Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

Відділ охорони ландшафтів, збереження біорізноманіття і природозаповідання

Завідувач відділу
Коніщук Василь Васильович

доктор біологічних наук

З метою ефективного виконання прикладних та фундаментальних досліджень з 1 січня 2014 року в Інституті агроекології і природокористування НААН створено науковий відділ Охорони ландшафтів, збереження біорізноманіття і природозаповідання, який був започаткований раніше (напрям заснований у 2006 році, у 2008 р. – відділ природокористування, охорони навколишнього середовища та економіки наукових досліджень, 2010 р. – відділ природокористування та охорони навколишнього природного середовища). Відділ входить до Відділення економіки природокористування.

 

СТРУКТУРА ВІДДІЛУ

1. ЛАБОРАТОРІЯ ГІДРОЕКОЛОГІЇ
2. ЛАБОРАТОРІЯ АГРОЛІСОМЕЛІОРАЦІЇ ТА ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ
3. ЛАБОРАТОРІЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ ЕКОСИСТЕМ

ПослугиЗдобуткиНДРПублікаціїСпівпрацяРозробки та свідоцтваПраціДослідження
  • Обґрунтування збалансованого розвитку агросфери та ефективної охорони природного середовища.
  •  Підготовка пропозицій розвитку агропромислового комплексу із врахуванням критеріїв екобезпеки.
  •  Методологічні основи оптимального функціонування автохтонних біогеоценозів, агроландшафтів.
  •  Концептуальні положення збалансованого розвитку, природокористування, охорони водно-болотних, торфових, лучних, лісових екосистем, а також сільських територій.
  •  Природно-заповідна справа, формування екомережі, фоновий моніторинг і збереження біорізноманіття.

У відділі виконуються фундаментальні, прикладні, пошукові теми досліджень.

Природоохоронні (екосозологічні) аспекти властиві всім напрямам, їх виконанню сприяють договори про співпрацю із Державним агентством лісових ресурсів, природними заповідниками, національними природними парками, Міністерством екології та природних ресурсів України, а також кураторство Дослідної станції лікарських рослин, найдавнішого в Україні біосферного заповідника «Асканія-Нова» імені Ф.Е. Фальц-Фейна НААН.

Реалізовано проекти: «Вивчення процесів міграції і поведінки радіонуклідів у ланцюгу «ґрунт-рослина-тварина» та побудова математичних моделей для прогнозування радіоекологічної ситуації в екосистемах Українського Полісся» ДР №0109U008 (2008 р.), «Розробка списку регіонально рідкісних, зникаючих видів тварин, які потребують охорони в Київській області» ДР №0111U007688 (2011 р.), «Розробка списку регіонально рідкісних, зникаючих видів рослин і грибів, які потребують охорони в Київській області» ДР №0111U007689 (2011 р.), «Обґрунтування збалансованого розвитку торфовидобувної галузі з врахуванням природоохоронних критеріїв (на прикладі державного підприємства “Волиньторф”)» ДР №0111U007690 (2011 р.), «Оцінка ентропії, гемеробії торфових екосистем і їх реабілітація (методичні рекомендації)» ДР №0112U007379 (2012 р.), «Екологічна паспортизація боліт, торфовищ і осушених земель України» ДР №0112U007380 (2012 р.), «Енциклопедичний довідник: Екологія водно-болотних і торфових угідь» ДР №0112U007381 (2012 р.), «Паспортизація екологічного стану гідроекосистем і торфовищ (науково-практичні вказівки)» ДР №0114U005334 (2014 р.), «Охорона і заповідання водно-болотних угідь методичні рекомендації» ДР №0114U005333 (2014 р.), «Агроекологічне районування (методичні рекомендації)» ДР №0114U005335 (2014 р.), «Проект організації території Черемського природного заповідника та охорони його природних комплексів (наукове обґрунтування) на 2016–2025 рр.» ДР №0115U005811 (2015 р.), «Розроблення проектів створення територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та організації їх територій» (Київська обл.) ДР №0115U005591 (2015 р.), «Визначення територій, на яких планується створення до 2020 року репрезентативних і поєднаних між собою природоохоронних територій» (Київська обл.) ДР №0115U004575 (2015 р.), «Наукове обґрунтування – Проект ліміту на використання природних ресурсів у Державній організації «Лісове господарство Білоозерське» (2015 р.), «Методичні рекомендації щодо збереження біотичного різноманіття іхтіофауни та гідрогелофітів гирл річок Прип’ять, Уж, Тетерів (Київська область)» ДР №0115U006595 (2015 р.), «Методичні рекомендації з визначення екологічної ентропії, гемеробії, енергетики боліт і торфовищ» ДР №0115U006594 (2015 р.), «Енциклопедичний довідник: екологія водно-болотних угідь і торфовищ» ДР №0115U006593 (2015 р.), «Концепція і стратегія збалансованого розвитку ландшафтів водно-болотних угідь і торфових екосистем» ДР №0115U006596 (2015 р.).

