Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

ОЛІЙНИК ГАЛИНА БОГДАНІВНА –051– ЕКОНОМІКА (05 – СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ)

РАЗОВА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА (ID 5504)
з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації
ОЛІЙНИК Галини Богданівни

на тему «Еколого-економічні механізми управління сільськими територіями в умовах децентралізації»

на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю

051– Економіка з галузі знань 05 – Соціальні та поведінкові науки

 

Науковий керівник:

ДРЕБОТ Оксана Іванівна, доктор економічних наук, професор, академік НААН, директор Інституту агроекології і природокористування НААН.

 

СКЛАД РАДИ

Голова ради:

ВИСОЧАНСЬКА Марія Ярославівна, доктор економічних наук, старший дослідник, заступник директора з наукової роботи та інноваційного розвитку Інституту агроекології і природокористування НААН.

Рецензенти:

ЗІНОВЧУК Наталія Василівна, доктор економічних наук, професор, завідувач сектору екологічного менеджменту відділу інституціонального забезпечення природокористування Інституту агроекології і природокористування НААН.

МІШЕНІН Євген Васильович, доктор економічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу економіки природокористування Інституту агроекології і природокористування НААН.

Опоненти:

ШПИКУЛЯК Олександр Григорович, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН, учений секретар Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки».

ГОТРА Вікторія Вікторівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, підприємництва та торгівлі ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

 

Захист відбудеться за адресою: 03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12, та/або за покликанням: https://meet.google.com/csu-cgyi-vxu

 

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту агроекології і природокористування НААН за адресою: 03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12 та/або за покликанням: https://agroeco.org.ua/category/disertatsiji/doktor-filosofii/

Захист транслюватиметься на офіційному Youtube-каналі Інституту агроекології і природокористування НААН: https://www.youtube.com/@AgroecologyNAAN/videos

 

НАКАЗ про створення разової спеціалізованої ради

 

ВИСНОВОК про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертаційної роботи

 

ДИСЕРТАЦІЯ

 

КЕП здобувача, яким підписано дисертацію

 

РЕЦЕНЗІЯ Зіновчук Н.В.

 

КЕП рецензента, яким підписано рецензію

 

РЕЦЕНЗІЯ Мішенін Є.В.

 

КЕП рецензента, яким підписано рецензію

 

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА Шпикуляк О.Г.

 

КЕП опонента, яким підписано відгук

 

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА Готра В.В.

 

КЕП опонента, яким підписано відгук

 

РІШЕННЯ разової ради про присудження ступеня доктора філософії

 

Відео захисту дисертаційної роботи

 

Відео захисту дисертаційної роботи з накладеною електронною печаткою