тел. +38 (044) 526-92-21 | e-mail: agroecologynaan@gmail.com

konischuk

Завідувач відділу

Коніщук Василь Васильович,

Доктор біологічних наук,

контактна інформація

тел. (044) 522-60-63;

e-mail: konishchuk_vasyl@ukr.net

З метою ефективного виконання прикладних та фундаментальних досліджень з 1 січня 2014 року в Інституті агроекології і природокористування НААН створено науковий відділ Охорони ландшафтів, збереження біорізноманіття і природозаповідання, який був започаткований раніше (напрям заснований у 2006 році, у 2008 р. – відділ природокористування, охорони навколишнього середовища та економіки наукових досліджень, 2010 р. – відділ природокористування та охорони навколишнього природного середовища). Відділ входить до Відділення економіки природокористування.

 

СТРУКТУРА ВІДДІЛУ

1. ЛАБОРАТОРІЯ ГІДРОЕКОЛОГІЇ
2. ЛАБОРАТОРІЯ АГРОЛІСОМЕЛІОРАЦІЇ ТА ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ
3. ЛАБОРАТОРІЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ ЕКОСИСТЕМ

 • Послуги
 • НДР
 • Здобутки
 • Публікації
 • Співпраця
 • Розробки та свідоцтва
 • Праці
 • Дослідження
 • Наукові дослідження стану гідроекосистем.
 • Обґрунтування раціонального використання, рекультивації, реабілітації торфовищ.
 • Менеджмент природно-заповідного фонду.
 • Формування Пан’європейської екомережі.
 • Науковий супровід розвитку плантацій ягідників.
 • Оцінювання лікарських трав водно-болотних угідь.
 • Обґрунтування репатріації зникаючої біоти.
 • Дослідження біорізноманіття флори, фауни.
 • Створення колекційних маточних популяцій аборигенних, рідкісних видів риб, молюсків.
 • Проведення аналізу торфових субстратів, добрив.
 • Екологічне оцінювання сапропелю, мулу, детриту.
 • Палеоекологічні дослідження змін клімату.
 • Послуги з ландшафтного дизайну гідроекосистем.

Співробітники представлених лабораторій виконують фундаментальні, прикладні, пошукові теми досліджень.
Природоохоронні (екосозологічні) аспекти властиві всім напрямам, їх виконанню сприяють договори про співпрацю із Державним агентством лісових ресурсів, природними заповідниками, національними природними парками, Міністерством екології та природних ресурсів України, а також кураторство Дослідної станції лікарських рослин, найдавнішого в Україні біосферного заповідника «Асканія-Нова» імені Ф.Е. Фальц-Фейна НААН.
З 2016 року у відділі виконується ПНД 41 «Еколого-економічні засади збалансованого аграрного виробництва та використання природних ресурсів агросфери» (Економіка природокористування), зокрема:
1. завдання фундаментальних досліджень 41.00.03.02.Ф. «Впровадження пан’європейської інтегрованої системи екологічного менеджменту агроландшафтів та збереження біорізноманіття в Україні» ДР № 0116U004064 (науковий керівник – д.б.н. Коніщук В.В.);
2. завдання прикладних досліджень 41.00.02.03.П. «Оптимізація полезахисних лісових смуг агроландшафтів в умовах змін клімату» ДР № 0116U004027 (науковий керівник – к.с.-г.н. Маціборук П.В.);
3. завдання пошукових досліджень 41.00.03.07.ПШ. «Розробити наукові основи оцінки сучасного стану та збалансованого використання торфових покладів України відповідно до нормативів ЄС» ДР№ 0116U00406 (науковий керівник – д.с.-г.н. Проневич В.А.);
4. завдання пошукових досліджень 41.00.03.06.ПШ. «Екологічна оцінка сучасного стану мисливської фауни агроценозів Лісостепу України» ДР № 0116U004064 (науковий керівник – к.с.-г.н. Новицький В.П.).
У відділі готуються 2 докторські, 10 кандидатських дисертаційних робіт.