Проведені наукові дослідження були пов’язані з виконанням Програми №1240 «Міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища, сприяння сталому розвитку, екологічній освіті та поширенню екологічної інформації» Міністерства охорони навколишнього природного середовища України (2009 р.), підготовкою матеріалів Продромусу рослинності України за принципами еколого-флористичної класифікації Браун-Бланке в Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України (2009–2012 рр.), реалізацією проекту «Палеоекологічні дослідження ветландів у контексті глобальних змін клімату» за фінансової підтримки Благодійного фонду Богдана Гаврилишина (2011–2012 рр.), підготовкою програм Літопис природи об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, формуванням Пан’європейської екомережі в межах Поліського екокоридору (2000–2015 рр.). На виконання наукових досліджень отримувалась стипендія для молодих учених Кабінету Міністрів України (2010–2011 рр.). Проводиться робота з екологічної паспортизації водно-болотних угідь, обґрунтовується «Поліська екологічна конвенція». Формується Торфосапропелетека, Гербарій. Ініційовано створення Чорнобильського радіоекологічного біосферного заповідника, національного природного парку «Кремінські ліси». Отримано Державну премію України в галузі науки і техніки за 2014 рік: Гаврилюк М.М., Заришняк А.С., Гриник І.В., Фурдичко О.І., Рибалка О.І., Кіндрук М.О., Корнійчук О.В., Лихочвор В.В., Стадник А.П., Каленик П.В. за цикл наукових праць «Формування збалансованих агроекосистем виробництва національного насіння пшениці озимої» (указ Президента України №686 від 8 грудня 2015 р.).

Виконані фундаментальні, прикладні, пошукові науково-дослідні роботи Інституту агроекології і природокористування НААН: «Методологічні основи збалансованого розвитку ландшафтів водно-болотних угідь і торфових екосистем» ДР №0111U003228 (2011–2015 рр.), «Розробити методологічні засади інтегрованого управління лісовими ресурсами» ДР №0111U003182 (2011–2015 рр.), «Розробити наукові основи управління агроландшафтами України лісомеліоративними методами на засадах збалансованого природокористування» ДР №0111U003183 (2011–2015 рр.), «Наукові основи управління рибними ресурсами України» ДР №0111U009342 (2011–2013 рр.), «Еколого-економічна оцінка іхтіофауни та гідрогелофітів гирл річок (Прип’ять, Тетерів, Уж) Чорнобильського заказника» ДР №0114U002047 (2014–2015 рр.), «Оптимізація полезахисних лісових смуг агроландшафтів в умовах змін клімату» ДР № 0116U004027 (2016–2018 рр.), «Розробити наукові основи оцінки сучасного стану та збалансованого використання торфових покладів України відповідно до нормативів ЄС» ДР № 0116U00406 (2016 р.), «Екологічна оцінка сучасного стану мисливської фауни агроценозів Лісостепу України» ДР № 0116U004064 (2016 р.).

Науково-дослідні роботи за договірною тематикою:

Розробка списку регіонально рідкісних, зникаючих видів тварин, які потребують охорони в Київській області. ДР №0111U007688, 2011 р. (керівник: Коніщук В.В.);

Розробка списку регіонально рідкісних, зникаючих видів рослин і грибів, які потребують охорони в Київській обл. ДР №0111U007689, 2011 р. (керівник: Коніщук В.В.);

Обґрунтування збалансованого розвитку торфовидобувної галузі з врахуванням природоохоронних критеріїв (на прикладі державного підприємства «Волиньторф»). ДР №0111U007690, 2011 р. (керівник: Коніщук В.В.);

