Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

Коротка аналітична інформація щодо агрокліматичних умов та стану посівів на початок червня 2022 р. за супутниковими даними

(Інститут агроекології і прородокористування НААН)

(Джерело: United States Department of AgricultureForeign Agricultural Service https://ipad.fas.usda.gov/cropexplorer

 

Шановні колеги!

Продовжуємо супутниковий моніторинг стану агросфери України, порівнюючи умови вегетаційного періоду 2022 р. з попереднім 2021 р. і середньобагаторічними даними.

Отримана супутникова інформація дозволяє нам продовжувати в цілому позитивно оцінювати умови вологозабезпечення не тільки озимих зернових культур, але й таких пізніх, як кукурудза, соняшник та інших культур за таким показником як відсоток доступної вологи (Рис.1). Обмежені запаси продуктивної вологи спостерігаються в деяких південно-західних районах Одеської та Запорізької областей. Спостерігається спрацювання запасів вологи в метровому шарі грунту в порівняні з кінцем травня, але вони залишаються близькими до оптимальних для вегетації на початок червня. Однак в порівняні з минулим роком спостерігаються більш низькі запаси вологи в зонв Степу (Херсонська , Миколаївська, Одеська  та ін.), а також в зоні Лісостепу (Черкаська, Вінницька) та в зоні Полісся – Сумській області (Рис.2, 3).

Рис.1. Відсоток доступної вологи на 5 червня 2022 р. а б
Рис.2. Порівняння запасів вологи у метровому шарі ґрунту ґрунту  а) 5 червня 2022 р. б) 6 червня 2021 р.
а) Сумська обл. б) Черкаська обл. в) Херсонська обл.

Рис. 3. Порівняння запасів вологи у метровому шарі ґрунту ґрунту  у 2022 та 2021 р.

 

При критично високих температурах в цих областях може проявлятись високий рівень посушливих явищ.

Щодо температурного режиму на початок червня спостерігається вищий рівень в порівнянні з багаторічними показниками температури що особливо характерно для сухого Степу (рис.4.). Аналогічна закономірність спостерігається і для 2022 року в порівнянні з 2021р. (рис.5).

Отже спостерігається потепління клімату на період початку червня 2022 р. в порівнянні з 2021 р.

Рис.4. Відхилення температури від середньобагаторічної на 5 червня 2022 р. а б
Рис.5. Порівняння температури на  а) 5 червня 2022   б) 6 червня 2021 р.

Стан рослинності за показником NDVI

Структура NDVI зараз продовжує складатись переважно з посівів озимих культур, деревинної рослинності та природних угідь. Оскільки деревинна і природна рослинність є постійною для конкретних територій, то відміни NDVI, які зараз спостерігаються у просторі і часі, в основному відносяться до посівів (на 5 червня). В цьому році в порівняні з попереднім в зоні Полісся на початок червня показник NDVI стану посівів в основному озимих культур залишається на рівні 2021 р., або дещо нижче і нижче середньобагаторічного значення цього показника. Аналогічна ситуація з посівами і в  зоні Лісостепу. Що стосується південного регіону , то показник NDVI на цю дату знаходиться на рівні помітно вище середньо багаторічного, але нижче за попередній рік (рис.6).

 

Полісся
Лісостеп
Степ

Рис. 6. Динаміка показника NDVI.

 

Висновки

Отримана супутникова інформація дозволяє нам в цілому продовжувати позитивну оцінку умов вологозабезпечення посівів не тільки озимих зернових культур, але і ранніх ярових на більшості території країни. Позитивний вплив вологозабезпечення в першій половині вегетації буде також позитивно впливати на посіви кукурудзи, соняшника та інших культур.

Щодо температурного режиму то продовжується закономірний процес потепління клімату особливо в зоні Степу, що безумовно підвищує ризики прояву посух.

Стан посівів в зоні Полісся і Лісостепу за показником NDVI на початок червня цього року знаходиться в задовільному стані як в порівнянні з 2021 р, так і в порівнянні з багаторічними показниками. В зоні Степу (Запорізька, Миколаївська, Херсонська та ін. області) супутниковий індикатор стану рослинності зараз знаходиться вище середньобагаторічного, але нижче значення показника за 2021 р.

В підсумку можна констатувати, що на початок червня посіви  на всій території України в цілому знаходяться в задовільному стані.

 

О.Г. Тараріко,  академік НААН

Т.В. Ільєнко, к.с.-г.н., зав. лабораторії

Лабораторія аерокосмічного зондування агросфери

Інституту агроекології і природокористуванння НААН

20 травня 2022 р.