Реалізовано проекти: «Вивчення процесів міграції і поведінки радіонуклідів у ланцюгу «ґрунт-рослина-тварина» та побудова математичних моделей для прогнозування радіоекологічної ситуації в екосистемах Українського Полісся» ДР №0109U008 (2008 р.), «Розробка списку регіонально рідкісних, зникаючих видів тварин, які потребують охорони в Київській області» ДР №0111U007688 (2011 р.), «Розробка списку регіонально рідкісних, зникаючих видів рослин і грибів, які потребують охорони в Київській області» ДР №0111U007689 (2011 р.), «Обґрунтування збалансованого розвитку торфовидобувної галузі з врахуванням природоохоронних критеріїв (на прикладі державного підприємства “Волиньторф”)» ДР №0111U007690 (2011 р.), «Оцінка ентропії, гемеробії торфових екосистем і їх реабілітація (методичні рекомендації)» ДР №0112U007379 (2012 р.), «Екологічна паспортизація боліт, торфовищ і осушених земель України» ДР №0112U007380 (2012 р.), «Енциклопедичний довідник: Екологія водно-болотних і торфових угідь» ДР №0112U007381 (2012 р.), «Паспортизація екологічного стану гідроекосистем і торфовищ (науково-практичні вказівки)» ДР №0114U005334 (2014 р.), «Охорона і заповідання водно-болотних угідь методичні рекомендації» ДР №0114U005333 (2014 р.), «Агроекологічне районування (методичні рекомендації)» ДР №0114U005335 (2014 р.), «Проект організації території Черемського природного заповідника та охорони його природних комплексів (наукове обґрунтування) на 2016-2025 рр.» ДР №0115U005811 (2015 р.), «Розроблення проектів створення територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та організації їх територій» (Київська обл.) ДР №0115U005591 (2015 р.), «Визначення територій, на яких планується створення до 2020 року репрезентативних і поєднаних між собою природоохоронних територій» (Київська обл.) ДР №0115U004575 (2015 р.), «Наукове обґрунтування – Проект ліміту на використання природних ресурсів у Державній організації «Лісове господарство Білоозерське» (2015 р.), «Методичні рекомендації щодо збереження біотичного різноманіття іхтіофауни та гідрогелофітів гирл річок Прип’ять, Уж, Тетерів (Київська область)» ДР №0115U006595 (2015 р.), «Методичні рекомендації з визначення екологічної ентропії, гемеробії, енергетики боліт і торфовищ» ДР №0115U006594 (2015 р.), «Енциклопедичний довідник: екологія водно-болотних угідь і торфовищ» ДР №0115U006593 (2015 р.), «Концепція і стратегія збалансованого розвитку ландшафтів водно-болотних угідь і торфових екосистем» ДР №0115U006596 (2015 р.).