Проект організації території Черемського природного заповідника та охорони його природних комплексів (наукове обґрунтування) на 2016–2025 рр. ДР №0115U005811, 2015 р. (керівник: Коніщук В.В.);

Розроблення проектів створення територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та організації їх територій» (Київська обл.). ДР №0115U005591, 2015 р., (керівник: Коніщук В.В.);

Визначення територій, на яких планується створення до 2020 року репрезентативних і поєднаних між собою природоохоронних територій (Київська обл.). ДР №0115U004575, 2015 р., (керівник: Коніщук В.В.);

Наукове обґрунтування проекту створення курорту місцевого значення «Пісківка та прилеглі території». 2016 р., (керівник: Коніщук В.В.);

Фітосозологічний аналіз гідроекосистем НПП «Північне Поділля». 2017 р., (керівник: Коніщук В.В.);

Наукове обґрунтування створення національного природного парку «Кремінські ліси», ДР №0117U006700, 2017 р., (керівник: Коніщук В.В.);

Оцінка впливу на довкілля курорту місцевого значення «Пісківка та прилеглі території». ДР №0119U003013, 2019 р., (керівник: Коніщук В.В.);

Екологічна оцінка впливу на довкілля ДП «Дослідне господарство Тучинське». ДР №0119U001964, 2019 р., (керівник: Коніщук В.В.);

Екологічний паспорт ДП «Дослідне господарство Інституту рису НААН». 2019 р., (керівник: Коніщук В.В.);

Екологічна оцінка впливу на довкілля сільськогосподарської діяльності ДП «Дослідне господарство Сквирське ІАП НААН». ДР №0119U103768, 2019 р., (керівник: Коніщук В.В.).

Завідувач відділу Коніщук В.В. автор і співавтор понад 250 наукових праць (посібників, авторських свідоцтв, збірників, статей у фахових виданнях, тез, публікацій у пресі, документальних відеофільмів), монографій, довідника «Природно-заповідний фонд України», Екологічного атласу України, Екологічної енциклопедії, третього видання Червоної книги України. Один із авторів розроблення схеми Пан’європейської екомережі Полісся. Брав участь у природоохоронних проектах MAB UNESCO, програмі розвитку ООН і Глобального екологічного фонду. Вперше представив концепцію збалансованого розвитку водно-болотних угідь і торфовищ, розвинув теоретичні положення болотознавства. Член Вченої ради, Методичної комісії Інституту агроекології і природокористування НААН. Член науково-технічних рад Міністерства екології та природних ресурсів України, Шацького національного природного парку, Черемського природного заповідника. Науковий куратор біосферного заповідника «Асканія-Нова» ім. Ф.Е. Фальц-Фейна НААН, Дослідної станції лікарських рослин НААН. Член Сектору природної спадщини Національної комісії України у справах ЮНЕСКО, Рамсарської ради України. Член Технічного комітету стандартизації №175 «Сталий розвиток суспільства». Член спеціалізованих Вчених рад із захисту дисертаційних робіт за спеціальністю «екологія» в Інституті агроекології і природокористування НААН, Державній екологічній академії післядипломної освіти та управління Міністерства екології та природних ресурсів України. Навчався на курсах підвищення кваліфікації наукових працівників при Нікітському ботанічному саду НААН (м. Ялта), Національному науковому центрі «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського НААН» (м. Харків), Національному університеті біоресурсів і природокористування України, Інституті водних проблем і меліорації НААН (м. Київ), International Institute of innovations «Science–Education–Development» (м. Варшава, Польща). Наукові школи: екологія водно-болотних угідь і торфовищ, гелологія; екосозологія (охорона навколишнього природного середовища і збереження біорізноманіття). Керівник і виконавець фундаментальних, прикладних досліджень. Науковий керівник, консультант аспірантів, докторантів. Ініціатор створення об’єктів природно-заповідного фонду України. Засновник і Голова громадської організації Екологічна асоціація «Західне Полісся – заболочений край» (Волинська обл.). Член Всеукраїнської громадської організації «Асоціація агроекологів України». Голова Комітету з питань природно-заповідного фонду і екомережі Громадської ради Міністерства екології та природних ресурсів України (Міністерства енергетики та захисту довкілля України). Відзнаки, нагороди: дипломи, сертифікати, похвальні грамоти, подяки науково-дослідних установ, вищих навчальних закладів, відомств, державних адміністрацій. Нагороджений іменним годинником Голови Державного агентства лісових ресурсів України, відзначений Почесними Грамотами, Подяками Міністерства екології та природних ресурсів України, Національної академії аграрних наук України. Стипендіат Кабінету міністрів України, лауреат Премії Президента України для молодих вчених.

