Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

Спеціалізована вчена рада Д 26.371.01

Наказом Міністерства освіти і науки України від 06 червня 2022 р. № 530 створено спеціалізовану вчену раду Д 26.371.01 Інституту агроекології і природокористування НААН з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук за спеціальністю 03.00.16 «Екологія» (біологічні і сільськогосподарські науки) строком на три роки та затверджено її персональний склад (зі змінами Наказ МОН № 1035 від 23 серпня 2023 р.)

 

Голова ради

Дем’янюк Олена Сергіївна
доктор сільськогосподарських наук,
професор, член – корреспондент НААН
заступник директора з наукової роботи,
Інститут агроекології і природокористування НААА,
спеціальність 03.00.16

 

 

Заступник голови

 

Чоботько Григорій Михайлович
доктор біологічних наук, професор,
провідний науковий співробітник лабораторії,
Інститут агроекології і природокористування НААН,
спеціальність 03.00.16

 

Вчений секретар

Мазур Світлана Олександрівна
кандидат сільськогосподарських наук,
вчений секретар,
Інститут агроекології і природокористування НААН

 

 

Члени ради

Грицак Людмила Русланівна
доктор біологічних наук, доцент, професор кафедри,
Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка, спеціальність 03.00.16

 

Заіменко Наталія Василівна
доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України директор,
Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка НАН України,
спеціальність 03.00.16

 

Коніщук Василь Васильович
доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу,
Інститут агроекології і природокористування НААН,
спеціальність 03.00.16

 

Мостов’як Іван Іванович
доктор сільськогосподарських наук, доцент, перший проректор,
Уманський національний університет садівництва,
спеціальність 03.00.16

 

Мудрак Олександр Васильович
доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри,
КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»,
спеціальність 03.00.16

 

Палапа Надія Василівна
доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач сектору,
Інститут агроекології і природокористування НААН,
спеціальність 03.00.16

 

Парфенюк Алла Іванівна
доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу,
Інститут агроекології і природокористування НААН,
спеціальність 03.00.16

 

Соломаха Володимир Андрійович
доктор біологічних наук, професор,
провідний науковий співробітник лабораторії,
Інститут агроекології і природокористування НААН,
спеціальність 03.00.16

 

Тараріко Олександр Григорович
доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН
головний науковий співробітник лабораторії,
Інститут агроекології і природокористування НААН,
спеціальність 03.00.16

 

Ткач Євгенія Дмитрівна
доктор біологічних наук, старший дослідник,
заступник завідувача відділу,
Інститут агроекології і природокористування НААН,
спеціальність 03.00.16

 

Шерстобоєва Олена Володимирівна
доктор сільськогосподарських наук, професор,
головний науковий співробітник лабораторії,
Інститут агроекології і природокористування НААН,
спеціальність 03.00.16

 

Тертична Ольга Василівна
доктор біологічних наук, старший науковий співробітник,
Інститут агроекології і природокористування НААН,
спеціальність 03.00.16
ORCID

Google Scholar