Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

Райчук Людмила Анатоліївна

Райчук Людмила Анатоліївна

Кандидат сільськогосподарських наук, старший дослідник

Відділ радіоекології і дистанційного зондування ландшафтів,

Завідувач відділу

Професійні (наукові) інтереси:

  • Проведення радіоекологічного моніторингу об’єктів навколишнього природногосередовища.
  • Розроблення науково-методичних і організаційних засад використання і охорони аграрних,лісових, водно-болотних екосистем радіоактивно забруднених територій та їх відповідностіміжнародним вимогам.
  • Проведення робіт з радіаційного обстеження лісів, сільськогосподарських угідь тощо.
  • Консультативна допомога з питань ведення сільськогосподарського виробництва в умовахрадіоактивного забруднення.
  • Проведення дозиметричних досліджень населення радіоактивно забруднених регіонів.

Забезпечення навчальних дисциспін: “Радіоекологія в агросфері”,”Радіоекологія в біосфері”

ORCID https://orcid.org/0000-0002-2552-4578

Профіль Google Академії https://scholar.google.com.ua/citations?user=-wIq-yoAAAAJ&hl=uk