Співробітники відділу є засновниками та членами Технічного комітету 175 «Сталий розвиток суспільства».

У відділі проводиться підготовка аспірантів, докторантів, викладаються наукові дисципліни, здійснюються практичні, лабораторні заняття.

Наукові співробітники є членами спеціалізованих вчених рад К 26.880.02, Д 26.371.01, Вчених рад Інституту агроекології і природокористування НААН, Біосферного заповідника «Асканія-Нова ім. Ф.Е. Фальц-Фейна» НААН, науково-технічних рад Черемського, Древлянського природних заповідників, Шацького національного природного парку, Міністерства енергетики та захисту довкілля України.

З 2016 року у відділі виконується ПНД 41 «Еколого-економічні засади збалансованого аграрного виробництва та використання природних ресурсів агросфери» (Економіка природокористування), зокрема:

Завдання фундаментальних досліджень 41.00.03.02.Ф. «Впровадження пан’європейської інтегрованої системи екологічного менеджменту агроландшафтів та збереження біорізноманіття в Україні» ДР № 0116U004064 (2016–2020 рр.) (науковий керівник – д.б.н. Коніщук В.В.).

Монографії, посібники

Фіторізноманіття Українського Полісся та його охорона / [Андрієнко Т.Л., В.А. Онищенко, …, Коніщук В.В. та ін.]; під ред. Т.Л. Андрієнко. – К.: Фітосоціоцентр, 2006. – 316 с.

Шацький національний природний парк / [В. Войтюк, В. Рало, […], В. Коніщук та ін. – Луцьк: РВВ «Вежа», 2007. – 40 с.

Коніщук В.В. Черемський природний заповідник / В.В. Коніщук // Екологічна енциклопедія: у 3 т. / [Редколегія: А.В. Толстоухов (гол. ред.)]. – К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2007. – Т. 3. – С. 363–364.

Природно-заповідний фонд України: території та об’єкти загальнодержавного значення / [Альохін О.О., Андрейчук В.М., Коніщук В.В. та ін.]. – Київ: ТОВ «Центр екологічної освіти та інформації», 2009. – 332 с.

Природоохоронні території України. Це моя Україна: Фотоальбом / [В. Пилип’юк, М. Бескорований, В. Коніщук, … та ін.]. – Т. 3, 2009. Львів: Світло й тінь. – 272 с.

Protection and Management of the Bug River as an ecological Corridor in the Pan European Ecological Network (Final Report BBI) MATRA project 2006/015. / [H. Zingstra, V. Simeonova, K. Kitnaes, V. Kostiushin, T. Petzold, J. Krogulec, N. Rybianets, V. Konishchuk, A. Breymeyer, T. Zan, W. Duklewski] ISBN: 978-90-8585-484-5. – 2009. – 51 p. [http://www.cdi.wur.nl /NR/rdonlyres/ 66764817-54E3-4DCB-BD4F-806B403 F892C /103138/ Final Report Bug River 2009. pdf].

Екологічний атлас України / [В.В. Коніщук], ілюстрації, фото. – К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2009. – 104 с.

Фізико-хімічні основи надзвичайних ситуацій: Навчальний посібник (рекомендовано МОН України) / А.Є. Гай, О.О. Вовк, П.О. Корчагін, В.Д. Савицький, Т.М. Єгорова. – К.: Вид-во «НАУ – друк», 2009. – 230 с.

Єгорова Т.М. Ландшафтна екологія України (геохімічні аспекти): підручник / Т.М. Єгорова. – Кам’янець-Подільський: Вид-во ПП Заволейко В.Г., 2009. – 192 с.

Андрієнко Т.Л. Борідник паростковий Jovibarba sobolifera (Sims.) Opiz / Т.Л. Андрієнко, В.В. Коніщук, С.М. Панченко // Червона книга України. Рослинний світ / [за ред. Я.П. Дідуха]. – К.: Глобалконсалтинг, 2009. – С. 414.

Вступ до методичної геології (у 2-ох т.) / Г.І. Рудько … Т.М. Єгорова … та ін. – К.: Академпрес, 2010. – Т.2. – 448 с.

