Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

Методика встановлення вуглецепоглинальної та киснетвірної здатності хвойних деревостанів Українських Карпат

Методика встановлення вуглецепоглинальної та киснетвірної здатності хвойних деревостанів Українських Карпат / Науково-практичні методичні рекомендації. К.: ДІА. 2020. 49 с.

У науково-практичних методичних рекомендаціях, на основі проведених наукових досліджень в лісових насаджень Українських Карпат, запропоновано емпіричні рівняння для встановлення вуглецепоглинальної та киснетвірної здатності сосни звичайної (Pinus sylvestris L.), ялиці білої (Abies alba Mill.), ялини європейської (Picea abies (L.) H. Karst) в умовах кліматичних змін. Одержані степеневі рівняння множинної регресії матимуть важливе значення для виконання покладених перед Україною зобов’язань у виконанні Паризької угоди яка вступила в дію 2020 р., а також їх можливого використання суб’єктами господарювання для покращення лісівничо-екологічних властивостей і формування високоефективних лісових насаджень в умовах кліматичних змін. Результати дослідження будуть корисними для працівників лісової галузі, таксаторів, екологів, викладачів вищих навчальних закладів та наукових установ. Науково-методичні рекомендації розроблено в Інституті агроекології і природокористування НААН за участю Поліського Національного університету, у межах виконання завдання 06.00.01.10. П. «Дослідити вуглецепоглинальну та киснетвірну здатність хвойних лісових насаджень Українських Карпат в умовах
змін клімату».
Автори розробки: Мороз В.В. – науковий співробітник лабораторії агролісомеліорації та лісових екосистем ІАП НААН; доцент кафедри екології лісу та безпеки життєдіяльності Поліського Національного університету, к.с.-г.н.; Соломаха І.В. – завідувач лабораторії агролісомеліорації та лісових екосистем, к.б.н. ІАП НААН; Тимошенко Л.М. – завідувач сектору навчально-методичного та інформаційного забезпечення ІАП НААН; Стасюк Н.М. – аспірант ІАП НААН.