Проведені наукові дослідження були пов’язані з виконанням Програми №1240 «Міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища, сприяння сталому розвитку, екологічній освіті та поширенню екологічної інформації» Міністерства охорони навколишнього природного середовища України (2009 р.), підготовкою матеріалів Продромусу рослинності України за принципами еколого-флористичної класифікації Браун-Бланке в Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України (2009-2012 рр.), реалізацією проекту «Палеоекологічні дослідження ветландів у контексті глобальних змін клімату» за фінансової підтримки Благодійного фонду Богдана Гаврилишина (2011-2012 рр.), підготовкою програм Літопис природи об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, формуванням Пан’європейської екомережі в межах Поліського екокоридору (2000-2015 рр.). На виконання наукових досліджень отримувалась стипендія для молодих учених Кабінету Міністрів України (2010-2011 рр.). Проводиться робота з екологічної паспортизації водно-болотних угідь, обґрунтовується «Поліська екологічна конвенція». У лабораторії формується Торфотека, Гербарій. Ініційовано створення біосферного заповідника «Чорнобильський». Отримано Державну премію України в галузі науки і техніки за 2014 рік: Гаврилюк М.М., Заришняк А.С., Гриник І.В., Фурдичко О.І., Рибалка О.І., Кіндрук М.О., Корнійчук О.В., Лихочвор В.В., Стадник А.П., Каленик П.В. за цикл наукових праць «Формування збалансованих агроекосистем виробництва національного насіння пшениці озимої» (указ Президента України №686 від 8 грудня 2015 р.).
Виконані фундаментальні дослідження Інституту агроекології і природокористування НААН: «Методологічні основи збалансованого розвитку ландшафтів водно-болотних угідь і торфових екосистем» ДР №0111U003228 (2011-2015 рр.), «Розробити методологічні засади інтегрованого управління лісовими ресурсами» ДР №0111U003182 (2011-2015 рр.), «Розробити наукові основи управління агроландшафтами України лісомеліоративними методами на засадах збалансованого природокористування» ДР №0111U003183 (2011-2015 рр.), прикладні дослідження: «Наукові основи управління рибними ресурсами України» ДР №0111U009342 (2011-2013 рр.), «Еколого-економічна оцінка іхтіофауни та гідрогелофітів гирл річок (Прип’ять, Тетерів, Уж) Чорнобильського заказника» ДР №0114U002047 (2014-2015 рр.).
Співробітники відділу є засновниками та членами Технічного комітету 175 «Сталий розвиток суспільства».
Наукові співробітники є членами спеціалізованих вчених рад К 26.880.02, Д 26.371.01, Вчених рад Інституту агроекології і природокористування НААН, Біосферного заповідника «Асканія-Нова ім. Ф.Е. Фальц-Фейна» НААН, науково-технічних рад Черемського, Древлянського природних заповідників, Шацького національного природного парку, Міністерства екології та природних ресурсів України.