Актуальні проблеми ботаніки та екології. Матеріали міжнародної конференції молодих учених (м. Березне, Рівненська обл., 9–13 серпня 2011 р.) / [ред. кол. Є.Л. Кордюм, О.В. Бурова, В.В. Коніщук та ін.]. – К: Лазурит-Поліграф, 2011. – 264 с.

Фіторізноманіття запоповідників і національних природних парків України. Ч. 1. Біосферні заповідники. Природні заповідники / [Колектив авторів: Андрієнко Т.Л., Антосяк Т.М., … Коніщук В.В. та ін.)]; під ред. В.А. Онищенка і Т.Л. Андрієнко. – Київ: Фітосоціоцентр, 2012. – 406 с.

Основи управління агроландшафтами України: монографія / О.І. Фурдичко, А.П. Стадник. – К.: Аграрна наука, 2012. – 384 с.

Концепція збалансованого розвитку водно-болотних угідь і торфовищ / [Бондар О.І., Коніщук В.В., Проневич В.А.] // Наукові основи сталого розвитку агроекосистем України. Науково-методичні основи збалансованого природокористування в агропромисловому виробництві. Том 2. Монографія / За ред. О.І. Фурдичка. – Київ: ДІА, 2012. – С. 157-171.

Екологія гідроекосистем: Навчальний посібник / [О.І. Бондар, В.В. Коніщук]. – Херсон: Олді-плюс, 2013. – 316 с.

Екологія водно-болотних угідь і торфовищ (збірник наукових статей) / [Головний редактор В.В. Коніщук]. – Київ: ДІА, 2013. – 300 с.

Екологія водно-болотних угідь і торфовищ (збірник наукових статей) / [Головний редактор В.В. Коніщук]. – Київ: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2014. – 300 с.

Коніщук В.В., Проневич В.А., Єгорова Т.М., Шумигай І.В. Екологічні основи збалансованого розвитку ландшафтів водно-болотних угідь і торфовищ / Монографія // Головний редактор В.В. Коніщук. – Київ: ДІА, 2015. – 190 с.

Коніщук В.В. Гелологія (болотознавство із основами торфознавства). Навчальний посібник. – Київ: ДІА, 2015. – 200 с.

Коніщук В.В. Торфові болота. Монографія. – Київ: ДІА, 2015. – 207 с.

Коніщук В.В. Енциклопедичний довідник: екологія водно-болотних угідь і торфовищ. – Київ: ДІА, 2015. – 150 с.

Еколого-економічні основи збалансованого розвитку агросфери Київської області: монографія / за науковою редакцією акад. О.І. Фурдичка. –  К.: ДІА, 2015. – 736 с.

Раціональне використання та відновлення водних ресурсів. Монографія / За заг. ред. Фещенка В.П. // Коніщук В.В. Розділ 8. Наукові основи збалансованого розвитку водно-болотних угідь і торфовищ України. – Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2016. – С. 104–118.

Агроландшафти. Біорізноманіття. Екомережа. (Науковий довідник. Навчальний посібник) / В.В. Коніщук, Т.М. Єгорова, І.В. Шумигай, Д.М. Постоєнко. – Київ: ІАП НААН // Електронне видання. PDF, 2018. – 258 с.

Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.Н., Багрікова Н.О., Борисова О.В., Борсукевич Л.М., Винокуров Д.С., Гапон С.В., Гапон Ю.В., Давидов Д.А., Дворецький Т.В., Дідух Я.П., Жмуд О.І., Козир М.С., Коніщук В.В., Куземко А.А., Пашкевич Н.А., Рифф Л.Е., Соломаха В.А., Фельбаба-Клушина Л.М., Фіцайло Т.В., Чорна Г.А., Чорней І.І., Шеляг-Сосонко Ю.Р., Якушенко Д.М. Продромус рослинності України. – К.: «Наукова думка» НАН України, 2019, 784 с.

Інше.

Методичні, науково-практичні рекомендації

Рекомендації щодо ведення екологічного моніторингу водних ресурсів агросфери України / С.І. Алимов, А.С. Панасюк – К.: 2010. – 22 с.

Методичні рекомендації щодо покращення природного відтворення риб / С.І. Алимов, А.С. Панасюк, Д.М. Постоєнко. – К.: ЦОП «Глобус». – 2012. – 23 с.

