Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

Відділ охорони ландшафтів, збереження біорізноманіття і природозаповідання

Завідувач відділу
Коніщук Василь Васильович

доктор біологічних наук, професор
Автор і співавтор понад 300 публікацій: Екологічної енциклопедії України, видання «Природно-заповідний фонд України», Екологічного атласу України, Червоної книги України ін. Сфера наукових інтересів: екологія, ботаніка, болотознавство, екосозологія.
Член Сектору природної спадщини Національної комісії України у справах ЮНЕСКО, Рамсарської ради України. Брав участь у природоохоронних проєктах, заходах MAB UNESCO, програмі розвитку ООН і Глобального екологічного фонду. Голова комітету з питань природно-заповідного фонду, екомережі і збереження біорізноманіття Громадської ради Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.
ORCID 0000-0003-4115-5642
Publons
Профіль Google Академії
тел.(044) 522-60-63

Із метою ефективного виконання прикладних та фундаментальних досліджень з 1 січня 2014 року в Інституті агроекології і природокористування НААН створено науковий відділ Охорони ландшафтів, збереження біорізноманіття і природозаповідання.
Напрям існував раніше, заснований у 2006 році, у 2008 – відділ природокористування, охорони навколишнього середовища та економіки наукових досліджень, 2010 – відділ природокористування та охорони навколишнього природного середовища.

Секретар відділу
Шумигай Інна Вікторівна

кандидат сільськогосподарських наук
старший науковий співробітник
ORCID 0000-0002-0432-2651
Профіль Google Академії
e-mail:innashum27@gmail.com

 

Наукові співробітники відділу:

Коніщук В.В., Шумигай І.В., Соломаха В.А., Душко П.М., Мельник Н.Б.

 

КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ:

Коніщук В.В. – завідувач відділу, доктор біологічних наук, професор;

Соломаха В.А. – провідний науковий співробітник, доктор біологічних наук, професор;

Шумигай І.В. – старший науковий співробітник, кандидат сільськогосподарських наук;

Душко П.М. – старший науковий співробітник, кандидат сільськогосподарських наук;

Мельник Н.Б. – провідний фахівець;

Захаренко Р.О. – провідний фахівець;

Мартиненко В.В. – аспірант;

Стецюк І.М. – аспірант;

Ходинь О.Б. – аспірант;

Христецька М.В. – аспірант.

ПослугиЗдобуткиНДРПублікаціїНаукові праціСпівпрацяРозробки та свідоцтваДослідження
 1. Обґрунтування збалансованого розвитку агросфери та ефективної охорони природного середовища.
 2. Підготовка пропозицій розвитку агропромислового комплексу із врахуванням критеріїв екобезпеки.
 3. Методологічні основи оптимального функціонування автохтонних біогеоценозів, агроландшафтів.
 4. Концептуальні положення збалансованого розвитку, природокористування, охорони водно-болотних, торфових, лучних, лісових екосистем, а також сільських територій.
 5. Природно-заповідна справа, формування екомережі, фоновий моніторинг і збереження біорізноманіття.
 6. Палеоекологічні дослідження, біостратиграфія, седиментологічний аналіз органічних відкладів, світлова мікроскопія торфу, мулу, сапропелю. Торфова галузь. Гідроекосистеми, рибне господарство. Геоботанічні описи, класифікація, типізація, картування екосистем.
 7. Методика раціонального, збалансованого лісокористування. Агролісомеліорація, рекультивація земель. Методологія функціонування і управління лісової галузі на засадах збалансованого розвитку. Лісівництво, створення плантацій ягідників.
 8. Підготовка наукових кадрів, підвищення кваліфікації співробітників.
 9. Відповідно до затвердженого плану лабораторії та індивідуальних наукових досліджень співробітників, розробляються науково-методологічні та організаційні основи системного вивчення та екологічного оцінювання  компонентів гідроекосистем і агроландшафтів.
 10. Проводиться підготовка пропозицій щодо узгодженого розвитку аграрної галузі з суміжними природокористувачами в агросфері з дотриманням природоохоронних вимог шляхом гармонізації державних науково-технічних програм.
 11. Лабораторія у співпраці із науково-дослідними установами, міністерствами та відомствами розробляє пропозиції щодо збалансованого природокористування і охорони навколишнього природного середовища відповідно до пріоритетів і вимог міжнародних договорів, що підписані Україною.
 12. Здійснює підготовку наукових кадрів і підвищення кваліфікації співробітників.

У відділі виконуються фундаментальні, прикладні, пошукові теми досліджень.

