Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ КОНФЕРЕНЦІЇ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

 

 

Дослідна станція лікарських рослин ІАП НААН

 

Посилання на сайт дослідної станції лікарських рослин:http://dslr-naan.com.ua/novini-2/258-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%83%D1%94%D0%BC%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8E-02-04-2021-%D1%80.html

 

Шановні колеги!

Запрошуємо вас взяти участь у роботі V Міжнародної наукової конференції «Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень». Конференція відбудеться 2 квітня 2021 року у Дослідній станції лікарських рослин Інституту агроекології і природокористування НААН за адресою: 37535, вул. Покровська, 16А, с. Березоточа, Лубенський р-н, Полтавська обл., Україна.

 

Форма участі – дистанційна. Участь у заході безкоштовна.

 

Наукова програма конференції передбачає роботу за напрямами:

  1. Історія вивчення лікарських рослин;
  2. Ресурсознавство, колекціонування та інтродукція лікарських рослин;
  3. Новітні технології в лікарському рослинництві та їх впровадження;
  4. Генетика, селекція, насінництво та насіннєзнавство лікарських рослин;
  5. Фізіологія лікарських рослин та біотехнології;
  6. Фітохімічні дослідження та використання лікарських рослин;
  7. Екологічні аспекти вирощування лікарських рослин.

 

Робочі мови конференції: українська, російська, та англійська.

 

Умови участі в конференції

До оргкомітету необхідно надіслати:

– заявку на участь у конференції до 20 березня 2021 р. (за формою, що додається);

– електронну версію статті до 25 березня 2021 р. в форматі .doc., docх., .rtf;

– короткі анотації до статті українською, російською та англійською мовами;

– рецензію або відгук наукового керівника (для аспірантів та студентів);

Статті, що не відповідають вимогам щодо оформлення, темі конференції або відправлені пізніше встановленого терміну, розглядатися і прийматися не будуть.

 

 

Вимоги до оформлення матеріалів конференції

Наукові статті (від 1 до 5 повних сторінок) подаються в електронному вигляді в текстовому редакторі Word 2003 в форматі «.doc, «.docх., «.rtf (ім’я файлу – прізвище першого автора).Всі поля по 2 см. Шрифт – Times New Roman. Формат А4. Розмір шрифту – 14 пт. Абзацний відступ – 1.25 см, вирівнювання тексту по ширині сторінки, інтервал – 1.0, вирівнювання по ширині; латинська назва біологічних об’єктів позначається курсивом.

На першій сторінці друкують: УДК, назву статті, прізвище і ініціали, автора, його вчений ступіть, повну назву установи та ключові слова. Зразок оформлення розміщено на сайті http://dslr-naan.com.ua

 

 

Зразок оформлення:

УДК 633.88: 631.527

ОЦІНКА ЗРАЗКІВ НАГІДОК

Петренко Р. В., науковий співробітник

Інститут рису НААН, plants@ukr.net

Ключові слова: нагідки, продуктивність, стійкість, флавоноїди.

Текст статті…..

Література

 

Анотації подаються окремо за прикладом:

Петренко Р.В.  ОЦІНКА ЗРАЗКІВ НАГІДОК. Проведена оцінка колекційних зразків…

Петренко Р.В.  ОЦЕНКА ОБРАЗЦОВ КАЛЕНДУЛЫ. Проведена оценка коллекционных образцов…

Petrenko R.V. EVALUATION OF SAMPLES OF MARIGOLDS.The evaluation of collection samples…

 

Рекомендована структура статті: постановка питання, короткий огляд літератури, стислий виклад методики досліджень, їх результати, висновки та література у порядку згадування. Обсяг статті від 1 до 5 повних сторінок.

Заявку, статтю, копії рецензії надсилати електронною поштою на адресу: ukrvilar@ukr.net, тема листа “Конференція-2021”.

Автор несе відповідальність за зміст і достовірність інформації.

Оргкомітет залишає за собою право на відбір матеріалів за ступенем актуальності та відповідності тематиці конференції, їх редагування та скорочення.

Учасникам конференції буде надіслано електронний збірник в форматі PDF на електронну адресу автора або збірник на паперовому носії (вартість примірника (буде визначена після друку). + витрати на пересилання) за бажанням.

Довідки за телефонами:

0501627251 – Глущенко Людмила Анатоліївна, заст. директора з наукової роботи ДСЛР ІАП;

0953055721 – Колосович Микола Петрович, вчений секретар ДСЛР ІАП;