Осушення лісових земель / О.І. Бондар, В.В. Коніщук, М.Д. Кучма, В.П. Ландін, Н.В. Цуман. – Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління, Київ, 2012. – 50 с.

Методика створення списку регіонально рідкісних видів мікобіоти, флори, фауни (на прикладі Київської області) / В.В. Коніщук, С.Л. Мосякін, П.М. Царенко, С.Я. Кондратюк, О.В. Борисова, В.М. Вірченко, М.П. Придюк, Т.В. Фіцайло, Г.Г. Гаврись, В.М. Титар, Т.В. Шупова; [головн. ред. В.В. Коніщук]. – Київ: Глобус, 2012. – 38 с.

Коніщук В.В. Оцінка ентропії, гемеробії торфових екосистем і їх реабілітація / В.В. Коніщук. – Київ: Глобус, 2012. – 42 с.

Коніщук В.В. Методика палеоекологічних досліджень водно-болотних, торфових відкладів / В.В. Коніщук. – Київ: Глобус, 2012. – 20 с.

Методичні рекомендації з ведення рослинництва на забруднених територіях Київського Полісся / О.І. Фурдичко, Г.М. Чоботько, В.П. Ландін, М.Д. Кучма, Г.П. Паньковська, В.В. Коніщук, В.В. Мороз, Л.А. Райчук, М.Ю. Тарарико, Г.О. Хаурдінова, І.К. Швиденко, Г.М. Якименко, М.Г. Василенко, Х.П. Замула, В.М. Кучма, І.М. Гудков, О.І. Дутов, В.М. Фещенко, В.В. Гуреля. – Київ: ДІА, 2012. – 36 с.

Методичні рекомендації щодо створення та експлуатації колекційних стад рідкісних та зникаючих аборигенних видів риб // Алимов С.І., Бігун В.К., Коніщук В.В., Панасюк А.С., Постоєнко Д.М. – К.: Глобус, 2013. – 24 с.

Науково-методичні рекомендації з економічної оцінки екологічних функцій полезахисних насаджень / [О.П. Марценюк, Т.М. Єгорова, В.В. Мороз, О.А. Мартинюк]; за наук. ред.. О.І. Фурдичка. – К.: ТОВ «ДІА», 2013. – 18 с.

Агроекологічне районування (методичні рекомендації) / [В.В. Коніщук, Т.М. Єгорова, Н.Б. Мельник]; наук. ред. О.І. Фурдичко. – К.: ТОВ «ДІА», 2014. – 44 с.

Охорона і заповідання водно-болотних угідь (методичні рекомендації) / [Коніщук В.В., Бобрик І.В., Булгаков В.П., Дементьєва О.І., Постоєнко Д.М., Проневич В.А., Руденко О.М., Скакальська О.І., Шумигай І.В.]; наук. ред. В.В. Коніщук. – К.: ТОВ «ДІА», 2014. – 40 с.

Методичні рекомендації щодо впровадження сталого розвитку у лісове господарство  Карпат / В.В. Лавров, А.М. Бобко, М.Ю. Попков, П.В. Маціборук, Т.М. Єгорова та ін. –  К.: ТОВ «ДІА», 2014. – 50 с.

Паспортизація екологічного стану гідроекосистем і торфовищ (науково-практичні вказівки) / [Коніщук В.В., Бобрик І.В., Булгаков В.П., Дементьєва О.І., Постоєнко Д.М., Проневич В.А., Руденко О.М., Скакальська О.І., Шумигай І.В.]; наук. ред. В.В. Коніщук. – К.: ТОВ «ДІА», 2014. – 16 с.

Коніщук В.В., Шумигай І.В., Постоєнко Д.М., Мельник Н.Б. Методичні рекомендації щодо збереження біотичного різноманіття іхтіофауни та гідрогелофітів гирл річок Прип’ять, Уж, Тетерів (Київська область). – Київ: ДІА, 2015. – 22 с.

Коніщук В.В. Методичні рекомендації з визначення екологічної ентропії, гемеробії, енергетики боліт і торфовищ. – Київ: ДІА, 2015. – 28 с.

Водна стратегія України на період до 2025 року (наукові основи) / Я.М. Гадзало, А.С. Заришняк, М.І. Ромащенко …, В.В. Коніщук, І.В. Шумигай та ін. – К.: Компринт, 2015. – 46 с.