Монографії, посібники

Фіторізноманіття Українського Полісся та його охорона / [Андрієнко Т.Л., В.А. Онищенко, …, Коніщук В.В. та ін.]; під ред. Т.Л. Андрієнко. – К.: Фітосоціоцентр, 2006. – 316 с.
Шацький національний природний парк / [В. Войтюк, В. Рало, […],В. Коніщук та ін. – Луцьк: РВВ «Вежа», 2007. – 40 с.
Коніщук В.В. Черемський природний заповідник / В.В. Коніщук // Екологічна енциклопедія: у 3 т./ [Редколегія: А.В. Толстоухов (гол. ред.)]. – К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2007. – Т. 3. – С. 363–364.
Природно-заповідний фонд України: території та об’єкти загальнодержавного значення / [Альохін О.О., Андрейчук В.М., Коніщук В.В. та ін.]. – Київ: ТОВ «Центр екологічної освіти та інформації», 2009. – 332 с.
Природоохоронні території України. Це моя Україна: Фотоальбом / [В. Пилип’юк, М. Бескорований, В. Коніщук, … та ін.]. – Т. 3, 2009. Львів: Світло й тінь. – 272 с.
Protection and Management of the Bug River as an ecological Corridor in the Pan European Ecological Network (Final Report BBI) MATRA project 2006/015. / [H. Zingstra, V. Simeonova, K. Kitnaes, V. Kostiushin, T. Petzold, J. Krogulec, N. Rybianets, V. Konishchuk, A. Breymeyer, T. Zan, W. Duklewski] ISBN: 978-90-8585-484-5. – 2009. – 51 p. [https://www.cdi.wur.nl /NR/rdonlyres/ 66764817-54E3-4DCB-BD4F-806B403 F892C /103138/ FinalReportBugRiver 2009. pdf].
Екологічний атлас України / [В.В. Коніщук], ілюстрації, фото. – К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2009. – 104 с.
Фізико-хімічні основи надзвичайних ситуацій: Навчальний посібник (рекомендовано МОН України) / А.Є. Гай, О.О. Вовк, П.О. Корчагін, В.Д. Савицький, Т.М. Єгорова. – К.: Вид-во «НАУ – друк», 2009. – 230 с.
Єгорова Т.М. Ландшафтна екологія України (геохімічні аспекти): підручник / Т.М. Єгорова. – Кам’янець-Подільський: Вид-во ПП Заволейко В.Г., 2009. – 192 с.
Андрієнко Т.Л. Борідник паростковий Jovibarbasobolifera (Sims.) Opiz / Т.Л. Андрієнко, В.В. Коніщук, С.М. Панченко // Червона книга України. Рослинний світ / [за ред. Я.П. Дідуха]. – К.: Глобалконсалтинг, 2009. – С. 414.
Вступ до методичної геології (у 2-ох т.) / Г.І. Рудько … Т.М. Єгорова … та ін. – К.: Академпрес, 2010. – Т.2. – 448 с.
Актуальні проблеми ботаніки та екології. Матеріали міжнародної конференції молодих учених (м. Березне, Рівненська обл., 9–13 серпня 2011 р.) / [ред. кол. Є.Л. Кордюм, О.В. Бурова, В.В. Коніщук та ін.]. – К: Лазурит-Поліграф, 2011. – 264 с.
Фіторізноманіття запоповідників і національних природних парків України. Ч. 1. Біосферні заповідники. Природні заповідники / [Колектив авторів: Андрієнко Т.Л., Антосяк Т.М., … Коніщук В.В. та ін.)]; під ред. В.А. Онищенка і Т.Л. Андрієнко. – Київ: Фітосоціоцентр, 2012. – 406 с.
Основи управління агроландшафтами України: монографія / О.І. Фурдичко, А.П. Стадник. – К.: Аграрна наука, 2012. – 384 с.
Концепція збалансованого розвитку водно-болотних угідь і торфовищ / [Бондар О.І., Коніщук В.В., Проневич В.А.] // Наукові основи сталого розвитку агроекосистем України. Науково-методичні основи збалансованого природокористування в агропромисловому виробництві. Том 2. Монографія / За ред. О.І. Фурдичка. – Київ: ДІА, 2012. – С. 157-171.
Екологія гідроекосистем: Навчальний посібник / [О.І. Бондар, В.В. Коніщук]. – Херсон: Олді-плюс, 2013. – 316 с.
Екологія водно-болотних угідь і торфовищ (збірник наукових статей) / [Головний редактор В.В. Коніщук]. – Київ: ДІА, 2013. – 300 с.
Екологія водно-болотних угідь і торфовищ (збірник наукових статей) / [Головний редактор В.В. Коніщук]. – Київ: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2014. – 300 с.
Коніщук В.В., Проневич В.А., Єгорова Т.М., Шумигай І.В. Екологічні основи збалансованого розвитку ландшафтів водно-болотних угідь і торфовищ / Монографія // Головний редактор В.В. Коніщук. – Київ: ДІА, 2015. – 190 с.
Коніщук В.В. Гелологія (болотознавство із основами торфознавства). Навчальний посібник. – Київ: ДІА, 2015. – 200 с.
Коніщук В.В. Торфові болота. Монографія. – Київ: ДІА, 2015. – 207 с.
Коніщук В.В. Енциклопедичний довідник: екологія водно-болотних угідь і торфовищ. – Київ: ДІА, 2015. – 150 с.
Еколого-економічні основи збалансованого розвитку агросфери Київської області: монографія / за науковою редакцією акад. О.І. Фурдичка. – К.: ДІА, 2015. – 736 с.
Інше.