Природоохоронні (екосозологічні) аспекти властиві всім напрямам, їх виконанню сприяють договори про співпрацю із Державним агентством лісових ресурсів, природними заповідниками, національними природними парками, Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України, а також кураторство Дослідної станції лікарських рослин, біосферного заповідника «Асканія-Нова» імені Ф.Е. Фальц-Фейна НААН.

Реалізовано проекти: «Вивчення процесів міграції і поведінки радіонуклідів у ланцюгу «ґрунт-рослина-тварина» та побудова математичних моделей для прогнозування радіоекологічної ситуації в екосистемах Українського Полісся» ДР №0109U008 (2008 р.), «Розробка списку регіонально рідкісних, зникаючих видів тварин, які потребують охорони в Київській області» ДР №0111U007688 (2011 р.), «Розробка списку регіонально рідкісних, зникаючих видів рослин і грибів, які потребують охорони в Київській області» ДР №0111U007689 (2011 р.), «Обґрунтування збалансованого розвитку торфовидобувної галузі з врахуванням природоохоронних критеріїв (на прикладі державного підприємства “Волиньторф”)» ДР №0111U007690 (2011 р.), «Оцінка ентропії, гемеробії торфових екосистем і їх реабілітація (методичні рекомендації)» ДР №0112U007379 (2012 р.), «Екологічна паспортизація боліт, торфовищ і осушених земель України» ДР №0112U007380 (2012 р.), «Енциклопедичний довідник: Екологія водно-болотних і торфових угідь» ДР №0112U007381 (2012 р.), «Паспортизація екологічного стану гідроекосистем і торфовищ (науково-практичні вказівки)» ДР №0114U005334 (2014 р.), «Охорона і заповідання водно-болотних угідь методичні рекомендації» ДР №0114U005333 (2014 р.), «Агроекологічне районування (методичні рекомендації)» ДР №0114U005335 (2014 р.), «Проект організації території Черемського природного заповідника та охорони його природних комплексів (наукове обґрунтування) на 2016–2025 рр.» ДР №0115U005811 (2015 р.), «Розроблення проектів створення територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та організації їх територій» (Київська обл.) ДР №0115U005591 (2015 р.), «Визначення територій, на яких планується створення до 2020 року репрезентативних і поєднаних між собою природоохоронних територій» (Київська обл.) ДР №0115U004575 (2015 р.), «Наукове обґрунтування – Проект ліміту на використання природних ресурсів у Державній організації «Лісове господарство Білоозерське» (2015 р.), «Методичні рекомендації щодо збереження біотичного різноманіття іхтіофауни та гідрогелофітів гирл річок Прип’ять, Уж, Тетерів (Київська область)» ДР №0115U006595 (2015 р.), «Методичні рекомендації з визначення екологічної ентропії, гемеробії, енергетики боліт і торфовищ» ДР №0115U006594 (2015 р.), «Енциклопедичний довідник: екологія водно-болотних угідь і торфовищ» ДР №0115U006593 (2015 р.), «Концепція і стратегія збалансованого розвитку ландшафтів водно-болотних угідь і торфових екосистем» ДР №0115U006596 (2015 р.).

Проведені наукові дослідження були пов’язані з виконанням Програми №1240 «Міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища, сприяння сталому розвитку, екологічній освіті та поширенню екологічної інформації» Міністерства охорони навколишнього природного середовища України (2009 р.), підготовкою матеріалів Продромусу рослинності України за принципами еколого-флористичної класифікації Браун-Бланке в Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України (2009–2012 рр.), реалізацією проекту «Палеоекологічні дослідження ветландів у контексті глобальних змін клімату» за фінансової підтримки Благодійного фонду Богдана Гаврилишина (2011–2012 рр.), підготовкою програм Літопис природи об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, формуванням Пан’європейської екомережі в межах Поліського екокоридору (2000–2015 рр.). На виконання наукових досліджень отримувалась стипендія для молодих учених Кабінету Міністрів України (2010–2011 рр.). Проводиться робота з екологічної паспортизації водно-болотних угідь, обґрунтовано «Поліську екологічну конвенцію». Формується Торфосапропелетека, Гербарій. Ініційовано створення Чорнобильського радіоекологічного біосферного заповідника, національного природного парку «Кремінські ліси». Отримано Державну премію України в галузі науки і техніки за 2014 рік: Гаврилюк М.М., Заришняк А.С., Гриник І.В., Фурдичко О.І., Рибалка О.І., Кіндрук М.О., Корнійчук О.В., Лихочвор В.В., Стадник А.П., Каленик П.В. за цикл наукових праць «Формування збалансованих агроекосистем виробництва національного насіння пшениці озимої» (Указ Президента України №686 від 8 грудня 2015 р.).