Коніщук В.В. Концепція і стратегія збалансованого розвитку ландшафтів водно-болотних угідь і торфових екосистем України. – К.: ДІА, 2015. – 52 с.

Методичні рекомендації оцінки фіто-, зооінвазійності // Коніщук В.В., Шумигай І.В., Коваль С.І., Сапсай Т.П., Постоєнко Д.М., Мельник Н.М. // Головний редактор, доктор біологічних наук, В.В. Коніщук. – Київ: ДІА, 2017. – 36 с.

Методичні рекомендації з удосконалення заходів із охорони та раціонального використання польової мисливської фауни Лісостепу України / [Новицький В.П., Ландін В.П., Коніщук В.В., Білоус В.М., Міняйло А.А., Дебела О.О.]. – К.: ДІА, 2017. – 22 с.

Інше.

Кураторство: Біосферний заповідник «Асканія-Нова ім. Ф.Е. Фальц-Фейна» НААН (Херсонська обл.), Дослідна станція лікарських рослин ІАП НААН (Полтавська обл.), Черкаська дослідна станція біоресурсів НААН (Черкаська обл.).

Договори про науково-творчу співпрацю: Міністерство екології та природних ресурсів України, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, Інститут водних проблем і меліорації НААН, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління, Навчально-науковий центр «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Бюджетна установа «Методично-технологічний центр з аквакультури», Національний університет харчових технологій, Державне підприємство «Рівнеторф», Біосферний заповідник «Асканія-Нова» ім. Ф.Е. Фальц-Фейна (Херсонська обл.), Черемський природний заповідник (Волинська обл.), Рівненський природний заповідник (Рівненська обл.), Поліський природний заповідник (Житомирська обл.), Дніпровсько-Орільський природний заповідник (Дніпропетровська обл.), природний заповідник «Медобори» (Тернопільська обл.), Шацький національний природний парк (Волинська обл.), Національний природний парк «Сколівські Бескиди» (Львівська обл.), Національний природний парк «Кременецькі Гори», Кременецький ботанічний сад (Тернопільська обл.), ГНУ «Полесский аграрно-экологический институт НАН Беларуси» (г. Брест, Беларусь), Белорусский государственный университет (г. Минск, Беларусь), Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Государственный университет по землеустройству» (г. Москва, РФ), ФГНУ «Государственный научно-исследовательский институт озерного и речного рыбного хозяйства РФ» (г. Санкт-Петербург, РФ).

Міжнародні контакти: Томський державний педагогічний університет, лабораторія агроекології (м. Томськ, РФ), Федеральна державна бюджетна освітня установа вищої професійної освіти «Державний університет по землеустрою» (м. Москва, РФ), Поліський аграрно-екологічний інститут НАН Білорусі (м. Брест, Білорусь), Інститут експериментальної ботаніки ім. В.Ф. Купревіча НАН Білорусі (м. Мінськ, Білорусь), Біосферний резерват «Прибузьке Полісся» (м. Брест, Білорусь), Геологічний інститут Польської академії наук, департамент моніторингу і оцінки підземних вод (м. Варшава, Польща), Інститут аграрного і лісового середовища, Інститут дендрології Польської академії наук (м. Познань, Польща), Університет Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Польща), Інститут ботаніки, лабораторія ландшафтної екології (м. Вільнюс, Литва), Дрезденський технічний університет, факультет лісових, земельних і водних наук (м. Дрезден, Німеччина), Міжнародна організація Рамсарської конвенції Wetlands International (м. Вагенінген, Нідерланди), Університет Кобе Ґакуін (Японія) тощо.

Зв’язки з неурядовими організаціями: Екологічна асоціація «Західне Полісся – заболочений край», Українське товариство охорони птахів, Українське ботанічне товариство, Національна екологічна рада України, Всеукраїнська екологічна ліга, Національний екологічний центр, Українське товариство охорони природи, Українська екологічна асоціація «Зелений світ», Всеукраїнська громадська організація «Асоціація агроекологів України», Радіобіологічне товариство України, ВГО «Чиста хвиля», Громадська рада державного агентства рибних рибного господарства України, Громадська рада державного агентства лісових ресурсів України, Громадська рада Міністерства екології та природних ресурсів України ін.

1
2
11
22
33
44
222
333
4444

DSC 0120