Методичні, науково-практичні рекомендації

Рекомендації щодо ведення екологічного моніторингу водних ресурсів агросфери України / С.І. Алимов, А.С. Панасюк – К.: 2010. – 22 с.
Методичні рекомендації щодо покращення природного відтворення риб / С.І. Алимов, А.С. Панасюк, Д.М. Постоєнко. – К.: ЦОП «Глобус». – 2012. – 23 с.
Осушення лісових земель / О.І. Бондар, В.В. Коніщук, М.Д. Кучма, В.П. Ландін, Н.В. Цуман. – Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління, Київ, 2012. – 50 с.
Методика створення списку регіонально рідкісних видів мікобіоти, флори, фауни (на прикладі Київської області) / В.В. Коніщук, С.Л. Мосякін, П.М. Царенко, С.Я. Кондратюк, О.В. Борисова, В.М. Вірченко, М.П. Придюк, Т.В. Фіцайло, Г.Г. Гаврись, В.М. Титар, Т.В. Шупова; [головн. ред. В.В. Коніщук]. – Київ: Глобус, 2012. – 38 с.
Коніщук В.В. Оцінка ентропії, гемеробії торфових екосистем і їх реабілітація / В.В. Коніщук. – Київ: Глобус, 2012. – 42 с.
Коніщук В.В. Методика палеоекологічних досліджень водно-болотних, торфових відкладів / В.В. Коніщук. – Київ: Глобус, 2012. – 20 с.
Методичні рекомендації з ведення рослинництва на забруднених територіях Київського Полісся / О.І. Фурдичко, Г.М. Чоботько, В.П. Ландін, М.Д. Кучма, Г.П. Паньковська, В.В. Коніщук, В.В. Мороз, Л.А. Райчук, М.Ю. Тарарико, Г.О. Хаурдінова, І.К. Швиденко, Г.М. Якименко, М.Г. Василенко, Х.П. Замула, В.М. Кучма, І.М. Гудков, О.І. Дутов, В.М. Фещенко, В.В. Гуреля. – Київ: ДІА, 2012. – 36 с.
Методичні рекомендації щодо створення та експлуатації колекційних стад рідкісних та зникаючих аборигенних видів риб // Алимов С.І., Бігун В.К., Коніщук В.В., Панасюк А.С., Постоєнко Д.М. – К.: Глобус, 2013. – 24 с.
Науково-методичні рекомендації з економічної оцінки екологічних функцій полезахисних насаджень / [О.П. Марценюк, Т.М. Єгорова, В.В. Мороз, О.А. Мартинюк]; за наук. ред.. О.І. Фурдичка. – К.: ТОВ «ДІА», 2013. – 18 с.
Агроекологічне районування (методичні рекомендації) / [В.В. Коніщук, Т.М. Єгорова, Н.Б. Мельник]; наук. ред. О.І. Фурдичко. – К.: ТОВ «ДІА», 2014. – 44 с.
Охорона і заповідання водно-болотних угідь (методичні рекомендації) / [Коніщук В.В., Бобрик І.В., Булгаков В.П., Дементьєва О.І., Постоєнко Д.М., Проневич В.А., Руденко О.М., Скакальська О.І., Шумигай І.В.]; наук. ред. В.В. Коніщук. – К.: ТОВ «ДІА», 2014. – 40 с.
Методичні рекомендації щодо впровадження сталого розвитку у лісове господарство Карпат / В.В. Лавров, А.М. Бобко, М.Ю. Попков, П.В. Маціборук, Т.М. Єгорова та ін. – К.: ТОВ «ДІА», 2014. – 50 с.
Паспортизація екологічного стану гідроекосистем і торфовищ (науково-практичні вказівки) / [Коніщук В.В., Бобрик І.В., Булгаков В.П., Дементьєва О.І., Постоєнко Д.М., Проневич В.А., Руденко О.М., Скакальська О.І., Шумигай І.В.]; наук. ред. В.В. Коніщук. – К.: ТОВ «ДІА», 2014. – 16 с.
Коніщук В.В., Шумигай І.В., Постоєнко Д.М., Мельник Н.Б. Методичні рекомендації щодо збереження біотичного різноманіття іхтіофауни та гідрогелофітів гирл річок Прип’ять, Уж, Тетерів (Київська область). – Київ: ДІА, 2015. – 22 с.
Коніщук В.В. Методичні рекомендації з визначення екологічної ентропії, гемеробії, енергетики боліт і торфовищ. – Київ: ДІА, 2015. – 28 с.
Водна стратегія України на період до 2025 року (наукові основи) / Я.М. Гадзало, А.С. Заришняк, М.І. Ромащенко … В.В. Коніщук, І.В. Шумигай та ін. – К.: Компринт, 2015. – 46 с.
Коніщук В.В. Концепція і стратегія збалансованого розвитку ландшафтів водно-болотних угідь і торфових екосистем України. – К.: ДІА, 2015. – 52 с.
Інше.