Виконані фундаментальні, прикладні, пошукові науково-дослідні роботи Інституту агроекології і природокористування НААН: «Методологічні основи збалансованого розвитку ландшафтів водно-болотних угідь і торфових екосистем» ДР №0111U003228 (2011–2015 рр.), «Розробити методологічні засади інтегрованого управління лісовими ресурсами» ДР №0111U003182 (2011–2015 рр.), «Розробити наукові основи управління агроландшафтами України лісомеліоративними методами на засадах збалансованого природокористування» ДР №0111U003183 (2011–2015 рр.), «Наукові основи управління рибними ресурсами України» ДР №0111U009342 (2011–2013 рр.), «Еколого-економічна оцінка іхтіофауни та гідрогелофітів гирл річок (Прип’ять, Тетерів, Уж) Чорнобильського заказника» ДР №0114U002047 (2014–2015 рр.), «Оптимізація полезахисних лісових смуг агроландшафтів в умовах змін клімату» ДР № 0116U004027 (2016–2018 рр.), «Розробити наукові основи оцінки сучасного стану та збалансованого використання торфових покладів України відповідно до нормативів ЄС» ДР № 0116U00406 (2016 р.), «Екологічна оцінка сучасного стану мисливської фауни агроценозів Лісостепу України» ДР № 0116U004064 (2016 р.), «Впровадження пан’європейської інтегрованої системи екологічного менеджменту агроландшафтів та збереження біорізноманіття в Україні» ДР № 0116U004064 (2016–2020 рр.) (науковий керівник – д.б.н. Коніщук В.В.).

Науково-дослідні роботи за договірною тематикою:

 1. Розробка списку регіонально рідкісних, зникаючих видів тварин, які потребують охорони в Київській області. ДР №0111U007688, 2011 р. (керівник: Коніщук В.В.);
 2. Розробка списку регіонально рідкісних, зникаючих видів рослин і грибів, які потребують охорони в Київській обл. ДР №0111U007689, 2011 р. (керівник: Коніщук В.В.);
 3. Обґрунтування збалансованого розвитку торфовидобувної галузі з врахуванням природоохоронних критеріїв (на прикладі державного підприємства «Волиньторф»). ДР №0111U007690, 2011 р. (керівник: Коніщук В.В.);
 4. Проект організації території Черемського природного заповідника та охорони його природних комплексів (наукове обґрунтування) на 2016–2025 рр., ДР №0115U005811, 2015 р. (керівник: Коніщук В.В.);
 5. Розроблення проектів створення територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та організації їх територій» (Київська обл.), ДР №0115U005591, 2015 р. (керівник: Коніщук В.В.);
 6. Визначення територій, на яких планується створення до 2020 року репрезентативних і поєднаних між собою природоохоронних територій (Київська обл.), ДР №0115U004575, 2015 р. (керівник: Коніщук В.В.);
 7. Наукове обґрунтування проекту створення курорту місцевого значення «Пісківка та прилеглі території», 2016 р. (керівник: Коніщук В.В.);
 8. Фітосозологічний аналіз гідроекосистем НПП «Північне Поділля», 2017 р. (керівник: Коніщук В.В.);
 9. Наукове обґрунтування створення національного природного парку «Кремінські ліси», ДР №0117U006700, 2017 р. (керівник: Коніщук В.В.);
 10. «Проект організації території Черемського природного заповідника та охорони його природних комплексів» ДР №0115U005811, 2018 р. (керівник: Коніщук В.В.);
 11. Оцінка впливу на довкілля курорту місцевого значення «Пісківка та прилеглі території». ДР №0119U003013, 2019 р. (керівник: Коніщук В.В.);
 12. Екологічна оцінка впливу на довкілля ДП «Дослідне господарство Тучинське». ДР №0119U001964, 2019 р. (керівник: Коніщук В.В.);
 13. «Розробити екологічний паспорт Державного підприємства «Дослідне господарство Інституту рису НААН», 2019 р. (керівник: Коніщук В.В.);
 14. Екологічна оцінка впливу на довкілля сільськогосподарської діяльності ДП «Дослідне господарство Сквирське ІАП НААН». ДР №0119U103768, 2019 р. (керівник: Коніщук В.В.).
 15. «Додаткова оцінка впливу на довкілля планової діяльності з «Спеціальне використання лісових ресурсів в порядку проведення суцільних рубок головного користування» (Національний університет біоресурсів і природокористування України / відокремлений підрозділ «Боярська лісова дослідна станція»), 2020 р. (керівник: Коніщук В.В.);
 16. «Фітосозологічний аналіз лісових екосистем Древлянського ПЗ, оцінка впливу фітоінвазій та сукцесійних процесів», 2020 р. (керівник: Коніщук В.В.);
 17. «Наукове обґрунтування зміни статусу природної території «Урочище Бабин Яр» з ландшафтного заказника місцевого значення на парк-пам’ятку садово-паркового мистецтва місцевого значення», 2021 р. (керівник: Коніщук В.В.);
 18. «Природоохоронна оцінка гідроекосистем природного заповідника «Древлянський», 2021 р. (керівник: Коніщук В.В.).

Співробітники відділу є засновниками та членами Технічного комітету 175 «Сталий розвиток суспільства».

У відділі проводиться підготовка аспірантів, докторантів, викладаються наукові дисципліни, здійснюються практичні, лабораторні заняття.

Наукові співробітники є членами спеціалізованих вчених рад К 26.880.02, Д 26.371.01, Вчених рад Інституту агроекології і природокористування НААН, Біосферного заповідника «Асканія-Нова ім. Ф.Е. Фальц-Фейна» НААН, науково-технічних рад Черемського, Медобори, Древлянського природних заповідників, Шацького національного природного парку, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Із 2021 року виконується три НДР: фундаментальні дослідження:

«Стратегічна еколого-економічна оцінка сукцесійно-трансформаційних процесів екосозологічно раритетних водно-болотних, торфових і лісових екосистем України за глобальних змін клімату» 0121U108822

(науковий керівник: д-р біол. наук, проф. Коніщук В.В.),

«Сучасний стан, просторова і структурна оптимізація полезахисних лісових смуг Лісостепу України» 0121U108851

(науковий керівник: д-р біол. наук, проф. Соломаха В.А.),

прикладні дослідження: «Харчові біогеохімічні ланцюги мікроелементів сільськогосподарських культур та екологічне зонування орних земель» 0121U109046

(науковий керівник: д-р с.-г. наук, доц. Єгорова Т.М.).

Монографії, посібники

 1. Фіторізноманіття Українського Полісся та його охорона / [Андрієнко Т.Л., В.А. Онищенко, …, Коніщук В.В. та ін.]; під ред. Т.Л. Андрієнко. – К.: Фітосоціоцентр, 2006. – 316 с.
 2. Шацький національний природний парк / [В. Войтюк, В. Рало, […], В. Коніщук та ін. – Луцьк: РВВ «Вежа», 2007. – 40 с.
 3. Коніщук В.В. Черемський природний заповідник / В.В. Коніщук // Екологічна енциклопедія: у 3 т. / [Редколегія: А.В. Толстоухов (гол. ред.)]. – К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2007. – Т. 3. – С. 363–364.
 4. Природно-заповідний фонд України: території та об’єкти загальнодержавного значення / [Альохін О.О., Андрейчук В.М., Коніщук В.В. та ін.]. – Київ: ТОВ «Центр екологічної освіти та інформації», 2009. – 332 с.
 5. Природоохоронні території України. Це моя Україна: Фотоальбом / [В. Пилип’юк, М. Бескорований, В. Коніщук, … та ін.]. – Т. 3, 2009. Львів: Світло й тінь. – 272 с.
 6. Protection and Management of the Bug River as an ecological Corridor in the Pan European Ecological Network (Final Report BBI) MATRA project 2006/015. / [H. Zingstra, V. Simeonova, K. Kitnaes, V. Kostiushin, T. Petzold, J. Krogulec, N. Rybianets, V. Konishchuk, A. Breymeyer, T. Zan, W. Duklewski] ISBN: 978-90-8585-484-5. – 2009. – 51 p. [http://www.cdi.wur.nl /NR/rdonlyres/ 66764817-54E3-4DCB-BD4F-806B403 F892C /103138/ Final Report Bug River 2009. pdf].
 7. Екологічний атлас України / [В.В. Коніщук], ілюстрації, фото. – К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2009. – 104 с.
 8. Фізико-хімічні основи надзвичайних ситуацій: Навчальний посібник (рекомендовано МОН України) / А.Є. Гай, О.О. Вовк, П.О. Корчагін, В.Д. Савицький, Т.М. Єгорова. – К.: Вид-во «НАУ – друк», 2009. – 230 с.
 9. Єгорова Т.М. Ландшафтна екологія України (геохімічні аспекти): підручник / Т.М. Єгорова. – Кам’янець-Подільський: Вид-во ПП Заволейко В.Г., 2009. – 192 с.
 10. Андрієнко Т.Л. Борідник паростковий Jovibarba sobolifera (Sims.) Opiz / Т.Л. Андрієнко, В.В. Коніщук, С.М. Панченко // Червона книга України. Рослинний світ / [за ред. Я.П. Дідуха]. – К.: Глобалконсалтинг, 2009. – С. 414.
 11. Вступ до методичної геології (у 2-ох т.) / Г.І. Рудько … Т.М. Єгорова … та ін. – К.: Академпрес, 2010. – Т.2. – 448 с.
 12. Актуальні проблеми ботаніки та екології. Матеріали міжнародної конференції молодих учених (м. Березне, Рівненська обл., 9–13 серпня 2011 р.) / [ред. кол. Є.Л. Кордюм, О.В. Бурова, В.В. Коніщук та ін.]. – К: Лазурит-Поліграф, 2011. – 264 с.
 13. Фіторізноманіття запоповідників і національних природних парків України. Ч. 1. Біосферні заповідники. Природні заповідники / [Колектив авторів: Андрієнко Т.Л., Антосяк Т.М., … Коніщук В.В. та ін.)]; під ред. В.А. Онищенка і Т.Л. Андрієнко. – Київ: Фітосоціоцентр, 2012. – 406 с.
 14. Основи управління агроландшафтами України: монографія / О.І. Фурдичко, А.П. Стадник. – К.: Аграрна наука, 2012. – 384 с.
 15. Концепція збалансованого розвитку водно-болотних угідь і торфовищ / [Бондар О.І., Коніщук В.В., Проневич В.А.] // Наукові основи сталого розвитку агроекосистем України. Науково-методичні основи збалансованого природокористування в агропромисловому виробництві. Том 2. Монографія / За ред. О.І. Фурдичка. – Київ: ДІА, 2012. – С. 157-171.
 16. Екологія гідроекосистем: Навчальний посібник / [О.І. Бондар, В.В. Коніщук]. – Херсон: Олді-плюс, 2013. – 316 с.
 17. Екологія водно-болотних угідь і торфовищ (збірник наукових статей) / [Головний редактор В.В. Коніщук]. – Київ: ДІА, 2013. – 300 с.
 18. Екологія водно-болотних угідь і торфовищ (збірник наукових статей) / [Головний редактор В.В. Коніщук]. – Київ: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2014. – 300 с.
 19. Коніщук В.В., Проневич В.А., Єгорова Т.М., Шумигай І.В. Екологічні основи збалансованого розвитку ландшафтів водно-болотних угідь і торфовищ / Монографія // Головний редактор В.В. Коніщук. – Київ: ДІА, 2015. – 190 с.
 20. Коніщук В.В. Гелологія (болотознавство із основами торфознавства). Навчальний посібник. – Київ: ДІА, 2015. – 200 с.
 21. Коніщук В.В. Торфові болота. Монографія. – Київ: ДІА, 2015. – 207 с.
 22. Коніщук В.В. Енциклопедичний довідник: екологія водно-болотних угідь і торфовищ. – Київ: ДІА, 2015. – 150 с.
 23. Еколого-економічні основи збалансованого розвитку агросфери Київської області: монографія / за науковою редакцією акад. О.І. Фурдичка. –  К.: ДІА, 2015. – 736 с.
 24. Раціональне використання та відновлення водних ресурсів. Монографія / За заг. ред. Фещенка В.П. // Коніщук В.В. Розділ 8. Наукові основи збалансованого розвитку водно-болотних угідь і торфовищ України. – Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2016. – С. 104–118.
 25. Агроландшафти. Біорізноманіття. Екомережа. (Науковий довідник. Навчальний посібник) / В.В. Коніщук, Т.М. Єгорова, І.В. Шумигай, Д.М. Постоєнко. – Київ: ІАП НААН // Електронне видання. PDF, 2018. – 258 с.
 26. Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.Н., Багрікова Н.О., Борисова О.В., Борсукевич Л.М., Винокуров Д.С., Гапон С.В., Гапон Ю.В., Давидов Д.А., Дворецький Т.В., Дідух Я.П., Жмуд О.І., Козир М.С., Коніщук В.В., Куземко А.А., Пашкевич Н.А., Рифф Л.Е., Соломаха В.А., Фельбаба-Клушина Л.М., Фіцайло Т.В., Чорна Г.А., Чорней І.І., Шеляг-Сосонко Ю.Р., Якушенко Д.М. Продромус рослинності України. – К.: «Наукова думка» НАН України, 2019, 784 с.

Методичні, науково-практичні рекомендації

 1. Рекомендації щодо ведення екологічного моніторингу водних ресурсів агросфери України / С.І. Алимов, А.С. Панасюк – К.: 2010. – 22 с.
 2. Методичні рекомендації щодо покращення природного відтворення риб / С.І. Алимов, А.С. Панасюк, Д.М. Постоєнко. – К.: ЦОП «Глобус». – 2012. – 23 с.
 3. Осушення лісових земель / О.І. Бондар, В.В. Коніщук, М.Д. Кучма, В.П. Ландін, Н.В. Цуман. – Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління, Київ, 2012. – 50 с.
 4. Методика створення списку регіонально рідкісних видів мікобіоти, флори, фауни (на прикладі Київської області) / В.В. Коніщук, С.Л. Мосякін, П.М. Царенко, С.Я. Кондратюк, О.В. Борисова, В.М. Вірченко, М.П. Придюк, Т.В. Фіцайло, Г.Г. Гаврись, В.М. Титар, Т.В. Шупова; [головн. ред. В.В. Коніщук]. – Київ: Глобус, 2012. – 38 с.
 5. Коніщук В.В. Оцінка ентропії, гемеробії торфових екосистем і їх реабілітація / В.В. Коніщук. – Київ: Глобус, 2012. – 42 с.
 6. Коніщук В.В. Методика палеоекологічних досліджень водно-болотних, торфових відкладів / В.В. Коніщук. – Київ: Глобус, 2012. – 20 с.
 7. Методичні рекомендації з ведення рослинництва на забруднених територіях Київського Полісся / О.І. Фурдичко, Г.М. Чоботько, В.П. Ландін, М.Д. Кучма, Г.П. Паньковська, В.В. Коніщук, В.В. Мороз, Л.А. Райчук, М.Ю. Тарарико, Г.О. Хаурдінова, І.К. Швиденко, Г.М. Якименко, М.Г. Василенко, Х.П. Замула, В.М. Кучма, І.М. Гудков, О.І. Дутов, В.М. Фещенко, В.В. Гуреля. – Київ: ДІА, 2012. – 36 с.
 8. Методичні рекомендації щодо створення та експлуатації колекційних стад рідкісних та зникаючих аборигенних видів риб // Алимов С.І., Бігун В.К., Коніщук В.В., Панасюк А.С., Постоєнко Д.М. – К.: Глобус, 2013. – 24 с.
 9. Науково-методичні рекомендації з економічної оцінки екологічних функцій полезахисних насаджень / [О.П. Марценюк, Т.М. Єгорова, В.В. Мороз, О.А. Мартинюк]; за наук. ред.. О.І. Фурдичка. – К.: ТОВ «ДІА», 2013. – 18 с.
 10. Агроекологічне районування (методичні рекомендації) / [В.В. Коніщук, Т.М. Єгорова, Н.Б. Мельник]; наук. ред. О.І. Фурдичко. – К.: ТОВ «ДІА», 2014. – 44 с.
 11. Охорона і заповідання водно-болотних угідь (методичні рекомендації) / [Коніщук В.В., Бобрик І.В., Булгаков В.П., Дементьєва О.І., Постоєнко Д.М., Проневич В.А., Руденко О.М., Скакальська О.І., Шумигай І.В.]; наук. ред. В.В. Коніщук. – К.: ТОВ «ДІА», 2014. – 40 с.
 12. Методичні рекомендації щодо впровадження сталого розвитку у лісове господарство  Карпат / В.В. Лавров, А.М. Бобко, М.Ю. Попков, П.В. Маціборук, Т.М. Єгорова та ін. –  К.: ТОВ «ДІА», 2014. – 50 с.
 13. Паспортизація екологічного стану гідроекосистем і торфовищ (науково-практичні вказівки) / [Коніщук В.В., Бобрик І.В., Булгаков В.П., Дементьєва О.І., Постоєнко Д.М., Проневич В.А., Руденко О.М., Скакальська О.І., Шумигай І.В.]; наук. ред. В.В. Коніщук. – К.: ТОВ «ДІА», 2014. – 16 с.
 14. Коніщук В.В., Шумигай І.В., Постоєнко Д.М., Мельник Н.Б. Методичні рекомендації щодо збереження біотичного різноманіття іхтіофауни та гідрогелофітів гирл річок Прип’ять, Уж, Тетерів (Київська область). – Київ: ДІА, 2015. – 22 с.
 15. Коніщук В.В. Методичні рекомендації з визначення екологічної ентропії, гемеробії, енергетики боліт і торфовищ. – Київ: ДІА, 2015. – 28 с.
 16. Водна стратегія України на період до 2025 року (наукові основи) / Я.М. Гадзало, А.С. Заришняк, М.І. Ромащенко …, В.В. Коніщук, І.В. Шумигай та ін. – К.: Компринт, 2015. – 46 с.
 17. Коніщук В.В. Концепція і стратегія збалансованого розвитку ландшафтів водно-болотних угідь і торфових екосистем України. – К.: ДІА, 2015. – 52 с.
 18. Методичні рекомендації оцінки фіто-, зооінвазійності // Коніщук В.В., Шумигай І.В., Коваль С.І., Сапсай Т.П., Постоєнко Д.М., Мельник Н.М. // Головний редактор, доктор біологічних наук, В.В. Коніщук. – Київ: ДІА, 2017. – 36 с.
 19. Методичні рекомендації з удосконалення заходів із охорони та раціонального використання польової мисливської фауни Лісостепу України / [Новицький В.П., Ландін В.П., Коніщук В.В., Білоус В.М., Міняйло А.А., Дебела О.О.]. – К.: ДІА, 2017. – 22 с.

Сучасні наукові фахові статті (Scopus, Web of Science)

 1. Konishchuk V.V., Skakalska O.I. Drosera L. in Ukraine: ecological, chorological specifics and phytosozonomical characteristics // Biosystems Diversity, 2019, 27 (1). – рр. 3–15. doi: 10.15421/011901 (Web of Science).
 2. Solomakha I.V., Konishchuk V.V., Mudrak O.V., Mudrak H.V. Review of the Emerald Network objects in Ukrainian forest-steppe of Dnieper ecological corridor // Ukrainian Journal of Ecology, 2020, 10(2), 209–218, doi: 10.15421/2020_87 (Web of Science).
 3. Konishchuk V.V., Solomakha І.V., Mudrak O.V., Mudrak H.V., Khodyn O.B.. Ecological impact of phytoinvasions in Ukraine // Ukrainian Journal of Ecology, 2020, 10(3), 69–75, doi: 10.15421/2020_135 (Web of Science).
 4. Igor V. Solomakha, Vasy L. Shevchyk, Iryna A. Tymchenko, Volodymyr A. Solomakha, Tetyana S. Dvirna. Populations of Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce on the right bank of Dnieper steeps (Forest-Steppe of Ukraine). Environmental & Socio-economic Studies. 2020. Vol. 8. Iss. 2. Р. 12-20. DOI:10.2478/environ-2020-0008 (Scopus).
 5. Konishchuk M.O., Borysova O.V., Konishchuk V.V. & Pankovska H.P. First Data About Algae of Water Bodies of the Pivnichne Podillya National Nature Park (Ukraine) // International Journal on Algae, ISSN 1521–9429 © Begell House (USA), 2020, 22(3): 223–236 (Scopus).
 6. Shumygai I.V., Mudrak O.V., Konishchuk V.V., Mudrak H.V., Khrystetska M.V. Ecological monitoring of water bodies in Central Polissya (Ukraine) // Ukrainian Journal of Ecology, 2021, 11(2), 434–440, doi:10.15421/2021_133 (Web of Science).
 7. I.V. Shumyhai, O.V. Yermishev, V.P. Landin, O.V. Togachynska, A.V. Kotynskyi. Ecological and hygienic assessment of drinking water quality of Kyiv Polissya. Ukrainian Journal of Ecology. 2021. 11(9). Р. 24–30. doi:10.15421/2021 _290 (Web of Science).
 8. Shevchyk O.V., Dvirna T.S., Solomakha V.A., Postoenko V.O. The population of Crataegus ucrainica (Rosaceae) in the Valley of the River Svydnya. Eastern Ukraine (Desna basin). Environmental & Socio-economic Studies. 2021. Vol. 9. Iss. 1. Р. 1-9. doi:10.2478/environ-2021-0001 (Scopus, Web of Science).
 9. Tymochko I., Bezrodnova O., Solomakha V., Maliarenko V. Forest Typology and Settlement Characteristics of the Emerald Network “The Lower part of the Uda River Valley” in the Kharkiv Region Scientific Horizons, 2021. 24(6). P. 41-49. https://doi.org/10.48077/scihor.24(6).2021.41-49. (Scopus).
 10. Igor V. Goncharenko, Igor V. Solomakha, Vasyl L. Shevchyk, Igor Ya. Tymochko,Tetyana S. Dvirna, Volodymyr A. Solomakha. Phytoindication al  assessment of the afforestation belts  vegetation  in  the Middle Dnipro Region  (Ukraine). Environmental & Socio-economic Studies . 2022.  Vol. 10. Iss. 2. Р. 30-39. DOI: 10.2478/environ-2022-0009 (Scopus, Web of Science).
 11. Viktoria Ivanets, Hanna Yevchun, Natalia Miryuta, Mykola Veselsky, Oleksandr Salganskiy, Vasyl Konishchuk, Iryna Kozeretska, Evgen Dykyi, Ivan Parnikoza. Skua and plant dispersal: lessons from the Argentine Islands – Kyiv Peninsula region in the maritime Antarctic // Nordic Journal of Botany / First published: 24 March 2022. Volume 2022, Issue 3, Journal Citation Reports (Clarivate Analytics, Scopus, Web of Science). Online ISSN: 1756-1051 © Nordic Society Oicos. Published by John Wiley & Sons Ltd. https://doi.org/10.1111/njb.03326

Кураторство: Біосферний заповідник «Асканія-Нова ім. Ф.Е. Фальц-Фейна» НААН (Херсонська обл.), Дослідна станція лікарських рослин ІАП НААН (Полтавська обл.).

Договори про науково-творчу співпрацю: Міністерство екології та природних ресурсів України, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, Інститут водних проблем і меліорації НААН, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління, Навчально-науковий центр «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Бюджетна установа «Методично-технологічний центр з аквакультури», Національний університет харчових технологій, Державне підприємство «Рівнеторф», Біосферний заповідник «Асканія-Нова» ім. Ф.Е. Фальц-Фейна (Херсонська обл.), Черемський природний заповідник (Волинська обл.), Рівненський природний заповідник (Рівненська обл.), Поліський природний заповідник (Житомирська обл.), Дніпровсько-Орільський природний заповідник (Дніпропетровська обл.), природний заповідник «Медобори» (Тернопільська обл.), Шацький національний природний парк (Волинська обл.), Національний природний парк «Сколівські Бескиди» (Львівська обл.), Національний природний парк «Кременецькі Гори», Кременецький ботанічний сад (Тернопільська обл.).

Міжнародні контакти: Геологічний інститут Польської академії наук, департамент моніторингу і оцінки підземних вод (м. Варшава, Польща), Інститут аграрного і лісового середовища, Інститут дендрології Польської академії наук (м. Познань, Польща), Університет Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Польща), Інститут ботаніки, лабораторія ландшафтної екології (м. Вільнюс, Литва), Дрезденський технічний університет, факультет лісових, земельних і водних наук (м. Дрезден, Німеччина), Міжнародна організація Рамсарської конвенції Wetlands International (м. Вагенінген, Нідерланди), Університет Кобе Ґакуін (Японія) тощо.

Зв’язки з неурядовими організаціями: Екологічна асоціація «Західне Полісся – заболочений край», Українське товариство охорони птахів, Українське ботанічне товариство, Національна екологічна рада України, Всеукраїнська екологічна ліга, Національний екологічний центр, Українське товариство охорони природи, Українська екологічна асоціація «Зелений світ», Всеукраїнська громадська організація «Асоціація агроекологів України», Радіобіологічне товариство України, ВГО «Чиста хвиля», Громадська рада державного агентства рибних рибного господарства України, Громадська рада державного агентства лісових ресурсів України, Громадська рада Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

ПАТЕНТИ, АВТОРСЬКІ СВІДОЦТВА

РОЗРОБКИ РАЙОНУВАННЯ

 1. Лісомеліоративне районування території України за інтенсивністю вітрової ерозії
 2. Лісомеліоративне районування території України за інтенсивністю водної ерозії

Автор: Стадник А.П.

 1. Еколого-геоботанічне районування Поліської підпровінції
 2. Еколого-флористичне районування лісів Поліської підпровінції
 1. Торфоболотне районування Поліської підпровінції
 2. Схема районування торфоболотних областей України

Автор: Коніщук В.В.

 1. Поширення регіональних геохімічних ландшафтів України
 2. Схема поширення еколого-геохімічних провінцій і підпровінцій Co, Mo, Zn, Mn України

Автор: Єгорова Т.М.

9, 10. Агроекологічне районування України, 2018 р. Автор: Коніщук В.В.

Гербарій і Торфосапропелетека