right bank of the River Dnieper (in Forest Steepe vegetation of Ukraine). Environmental and Socio-Economic Studies. 2020. 8(2). P. 12-20.

DOI: https://doi.org/10.2478/environ-2020-0008  (WOS)

 1. Безроднова О.В., Тимочко І.Я., Сенчило О.О., Соломаха В.А., Шевчик В.Л. Ботанічна та оселищна характеристика об’єкта Смарагдової мережі “Роганка” (Харківська обл.). Агроекологічний журнал. 2020. № 4. C. 6-15.

DOI: https://doi.org/10.33730/2077-4893.4.2020.219440

 1. Соломаха І.В., Чорнобров О.Ю. Еколого-типологічна оцінка лісової рослинності середнього Придніпров’я (Лісостеп України). Агроекологічний журнал. 2021. № 2. C. 7-18.

DOI: https://doi.org/10.33730/2077-4893.2.2021.234448

Тараріко Олександр Григорович
доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН
головний науковий співробітник лабораторії,
Інститут агроекології і природокористування НААН,
спеціальність 03.00.16
Наукові публікації
 1. Tarariko O.H., Ilienko T.V., Kuchma T.L., Velychкo V.A. Long-Tem Prediction Of Climate Change Impact On The Productivity Of Grain Crops In Ukraine Using Satellite Data. Agricultural Science and Practice. 2017. 4(2). P. 3-13.

DOI:https://doi.org/10.15407/agrisp4.02.003  (WOS)

 1. Tarariko O., Ilienko T., Kuchma T., Novakovska I. Satellite agroecological monitoring within the system of sustainable environmental management. Agricultural science and practice. 6(1). Р. 18-27.

DOI:https://doi.org/10.15407/agrisp6.01.018 (WOS)

 1. 3. Тараріко О.Г., Ільєнко Т.В., Кучма Т.Л., Білокінь О.А. Ерозія ґрунтів як чинник опустелювання агроландшафтів України. Агроекологічний журнал. № 3. С. 6-16.

DOI: https://doi.org/10.33730/2077-4893.3.2021.240316

 1. Пасічник Н.А., Опришко О.О., Тараріко О.Г. Дистанційне зондування агрофітоценозів із платформи БПЛА для оцінки рівня живлення рослин. Агроекологічний журнал. 2021. № 4. С. 75-81.

DOI: https://doi.org/10.33730/2077-4893.4.2021.252958

Ткач Євгенія Дмитрівна
доктор біологічних наук, старший дослідник,
заступник завідувача відділу,
Інститут агроекології і природокористування НААН,
спеціальність 03.00.16
Наукові публікації
 1. Tkach E.D., Shavrina V.I., Mykolayko V.P. Synantropic flora in phytocoenoses of ecological network (the case of Vinnytsia region, Ukraine). Ukrainian Journal of Ecology. 2018. № 8(1). P. 118–123.

DOI: 10.15421/2018_195 (WOS)

 1. Ткач Є.Д., Шерстобоєва О.В., Стародуб В.І., Довгич К.І., Гончаренко Г.Є., Совгіра С.В., Шавріна В.І., Кічігіна О.О., Рябушенко О.М., Крижанівський А.Б., Богословська М.Б. Фітобіотичне різноманіття природних фітоценозів агроландшафтів України: монографія. Умань, 2018. 232 с.

Розділ І. Напівприродні фітоценози агроландшафтів України, Розділ ІІ Оцінка стану фітобіоти напівприродних фітоценозів агроландшафтів Центрального Лісостепу п. 2.1-2.3., Розділ ІІІ Екологічні особливості адвентивних видів рослин в природних фітоценозах та в агроценозах п. 3.1.-3.5, 3.7.

 1. Ткач Є.Д., Шавріна В.І., Шерстобоєва О.В., Охріменко С.Г., Стародуб В.І. Науково-методичні основи формування збалансованих агрофітоценозів в умовах зміни клімату. Колективна монографія. Київ: НУБіП України, 2020 р. 248 с.

Розділ І Основи моніторингу агрофітоценозів (агроландшафтів) в умовах зміни клімату.

Розділ VI. Созологічний потенціал агрофітоценозів (агроландшафтів).

Розділ VІІ. Еколого-ценотична структура вищих судинних рослин агрофітоценозів (агроландшафтів)

 1. Польовий В.М., Ткач Є.Д., Лукащук Л.Я., Ровна Г.Ф., Гук Б.В., Курач О.В. Продуктивність ячменю ярого залежно від удобрення та вапнування в умовах Західного Полісся. Агроекологічний журнал. 2020. № 1. С. 83−90.

DOI: https://doi.org/10.33730/2077-4893.1.2020.201276

 1. Шавріна В.І., Ткач Є.Д. Функціональне зонування як основа екологічної оцінки території. Агроекологічний журнал. 2020. № 3. С. 25−32.

DOI: https://doi.org/10.33730/2077-4893.3.2020.211523

Шерстобоєва Олена Володимирівна
доктор сільськогосподарських наук, професор,
головний науковий співробітник лабораторії,
Інститут агроекології і природокористування НААН,
спеціальність 03.00.16
Наукові публікації
 1. Demyanyuk O.S., Patyka V.P., Sherstoboeva О.V., Bunas A.A. Formation of the structure of microbiocenoses of soils agroecosystems depending on trophic and hydrothermic factors. Biosystems diversity. 2018. 26(2). Р. 103-110.

DOI: https://doi.org/10.15421/011816 (Scopus)

 1. Demyanyuk O.S., Sherstoboeva О.V., Bunas A.A., Dmitrenko O.V. Effects of different fertilizer systems and hydrothermal factors on microbial activity in the chernozem in Ukraine. Biosystems diversity. 2018. 26(4). Р. 309-315.

DOI: https://doi.org/10.15421/011846 (Scopus)

 1. Шерстобоєва О.В., Крижанівський А.Б., Крижко А.В. Екологічні переваги застосування мікробіометоду в інтегрованій системі захисту рослин. Агроекологічний журнал. 2021. №3. С. 27-32.

DOI: https://doi.org/10.33730/2077-4893.3.2021.240318

 1. Шерстобоєва О.В., Крижанівський А.Б., Бунас А.А. Антагонізм Bacillus thuringiensis до фітопатогенних мікроміцетів – збудників хвороб яблуні. Агроекологічний журнал. 2021. № 2. С. 71-77.

DOI: https://doi.org/10.33730/2077-4893.2.2021.234460