Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

«Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві»

7-8 липня 2021 року !!!

Міжнародна Науково-практична конференція

«Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві»

Посилання для онлайн участі у конференції  https://meet.google.com/zcp-hgex-noa

Програма конференції

 

З вітальним словом звернулися до учасників конференції:

 

О.І. Дребот, доктор економічних наук, професор, академік НААН, директор Інституту агроекології і природокористування НААН;

А.В. Доронін, кандидат економічних наук, завідувач відділу землеробства, меліорації та механізації Президії НААН;

О.В. Мудрак, доктор сільськогосподарських наук, професор, Вінницька академія безперервної освіти;

О. Йошіхіко, доктор економічних наук, професор, Університет Кобе Гакуїн (Осака, Японія);

Л.Р. Грицак, доктор біологічних наук, доцент, доцент кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (Тернопіль, Україна);

В. Собчик, доктор сільськогосподарських наук, професор (Жешув, Республіка Польща);

В.І. Дубовий, доктор сільсьськогосподарських наук, професор, Білоцерківський національний аграрний університет (Біла Церква, Україна);

 

Пленарне засідання.

 

Дребот О.І., доктор економічних наук, професор, академік НААН, директор Інституту агроекології і природокористування НААН (Київ, Україна).
«Європейський Зелений Курс у розвитку сільського господарства України».

Лісовий М.М., доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри екобіотехнології та біорізноманіття Національного університету біоресурсів і природокористування України (Київ, Україна);
«Чинники антропогенного впливу на зміну чисельності ентомологічного різноманіття в агроценозах України».

Sukru Dursun, Engineering and Natural Science Faculty, Konya Technical University, Konya, Turkey, Lyudmyla Symochko,  Uzhhorod National University, Uzhhorod, Ukraine; 3Institute of Agroecology and Environmental Management, Kyiv, Ukraine
«Investigation of expectations for the agricultural production and food production sector affect of the COVID-19 virus pandemia and measures».

Мудрак О.В., доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри екології, природничих та математичних наук КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти» (Вінниця, Україна);
«Особливості збереження біотичного різноманіття Східного Поділля: науково-методичні і практичні підходи».

Бородай В.В., доктор сільськогосподарських наук, доцент Національного університету біоресурсів і природокористування України (Київ, Україна);
«Регуляція фітопатогенного фону в агроценозах картоплі за біологічних технологій».

Дубовий В.І., доктор сільськогосподарських наук, професор, Білоцерківський національний аграрний університет (Біла Церква, Україна);
«Еколого-економічна доцільність використання регульованих агроекосистем у селекції сільськогосподарських культур».

Висоцька Н., експертка ФАО, кандидат сільськогосподарських наук, перший заступник директора з наукових питань, Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького (Харків, Україна);
«Лікарські рослини в полезахисних лісових смугах: технологічні і екологічні аспекти».

Райчук Л.А., кандидат сільськогосподарських наук, старший дослідник, завідувач відділу радіоекології і дистанційного зондування ландшафтів Інституту агроекології і природокористування НААН (Київ, Україна);

«Основи реабілітації радіоактивно забруднених земель Полісся України в контексті сучасних європейських екологічних тенденцій».
Бойко О.А., кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри фізіології, біохімії рослин та біоенергетики Національного університету біоресурсів і природокористування України (Київ, Україна);
«Гриби Basidiomycetes – продуценти біологічно активних речовин для створення біопрепаратів в рослинництві».

Грицак Л.Р., доктор біологічних наук, доцент, доцент кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (Тернопіль, Україна);
«Нові концептуальні підходи до відновлення популяцій рідкісних видів рослин».

Мірзоєва Т.В., доктор економічних наук, Національний університет біоресурсів і природокористування України (Київ, Україна);
«Економічна ефективність виробництва лікарських рослин в Україні та світі».

Морозов О.Ф., доктор технічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу економіки природокористування в агросфері, Інститут агроекології і природокористування НААН, Київ, Україна;
Істинна цінність землі та її природних ресурсів.