Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТА ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ

world-conference-concept11–3 липня 2014 р. Відбудеться міжнародна науково-практична конференція «ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТА ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ» метою конференції є обговорення та обмін науково-практичною інформацією результатів досліджень з проблем екологічної безпеки аграрного виробництва, отримання якісної і безпечної сільськогосподарської продукції, збалансованого природокористування, управління агроландшафтами та охорони навколишнього природного середовища.

 

 

1–3 липня 2014 р. Відбудеться міжнародна науково-практична конференція «ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТА ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ»

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ

обговорення та обмін науково-практичною інформацією результатів досліджень з проблем екологічної безпеки аграрного виробництва, отримання якісної і безпечної сільськогосподарської продукції, збалансованого природокористування, управління агроландшафтами та охорони навколишнього природного середовища.

ТЕМАТИКА І НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Екологічна безпека сільськогосподарського виробництва:

агроекологічний моніторинг; біобезпека; органічне виробництво і спеціальні сировинні зони; екологічні проблеми рослинництва і тваринництва, розвитку сільських територій; вплив наслідків аварії Чорнобильської АЕС на агросферу; фіторемедіація та фітомеліорація ґрунтів;

Економіка природокористування:

збалансований розвиток аграрного сектора економіки; ринок, управління ресурсами в агропромисловому комплексі; трансфер наукових результатів, інноваційні проекти екобезпеки;

Охорона навколишнього природного середовища:

актуальні питання екосозології; природно-заповідна справа; формування екомережі; збереження біорізноманіття; культура, освіта і роль неурядових організацій.

 • У рамках конференції плануються пленарні та секційні доповіді.
 • Програма конференції та тематика секцій будуть формуватися на основі заявлених доповідей.
 • Бажаючих взяти участь у роботі конференції просимо до 1 травня 2014 року надіслати реєстраційну форму, статті, а також копію квитанції про оплату на  електронну адресу: iap.konf@ukr.net

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ:

 • Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.
 • Тривалість доповіді – до 15 хвилин.
 • Пленарні доповіді будуть опубліковані у фахових виданнях «Агроекологічний журнал» та «Збалансоване природокористування». Збірник матеріалів буде видано до початку конференції.
 • Організаційний внесок – 200 грн, просимо надсилати до  1 травня 2014 року поштовим переказом на адресу:

03143, м. Київ,

вул. Метрологічна, 12,

Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України

Гнатів Наталії Богданівні.

Обсяг статті – 3–5 сторінок.

Правила оформлення статей та умови їх подання:

 1. До друку приймаються статті однією з робочих мов конференції, обсяг яких не перевищує 3–5 сторінок, включаючи рисунки, таблиці і список використаних джерел.
 2. Текст статей повинен бути підготований у форматі А4 за допомогою редактора МS Word. Поля – 2 см з усіх сторін. Файл має бути названий прізвищем автора. Сторінки не нумеруються.
 3. Статті мають бути побудовані у такий спосіб (див. зразок):

– прізвище та ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання, установа, місто – (12 кегль), у правому верхньому кутку;

– назва статті – великими літерами (14 кегль), у центрі;

– текст:  шрифт – Тіmes New Roman, кегель – 14, інтервал – одинарний (1);

– список використаних джерел: шрифт – Тіmes New Roman, кегель – 12, інтервал – одинарний (1).

Зразок оформлення статті

Воловненко О.І.

к.с.-г.н., с.н.с.

Інститут агроекології і природокористування НААН

м. Київ

НАЗВА СТАТТІ

[Текст]

Список використаних джерел

 1. Для назв таблиць, підпису рисунків використовувати шрифт Тіmes New Roman, 14 кегль, жирний. Усі рисунки повинні бути згруповані як єдиний об’єкт. Формули розташовувати у центрі з нумерацією у правому краю. Для набору формул використовувати редактор формул МS Equation 3.0. Забороняється використовувати скановані об’єкти!
 2. Список використаних джерел наводиться наприкінці тексту мовою оригіналу. Використані джерела мають бути пронумеровані відповідно до порядку згадування у тексті. Посилання на джерело та сторінки у ньому подаються у квадратних дужках за текстом.

Увага! До тексту статті, без узгодження з автором, можуть бути внесені редакційні правки.

 1. Право рекомендувати статті до друку залишається за редакційною колегією.
 2. За результатами розгляду статей буде надіслано Запрошення для участі у конференції.

 ВАЖЛИВІ ДАТИ

Реєстрація і назва доповіді                        до 15 квітня 2014 р.

Представлення повного тексту доповіді    до 1 травня 2014 р.

Проведення конференції                              1–3 липня 2014 р.

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12, Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України

(044) 522-67-55    www.agroeco.org.ua     agroecologynaan@gmail.com

Контактні особи:

(044) 522-67-55 – Кейван Марія Петрівна

(044) 526-62-71 – Козинятко Тетяна Анатоліївна

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА.

REGISTRATION FORM.