тел. +38 (044) 526-92-21 | e-mail: agroecologynaan@gmail.com

За ініціативи Президії Національної академії аграрних наук України та Інституту агроекології і природокористування 4 червня 2019 р. в рамках агропромислової виставки в Україні та Східній Європі «АГРО-2019», яка виступає ефективною платформою для вдосконалення виробництва, впровадження інновацій, презентацій новинок в усіх сферах АПК України, відбувся круглий стіл на тему «Використання супутникових даних у науковій та виробничій діяльності АПК».

У круглому столі взяли участь представники Міністерства аграрної політики і продовольства України, Президії Національної академії аграрних наук, науковці Національної академії наук, Національної академії аграрних наук, Державного космічного агентства і зацікавлені особи.

З привітанням до учасників круглого столу звернулась заступник директора Інституту агроекології і природокористування д. с.-г. н. Дем´янюк О.С., в якому відмітила, що інтенсифікація аграрного виробництва потребує удосконалення інформаційного забезпечення аграрної політики, переходу на якісно новий рівень агроекологічного моніторингу, контролю та управління агроресурсами на засадах інноваційних технологій із застосуванням супутникової інформації.

З вітальним словом виступили: від Міністерства аграрної політики і продовольства ­ начальник відділу виробництва продукції рослинництва Танцюра С.Ю., від Президії НААН – заступник академіка-секретаря Відділення землеробства, меліорації та механізації, член-кореспондент НААНУ, Пилипенко Л.А., директор Українського науково-дослідного інституту прогнозування та випробовування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва ім. Л. Погорілого, член-кореспондент НААН Кравчук В. І. Всі вони звернули увагу на важливість використання супутникової інформації для підготовки своєчасних управлінських рішень щодо інтегрованого управління в агросфері, а також прогнозування впливу кліматичних змін  на стан агросфери України.

Виступи учасників круглого столу були присвячені прикладам використання супутникових даних у різних сферах наукової та виробничої діяльності.

головний науковий співробітник Інституту агроекології і природокористування, академік НААН Тараріко О.Г. в своїй доповіді приділив увагу концептуальним засадам супутникового агроекологічного моніторингу та галузевої стратегії використання супутникових даних у науковій  та виробничій діяльності АПК.

Завідувач лабораторії аерокосмічного зондування агросфери цього інституту, к. с.-г. н. Ільєнко Т.В. надала інформацію щодо Глобального симпозіуму з ерозії ґрунтів (GSER-19), який відбувся у штаб-квартирі ФАО (Рим, Італія) 15-17 травня 2019 р. та доробкам лабораторії з використання дистанційних і наземних показників деградації земель в системі контролю ґрунтової ерозії.

Провідний науковий співробітник Інституту водних проблем і меліорації к. с.-г. н. Власова О.В. представила доробки щодо використання ДЗЗ/ГІС в управлінні водними ресурсами та розвитку меліорованих територій.

Ґрунтовну доповідь щодо можливостей забезпечення супутниковими даними АПК України зробив начальник групи інформаційного забезпечення економічного сектору Національного центру управління та випробувань космічних засобів ДКАУ Сластін С.О.

Цікаву інформацію щодо досвіду застосування в Україні матеріалів космічних та безпілотникових багатоспектральних зйомок для оцінки змін продуктивності агроценозів та комплексування багатоспектральних оптичних і багатополяризаційних радарних супутникових даних для визначення біофізичних параметрів сільгоспкультур надали науковці Наукового центру аерокосмічних досліджень Землі НАН України  к.т.н. Єлістратова Л.О. та к.т.н. Козлова А.О.

За результатами роботи круглого столу зроблено висновок щодо необхідності удосконалення координації зусиль зацікавлених сторін на вирішення задач, пов´язаних з професійним аналізом наявних супутникових даних та передачі їх результатів на різні рівні управління для використанні як в науковій, управлінській та виробничій діяльності АПК.