Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

Плодоовочева галузь: екологія, інновації та перспективи

14 жовтня 2011 року в рамках Другої спеціалізованої виставки-ярмарку “САД. ГОРОД. УРОЖАЙ 2011” пройшов семінар “Плодоовочева галузь: екологія, інновації та перспективи”

14 жовтня 2011 року в рамках Другої спеціалізованої виставки-ярмарку
“САД. ГОРОД. УРОЖАЙ 2011” пройшов семінар “Плодоовочева галузь: екологія, інновації та перспективи”
Модератор семінару – Капштик М.В.
На семінарі були висвітлені наступні питання:
1. Плодоовочевий ринок в Україні: проблеми, технології, інвестиції. (Скаленко Любов Федорівна, доцент НУБІП)
2. Стан розвитку плодоовочевої галузі у США і Західній Європі. (Зиновій Деонізович Сич, зав. кафедрою овочівництва НУБІП)
3. Нормативна база та сучасні технології зберігання плодів і ягід. (Інститут садівництва НААН України, Шевчук Людмила Миколаївна, зав. відділу зберігання і переробки плодів і ягід)
4. Визначення основних показників родючості грунту та надання рекомендацій з поліпшення екологічного стану та родючості грунту. (Палапа Н.В.)
5. Екологічні особливості створення плантацій ягідників. (Коніщук В. В.)
6. Виробництво с/г продукції на радіоактивно забруднених територіях. Оптимальні схеми контрзаходів щодо забруднення с/г продукції, сировини та грунту. (Кучма М.Д.)
7. Препарати біологічної безпеки та рекомендації щодо їх використання. Протигрибковий препарат універсальної дії “Екотон” для еколого-безпечних технологій вирощування сільськогосподарських культур. (ЧабанюкЯ.М.)
8. Інноваційні технології у виноробній галузі України. (ЛуканінО.С.)
9. Вимоги Європейського Союзу щодо контролю агрохарчової продукції за принципом «єдиного вікна». (Козловська М.В.)
10. Возможности поддержки реализации украинских агропроектов на основе финансовых механизмов «ВЭБ Капитала». (Олег Ольховиков, консультант Инвестиционной компании Внешэкономбанка России “ВЭБ Капитал” в Украине)
11. Передумови і механізми залучення інвестицій в плодоовочеву переробну галузь України. (Юрій Онофрійчук, група компаній «Верес», Україна)
12. Будівництво сховищ для фруктів і овочів: інвестиційні рішення. (Катерина Сидоренко, фінансовий директор АЛЬТРАКОНК, Україна)

14 октября 2011 в рамках Второй специализированной выставки-ярмарки”САД. ГОРОД. УРОЖАЙ 2011 “прошел семинар” Плодоовощная отрасль: экология, инновации и перспективы “Модератор семинара – Капштык М.В.На семинаре были освещены следующие вопросы:1. Плодоовощной рынок в Украине: проблемы, технологии, инвестиции.(Скаленко Любовь Федоровна, доцент НАУ)2. Состояние развития плодоовощной отрасли в США и Западной Европе. (Зиновий Деонизович Сыч, зав. Кафедрой овощеводства НАУ)3. Нормативная база и современные технологии хранения плодов и ягод. (Институт садоводства НААН Украины, Шевчук Людмила Николаевна, зав. Отдела хранения и переработки плодов и ягод)4. Определение основных показателей плодородия почвы и предоставление рекомендаций по улучшению экологического состояния и плодородия почвы. (Палапа Н.В.)5. Экологические особенности создания плантаций ягодников.(Конищук В. В.)6. Производство с / х продукции на радиоактивно загрязненных территориях. Оптимальные схемы контрмер относительно загрязнения с / х продукции, сырья и почвы. (Кучма М.Д.)7. Препараты биологической безопасности и рекомендации по их использованию. Противогрибковый препарат универсального действия “Экотон” для эколого-безопасных технологий выращивания сельскохозяйственных культур. (ЧабанюкЯ.М.)8. Инновационные технологии в винодельческой отрасли Украины. (ЛуканинО.С.)9. Требования Европейского Союза по контролю агрохарчовои продукции по принципу «единого окна». (Козловская Н.В.)10. Возможности поддержки реализации Украинских агропроектов на основе финансовых механизмов «ВЭБ Капитала». (Олег Ольховиков, консультант инвестиционной компании Внешэкономбанка России “ВЭБ Капитал” в Украине)11. Предпосылки и механизмы привлечения инвестиций в плодоовощную перерабатывающую отрасль Украины. (Юрий Онофрийчук, группа компаний «Верес», Украина)12. Строительство хранилищ для фруктов и овощей: инвестиционные решения. (Екатерина Сидоренко, финансовый директор АЛЬТРАКОНК, Украина)