тел. +38 (044) 526-92-21 | e-mail: agroecologynaan@gmail.com

natureuaВ середу 14 жовтня 2016 року напередодні дня працівників лісу, який відмічається цього року 18 вересня, в Інституті агроекології і природокористування НААН під керівництвом директора Інституту, д.е.н., д.с.-г.н, проф., академіка НААН Ореста Івановича Фурдичка було проведено круглий стіл на тему: «Збалансований розвиток лісового сектору економіки в контексті європейської інтеграції України». У своєму вступному слові Фурдичко О.І. відмітив катастрофічний стан фінансування лісової галузі України та лісогосподарської науки загалом, а також зробив акценти на найбільш гострих проблемах нинішнього розвитку лісового сектору економіки України.

 

 

В середу 14 жовтня 2016 року напередодні дня працівників лісу, який відмічається цього року 18 вересня, в Інституті агроекології і природокористування НААН під керівництвом директора Інституту, д.е.н., д.с.-г.н, проф., академіка НААН Ореста Івановича Фурдичка було проведено круглий стіл на тему: «Збалансований розвиток лісового сектору економіки в контексті європейської інтеграції України». У своєму вступному слові Фурдичко О.І. відмітив катастрофічний стан фінансування лісової галузі України та лісогосподарської науки загалом, а також зробив акценти на найбільш гострих проблемах нинішнього розвитку лісового сектору економіки України.

DSC03736

На круглому столі виступили з доповідями Дубас Ростислав Григорович, д.е.н., проректор з формування контингенту студентів відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна». Тема і зміст доповіді стосувалась питань інституціонального забезпечення збалансованого лісокористування в умовах ринку.

DSC03741

Друга доповідь Лицура Ігоря Миколайовича, д.е.н., професора, провідного наукового співробітника відділу комплексної оцінки та управління природними ресурсами ДУ «Інституту економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» стосувалась питань ефективного використання лісових ресурсів.

DSC03754

Після доповідей розпочалось активне обговорення існуючих проблем розвитку лісового господарства та збалансованих напрямів розвитку лісового сектору економіки України. Першим слово в обговорені взяв Попков Михайло Юрійович к.с.-г.н., старший науковий співробітник лабораторії агролісомеліорації та лісових екосистем Інституту агроекології і природокористування НААН. Науковець акцентував увагу на широкому колі проблем розвитку лісового господарства, зокрема: відсутність фінансування державної цільової програми «Ліси – України»; незадовільна кадрова політика в лісоресурсній галузі; низька оплата працівників лісового господарства; проблеми оптимізації торгівлі деревини та оптимізації структури управління лісовим господарством тощо.

DSC03757

Бобком Андрієм Миколайовичем, к.с.-г., старшим науковим співробітником лабораторії агролісомеліорації та лісових екосистем Інституту агроекології і природокористування НААН робився акцент на доцільності відновлення галузі «лісівництво» та відмову від терміну «лісокористування» на користь терміну «землекористування». Науковцем було запропоновано переглянути поділ лісів за категорією лісистості на дві групи та ввести плату за користування землями лісогосподарського призначення в залежності від бонітету власне цих земель.

DSC03759

Ткач Віктор Петрович, д.с.-г.н, професор, директор Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та агромеліорації ім. Г.М. Висоцького, керівник Східного відділення Лісівничої академії наук України говорив про нинішній низький авторитет лісівника та про необхідність підвищення фаховості кадрів в лісовому господарстві. Крім цього науковець відмітив катастрофічно низький рівень фінансування галузі, яке є нижчим за обсяги зароблених лісовим господарством коштів. Також акцентувалась увага і на практично повній відсутності лісовпорядкування в Україні.

DSC03748

Маурер Віктор Мельхіорович, к.с.-г.н., завідувач кафедри лісовідновлення та лісорозведення Національного університету біоресурсів і природокористування України, заслужений лісівник України у своєму виступі акцентував увагу на проблемах кількісного і якісного відтворення лісів та на особливостях впровадження різних підходів до розвитку лісового господарства України.

DSC03763

Кучма Микола Дмитрович, д.с.-г.н., старший науковий співробітник лабораторії радіоекології аграрних та лісових екосистем доповів про доцільність відновлення програми «Чорнобиль ліс» в рамках боротьби із лісовими пожежами в чорнобильській зоні відчуження, а також про стійкість лісів і систему догляду за лісами.

DSC03770

Лакида Петро Іванович, д.с.-г.н., професор, директор ННІ лісового і садово-паркового господарства НУБіП України вказав на доцільність формування цілісної державної лісової політики та про необхідність підвищення ефективності кадрової політики в галузі лісового господарства. Окремий акцент професор Ладика П.І. зробив і на доцільності розширеної підготовки  кадрів для лісового господарства, зокрема, щодо необхідності відновлення ліквідованої спеціальності «технологія обробки деревини і деревних матеріалів» та інших.

DSC03773

Карпук Анатолій Іванович, д.е.н., директор відокремленого підрозділу НУБіП України «Боярська лісова дослідна станція» торкнувся теми боротьби з корупцією в лісовому господарстві, зокрема, в керівних органах Держлісаганства України, а також необхідності врахування глобальних кліматичних змін при веденні лісового господарства України.

DSC03787

За результатами круглого столу було прийнято відповідну резолюцію, яка буде розіслана державним та місцевим органам управління лісовою галуззю.