тел. +38 (044) 526-92-21 | e-mail: agroecologynaan@gmail.com

Національна академія аграрних наук України оголошує конкурс на зайняття посади директора Сквирської дослідної станції Інституту агроекології і природокористування НААН (9000 Київська обл., Сквирський р-н, м.Сквира, вул. Селекційна, 1).

Національна академія аграрних наук України оголошує конкурс на зайняття посади директора Сквирської дослідної станції Інституту агроекології і природокористування НААН (9000 Київська обл., Сквирський р-н, м.Сквира, вул. Селекційна, 1).

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою, мають науковій ступень доктора наук або доктора філософії (кандидата наук), стаж наукової або науково-організаційної роботи не менше 10 років, зокрема досвід роботи на керівних посадах не менше 5-ти років, та є фахівцями з основного напряму діяльності цієї наукової установи.

Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення Академією.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають наступні документи:

      заява;

      особовий листок з обліку кадрів з фотографією;

      автобіографія;

      копії документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання;

      перелік наукових здобутків;

      довідка про наявність або відсутність судимості;

      довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;

      копія паспорта, засвідчена претендентом;

      копія трудової книжки;

      письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

Копії документів, подані претендентом (крім копії паспорта), мають буди засвідчені за місцем роботи претендента або нотаріально. Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.

Документи надсилати на адресу: м. Київ-010, вул. Суворова, 9, Національна академія аграрних наук України.

У разі не подання повного пакету документів, претендент не допускається до участі у конкурсі.

Не може бути обрана, призначена на посаду керівника (у тому числі виконувачем обов’язків керівника) державної наукової установи (наукової організації) особа, яка:

1) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;

2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

3) згідно з вироком суду позбавлена права обіймати відповідні посади;

4) за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення – протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

5) піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення – протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили.

Телефон для довідок : (044) 521-92-91.3