Кураторство: Біосферний заповідник «Асканія-Нова ім. Ф.Е. Фальц-Фейна» НААН (Херсонська обл.), Дослідна станція лікарських рослин ІАП НААН (Полтавська обл.), Черкаська дослідна станція біоресурсів НААН (Черкаська обл.).

Договори про науково-творчу співпрацю: Міністерство екології та природних ресурсів України, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, Інститут водних проблем і меліорації НААН, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління, Навчально-науковий центр «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Бюджетна установа «Методично-технологічний центр з аквакультури», Національний університет харчових технологій, Державне підприємство «Рівнеторф», Біосферний заповідник «Асканія-Нова» ім. Ф.Е. Фальц-Фейна (Херсонська обл.), Черемський природний заповідник (Волинська обл.), Рівненський природний заповідник (Рівненська обл.), Поліський природний заповідник (Житомирська обл.), Дніпровсько-Орільський природний заповідник (Дніпропетровська обл.), природний заповідник «Медобори» (Тернопільська обл.), Шацький національний природний парк (Волинська обл.), Національний природний парк «Сколівські Бескиди» (Львівська обл.), Національний природний парк «Кременецькі Гори», Кременецький ботанічний сад (Тернопільська обл.), ГНУ «Полесский аграрно-экологический институт НАН Беларуси» (г. Брест, Беларусь), Белорусский государственный университет (г. Минск, Беларусь), Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Государственный университет по землеустройству» (г. Москва, РФ), ФГНУ «Государственный научно-исследовательский институт озерного и речного рыбного хозяйства РФ» (г. Санкт-Петербург, РФ).

Міжнародні контакти: Томський державний педагогічний університет, лабораторія агроекології (м. Томськ, РФ), Федеральна державна бюджетна освітня установа вищої професійної освіти «Державний університет по землеустрою» (м. Москва, РФ), Поліський аграрно-екологічний інститут НАН Білорусі (м. Брест, Білорусь), Інститут експериментальної ботаніки ім. В.Ф. Купревіча НАН Білорусі (м. Мінськ, Білорусь), Біосферний резерват «Прибузьке Полісся» (м. Брест, Білорусь), Геологічний інститут Польської академії наук, департамент моніторингу і оцінки підземних вод (м. Варшава, Польща), Інститут аграрного і лісового середовища, Інститут дендрології Польської академії наук (м. Познань, Польща), Університет Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Польща), Інститут ботаніки, лабораторія ландшафтної екології (м. Вільнюс, Литва), Дрезденський технічний університет, факультет лісових, земельних і водних наук (м. Дрезден, Німеччина), Міжнародна організація Рамсарської конвенції Wetlands International (м. Вагенінген, Нідерланди), Університет Кобе Ґакуін (Японія) тощо.

Зв’язки з неурядовими організаціями: Екологічна асоціація «Західне Полісся – заболочений край», Українське товариство охорони птахів, Українське ботанічне товариство, Національна екологічна рада України, Всеукраїнська екологічна ліга, Національний екологічний центр, Українське товариство охорони природи, Українська екологічна асоціація «Зелений світ», Всеукраїнська громадська організація «Асоціація агроекологів України», Радіобіологічне товариство України, ВГО «Чиста хвиля», Громадська рада державного агентства рибних рибного господарства України, Громадська рада державного агентства лісових ресурсів України, Громадська рада Міністерства екології та природних ресурсів України ін.

1
2
11
22
33
44
222
333
4444

DSC 0120