Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

Асоціація агроекологів

ВГО “Асоціація агроекологів України” була офіційно зареєстрована у Міністерстві юстиції України на початку 2009 року. Від самого заснування діяльність Асоціації була спрямована на створення сприятливої екологічної політики в Україні, перш за все формування та дотримання екологічних вимог при веденні сільськогосподарського виробництва, у харчових галузях України, поліпшення екологічного стану на сільських територіях.

Дуже важливим напрямком роботи є підтримка формування сприятливих умов у сфері екологічної безпеки, як невід’ємної складової національної безпеки країни, залучення громадськості до вирішення екологічних проблем, виробництва якісних і безпечних для здоров’я людей продуктів харчування, дотримання зобов’язань України перед СОТ, ЄС, ООН та іншими міжнародними інституціями.

Впродовж останніх двох років здійснювалися також заходи щодо розбудови Асоціації, залучення додаткових індивідуальних і колективних членів. У 19 областях України створено місцеві осередки Організації, які є її структурними підрозділами та колективними членами. Центральний осередок знаходиться в Києві.

Головною метою діяльності Організації є сприяння розвитку, узагальненню, поширенню та застосуванню знань з агроекології, поліпшення екологічної ситуації в Україні, формування нового природоохоронного менталітету, підвищення рівня екологічної освіти та культури громадян. Основними завданнями є формування агроекологічної культури та політики, лобіювання її на регіональному та загальнодержавному рівнях, а також проведення освітньо-пропагандистської роботи з агроекології серед населення.

Впродовж останніх двох років здійснювалися заходи щодо розбудови Асоціації, залучення додаткових індивідуальних і колективних членів. На початок 2012 року кількість обласних осередків ставила – 19, кількість індивідуальних членів – 130, кількість колективних членів – 6.

З метою сприяння формуванню агроекологічної політики в Україні у відповідності із зобов’язаннями по СОТ та ЄС представники Асоціації брали участь:

–            у засіданнях робочої групи при Міністерстві аграрної політики України з питань підготовки проекту Закону України “Про органічне виробництво”;

–            у засіданнях міжвідомчої робочої групи при Мінприроди України з більш чистих виробництв і новітніх екологічних технологій;

–            в організації комітетських слухань ВРУ з питань більш чистих виробництв, новітніх екологічних технологій та органічного виробництва;

–            у комітетських слуханнях з питань розробки нормативно-правової бази для органічного виробництва;

–            здійсненні реєстрації громадських інспекторів з охорони довкілля;

–            поданні пропозицій до екологічної інспекції щодо залучення членів Асоціації до громадської ради;

–            у засіданні Ради донорів при МАП України для представлення проекту з екологізації аграрної політики в Україні;

–            підготовці звіту для Швейцарського Бюро Співпраці, UNEP при ООН  щодо органічного сектора в Україні: стан, перспективи, завдання;

–            вивченні закордонного досвіду вирішення агроекологічних проблем, державної політики у цій сфері (Швейцарія, Нідерланди, Бельгія, Німеччина, Аргентина), створення умов для його запровадженні в Україні.

 

Президент Всеукраїнської громадської організації «Асоціація агроекологів України»

Фурдичко Орест Іванович – доктор економічних наук, професор, академік НААН

Виконавчий директор Всеукраїнської громадської організації «Асоціація агроекологів України»

Боцула Олександр Іванович – к.е.н., науковий співробітник Інституту агроекології і природокористування НААН

Контактна інфомація

03143, м. Київ, вул. метрологічна, 12, оф. 101.

тел. 522-62-71

e-mail: vho_agroecology@ukr.net