тел. +38 (044) 526-92-21 | e-mail: agroecologynaan@gmail.com

16 березня 2016 року відбулися парламентські слухання у Верховній Раді України на тему: «30 років після Чорнобиля: уроки та перспективи».

Від Інституту агроекології і природокористування НААН взяли участь: директор, академік НААН, д.е.н., д.с.-г.н., проф. Фурдичко О.І., д.б.н., проф. Чоботько Г.М., д.с.-г.н. Ландін В.П., д.б.н. Коніщук В.В. та ін.

16 березня 2016 року відбулися парламентські слухання у Верховній Раді України на тему: «30 років після Чорнобиля: уроки та перспективи».

Від Інституту агроекології і природокористування НААН взяли участь: директор, академік НААН, д.е.н., д.с.-г.н., проф. Фурдичко О.І., д.б.н., проф. Чоботько Г.М., д.с.-г.н. Ландін В.П., д.б.н. Коніщук В.В. та ін.

Пропозиції від провідних учених-радіоекологів Інституту було включено до Рекомендацій парламентських слухань:

1. Міністерству екології та природних ресурсів України активізувати роботу щодо створення Чорнобильського біосферного заповідника.

2. Визначити наукову концепцію і затвердити стратегію (план дій згідно державної програми) з проведення заходів реабілітації радіаційно забруднених земель, у т.ч. використовуючи механізми залісення деградованих земель, повторного заболочення пірогенно небезпечних осушених торфовищ які потребують рекультивації.

3. Створення міжвідомчого «Науково-практичного центру радіоекологічного моніторингу природно-заповідних територій» на базі Інституту агроекології і природокористування НААН з метою оцінки динаміки радіаційного забруднення, регулярного аналізу впливу аварії Чорнобильської АЕС на стан популяцій видів флори і фауни у контексті оптимізації екологічного менеджменту Пан’європейської екомережі.