тел. +38 (044) 526-92-21 | e-mail: agroecologynaan@gmail.com

Спеціалізована вчена рада Д 26.371.01

Наказом ДАК України спеціалізованій вченій раді надано право проводити захист дисертацій за спеціальностями:

03.00.16 – екологія (сільськогосподарські науки);

03.00.16 – екологія (біологічні науки).

Голова спеціалізованої вченої ради Д 26.371.01,

доктор сільськогосподарських наук, доктор економічних наук, професор, академік НААН – О.І. Фурдичко

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,

кандидат сільськогосподарських наук – С.О. Мазур

тел. 044-526-06-38