Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

Спеціалізована вчена рада Д 26.371.01

Спеціалізована вчена рада Д 26.371.01

Наказом ДАК України спеціалізованій вченій раді надано право проводити захист дисертацій за спеціальностями:

03.00.16 – екологія (сільськогосподарські науки);

03.00.16 – екологія (біологічні науки).

Голова спеціалізованої вченої ради Д 26.371.01,

доктор сільськогосподарських наук, доктор економічних наук, професор, академік НААН – О.І. Фурдичко

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,

кандидат сільськогосподарських наук – С.О. Мазур

тел. 044-526-06-38

«Проєкт обговорення «Про затвердження Положення про спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук»