Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

Лабораторія екології мікроорганізмів


Наукові кадриНаукові напрямиЗдобуткиПублікаціїПослуги

Агроекологічний моніторинг. Науково-методичне забезпечення системи спостережень й контролю над станом і рівнем забруднення агроекосистем (і суміжних з ними середовищ) у процесі інтенсивної сільськогосподарської діяльності, з метою забезпечення екологічної безпеки та економічної ефективності господарювання. Включає моніторинг фіто-, зоо-, мікробіоти.

Створення біопрепаратів – розроблення технологічних карт виробництва і застосування мікробіологічних препаратів, які дозволяють вирішити питання формування сталих агроекосистем, підвищити врожайність сільськогосподарських культур і якість отриманої продукції.

Молекулярно-генетичні дослідження  визначення видового складу мікробіоти, оцінка біорізноманіття та виявлення міжвидових і видових взаємозв’язків у екосистемах на філогенетичному рівні.

Випробовування пестицидів та агрохімікатів.  Екологічна оцінка небезпечності впливу засобів захисту рослин і агрохімікатів на нецільові об’єкти ґрунтової (мікроорганізми) екосистем.

Навчально-методичне забезпечення сільськогосподарського виробництва. Консалтингові послуги з питань екології та біобезпеки, мікробіології у агропромисловому виробництві. Проведення виставок, конференцій, круглих столів, семінарів, навчань, лекцій, стажувань.

З’ясовано особливості функціонуванння мікробоценозів грунту агроекосистем в умовах змін клімату; Розроблено систему чутливих та репрезентативних біологічних показників властивостей ґрунтів, оцінено їх діагностичну значущість для проведення агроекологічного моніторингу; Встановлено ступінь порушеності основних типів ґрунтів агроекосистем зони Лісостепу на основі інтегральної оцінки їх біологічних властивостей та порівняння з природними аналогами; Розроблено метод визначення загальної антимікробної активності ґрунту як показника, що характеризує його здатність до саморегуляції; Запропоновано сучасні молекулярно-генетичні методи оцінки генотоксичності пестицидів за їх впливом на пошкодження генетичного апарату ґрунтової мезофауни; Здійснено підбір культур ґрунтових мікроорганізмів – перспективних біосенсорів для тестування пестицидів, розроблено експрес-метод на їх основі; Удосконалено оцінку технологій вирощування сільськогосподарських культур за допомогою системи біодіагностичних критеріїв.

 1. Gumenıuk, I., Symochko, L., Mostovıak, I., Demyanyuk O., Sherstoboeva, O., Boroday, V., Symochko, V. (2022). The role of bradyrhizobium japonicum exopolysaccharides in the formation of an effective symbiotic apparatus of soybean. International Journal of Ecosystems and Ecology Science (IJEES), 12(4), 1-12. DOI: 10.31407/ijees12.4.
 2. Gumeniuk, I.I, Levishko, A.S, Demyanyuk, O.S, Sherstoboeva V. (2022). Properties of microorganisms isolated from soils under conventional and organic farming. Mikrobiologichny zhurnal, 84(2), 14-22. DOI:10.15407/microbiolj84.02.
 3. Gumeniuk, I., Levishko, A., Demyanyuk, O. (2021). Efficiency of formation and functioning of the symbiotic soybean system with glyphosate treatment. Biological systems: theory and innovation, 12(1), 75-89. DOI:10.31548/biologiya2021.01.008.
 4. Pinchuk, V., Symochko, L., Palapa, N., Ustymenko, O., Kichigina, O., Demyanyuk, O. (2021). Agroecological soil status in agroecosystems with International Journal of Ecosystems and Ecology Science (IJEES). 11.(1). 1-12. DOI:10.31407/ijees11.101.
 5. Tkach,, Bunas, A., Starodub, V., Pylypchuk, T., Gumeniuk, I. (2021). The Effect of Chemicals of Plant Protection Products on Soil Microbiocenoses. Scientific Horizons, 24(9), 26-35. DOI:10.48077/scihor.24(9).2021.26-35.
 6. Колодяжний, О., Левішко, А. (2021) Біологічні інокулянти для бобових. Топ-5 принципів вибору продуктів для їхнього ефективного використання. Пропозиція, 3, 18-21.
 7. Demyanyuk, O., Symochko, L., Mostoviak, I. (2020). Soil microbial diversity and activity in different climatic zones of Ukraine. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 11(2). 338-343. DOI: 10.15421/022051.
 8. Ostapchuk, A., Kustrich, L., Tranchenko, L., Botsula, O., Kolmakova V., Patoka I. (2021). Modeling the Labor Market Stability in Conditions of Uncertainty as a Component of Strategic Management. Lecture Notes in Networks and Systems, 261-272. DOI: 10.1007/978-3-030-69221-6_19.
 9. Symochko, L., Bugyna, L., Hafiiyak, O. (2021). Ecological aspects of biosecurity in modern agroecosystems. International Journal of Ecosystems and Ecology Science (IJEES), 11 (1), 181-186. DOI:10.31407/ijees11.1
 10. Dombrovskyi K.O., Rylskyi O.F., Gvozdiak P.I., Sherstoboieva V., Petrusha Yu.Yu. (2020). Distribution of inorganic nitrogen compounds In purification of storm wastewater of the engine-building manufactory. Scientific Bulletin of the National Mining University, 2, 112-118. DOI:10.33271/nvngu/20202/112.
 11. Sherstoboeva O., Demyanyuk O., Bunas A., Shatsman D. (2020). The Influence of the Weather Conditions on Biological Soil Activity and Maize Productivity. Annals of Agrarian Science, 18, 97-105. DOI:10.5755/j01.erem.76.4.23508.
 12. Demyanyuk, O., Symochko, L., Shatsman, D. (2020). Structure and dynamics of soil microbial communities of natural and transformed ecosystems. Environmental Research, Engineering and Management (EREM), 76(4). 97-105. DOI:10.5755/j01.erem.76.4.23508.
 13. Botsula, O., Kolmakova, V., Patoka, I., Reznik, N. (2020). Ecosystem Approach to the Assessment of Economic Damage from Environmental Pollution in Ukraine. International Journal of Advanced Science and Technology, 29 (9), 4582-4589.
 14. Demyanyuk O., Symochko L., Hosam E.A.F. Bayoumi Hamuda, Symochko V., Dmitrenko O. Сarbon pool and biological activities of soils in different ecosystems. International Journal of Ecosystems and Ecology Science (IJEES). 9(1). P. 189−200. DOI: 10.31407/ijees9122
 15. Symochko L., Mariychuk R., Demyanyuk O., Symochko V. (2019). Enrofloxacin in Agroecosystems: Uptake by Plants and Phytotoxical Effect. 10th International Council of Environmental Engineering Education „Technologies of Environmental Protection” (ICTEP). High Tatras, Slovakia, October 23−25, 250−253.
 16. Hubanova N., Horchanok A., Novitskii R., Sapronova V., Kuzmenko O., Grynevych N., Prisjazhnjuk N., Lieshchova M., Slobodeniuk O., Demyanyuk О. (2019). Accumulation of radionuclides in Dnipro reservoir fish. Ukrainian Journal of Ecology, 9(2), 227-231.
 17. Дребот, О.І., Боцула, О.І., Височанська, М.Я. (2019). Концептуальні підходи до збалансованого користування землями лісогосподарського призначення. Вісник аграрної науки, 2, 66-72.
 18. Demyanyuk O.S., Patyka V.P., Sherstoboeva О.V., Bunas A.A. (2018). Formation of the structure of microbiocenoses of soils agroecosystems depending on trophic and hydrothermic Biosystems diversity, 26(2), 103−110. DOI: 10.15421/011816
 19. Demyanyuk O.S., Sherstoboeva О.V., Bunas A.A., Dmitrenko O.V. (2018). Effects of different fertilizer systems and hydrothermal factors on microbial activity in the chernozem in Ukraine. Biosystems diversity, 26(4), 38–44. DOI: 10.15421/011846
 20. Sherstoboeva О.V., Demyanyuk O.S., Patyka V.P., Bunas A.A. (2018). Formation of the structure of microbiocenoses of soils agroecosystems depending on trophic and hydrothermic factors. Biosystems diversity, 26(2), 103-110. DOI: 10.15421/011816
 21. Tkach Ye.D., Shavrina V.I., Mykolayko V.P. (2018). Synantropic flora in phytocoenoses of ecological network (the case of Vinnytsia region, Ukraine). Ukrainian Journal of Ecology, 8(1), 118–123. DOI: 10.15421/2018_195
 22. Ткач Є.Д., Дем’янюк О.С., Шерстобоєва О.В. (2018). Функціональна структура мікробних угруповань чорнозему глибокого за впливу гідротермічних і трофічних чинників. Мікробіологічний журнал, 80(6), 94–108. DOI: 10.15407/microbiolj80.06.094.
 23. Sus, N.P., Orlovskyi, A.V., Bojko, О.А., Tsvihun, V.O., Bojko, A.L. (2018). Influence of modeled microgravity on tobacco mosaic virus. Ecology and Noospherology, 29 (2), 138-141. DOI: 15421/031822
 24. Ковалів, О.І., Боцула, О.І. (2018). Обґрунтування сутності лісових екосистем як природних об’єктів права власності українського народу. Збалансоване природокористування, 4, 22-28.
 25. Tsvigun, V.O., Rudneva T.O., Shevchenko T.P., Budzanivska I.G., Polishchuk V.P. (2016). Strain attribution of Ukrainian isolates of Zucchini yellow mosaic virus and their occurrence in Ukraine. Biopolymers and Cell, 32(3), 235–241. DOI:7124/bc.000926
 26. Furdуchko O.І., Demyanуuk O.S. (2015). The importance of аgroecology in the process of well-balanced аgrosphere formation. Agricultural Science and Practice, 2(1), 23–29.
Проведення молекулярно-генетичних досліджень рослинної, тваринної та біотехнологічної продукції, ґрунту. Визначення видового складу мікробіоти, оцінка біорізноманіття та виявлення міжвидових і видових взаємозв’язків у екосистемах на філогенетичному рівні Визначення молекулярногенетичної структури насіння сільськогосподарських культур та сировини рослинного походження; Навчально методичне забезпечення сільськогосподарського виробництва Консалтингові послуги з питань екології та біобезпеки у агропромисловому виробництві. Проведення виставок, конференцій, круглих столів, семінарів, вебінарів, навчань, лекцій, стажувань. Агроекологічний моніторинг Науково-методичне забезпечення системи спостережень й контролю над станом та рівнем забруднення агроекосистем (і суміжних з ними середовищ) у процесі інтенсивної сільськогосподарської діяльності, проводиться з метою забезпечення екологічної безпеки та економічної ефективності господарювання. Включає моніторинг фіто-, зоо-, мікробіоти. Інтенсивність виділення/поглинання СО2 /О2 Вміст органічної речовини Чисельність та вміст загальної біомаси мікроорганізмів Коефіцієнти мінералізації –іммобілізації:

 • коефіцієнт мінералізації;
 • коефіцієнт педотрофності
 • коефіцієнт оліготрофності

Коефіцієнт гумусонакопичення Коефіцієнт мікробного резерву Коефіцієнт мікробіологічної активності Коефіцієнт флуктуації Денітрифікаційна здатність Активність ферментів циклу азоту:

 • нітрогеназна;
 • протеазна;
 • уреазна;
 • денітрифікаційна;
 • аспарогеназна.

Активність ферментів циклу вуглецю:

 • целлюлазна;
 • аскорбатоксидазна;
 • целюлозолітична;
 • целюлозоруйнівна

Активність ферментів циклу фосфору:

 • фосфатазна

Дегідрогеназна активність Нітроредуктазна активність Пероксидазна активність Поліфенолоксидазна активність Інвертазна активність Антифунгальна активність Токсичність по відношенню до азотобактеру Фітотоксичність Інтенсивність асиміляції вуглецю гетеротрофною мікрофлорою грунту Державні випробовування пестицидів та агрохімікатів. Біологічна оцінка засобів захисту рослин, агрохімікатів, регуляторів росту рослин, біопрепаратів на сільськогосподарських культурах та лісових насадженнях. Екологічна оцінка небезпечності впливу засобів захисту рослин і агрохімікатів на нецільові об’єкти водної (риби, дафнії), ґрунтової (мікроорганізми, земляні черв’яки) та наземної екосистем Екологічна оцінка агротехнологій. Проведення екологічної експертизи технологій вирощування сільськогосподарських культур з метою забезпечення еколого-безпечного виробництва та якості сільськогосподарської продукції, а також запобігання негативного впливу на стан навколишнього природного середовища і здоров’я людини.

 • Маса 1000 насінин
 • Енергія проростання
 • Схожість
 • Життєздатність
 • Масова частка білка у перерахунку на суху речовину
 • Масова частка олії в насінні
 • Масова частка ерукової кислоти
 • Масова частка глюкозинолатів
 • Масова частка сирої клейковини
 • Вміст лушпиння
 • Цукристість
 • Масова частка розчинних сухих речовин
 • Сума цукрів
 • β-каротин
 • Вітамін С
 • Кислотність титрована