Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

ЕКОЛОГІЧНА ПАСПОРТИЗАЦІЯ, ЗБЕРЕЖЕННЯ, РЕКОНСТРУКЦІЯ ІСНУЮЧИХ ТА СТВОРЕННЯ НОВИХ ЗАХИСНИХ ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ В УКРАЇНІ

Екологічна паспортизація, збереження, реконструкція існуючих та створення нових захисних лісових насаджень в Україні (методичні рекомендації) / І.В. Соломаха, В.В. Коніщук, В.А. Соломаха, І.Я. Тимочко, Т.В. Ільєнко, Т.Л. Кучма. – К., 2022. – 41 с.

 

У методичних рекомендаціях проаналізовано сучасний стан захисних лісових насаджень України на прикладі дослідних господарств Національної акдемії аграрних наук України. Визначено перспективи здійснення екологічної паспортизації захисних лісових насаджень України, зокрема в агросфері, а також надано рекомендації, практичні вказівки щодо моніторингу, ефективного екологічного менеджменту лісових екосистем. У контексті нового законодавства щодо самосійних лісів, важливо дотримуватися принципів екобезпеки, упередження поширення інвазійних, чужорідних видів флори та інших видів біоти. Актуальним питанням залишається оцінка екологічного стану, реєстру, кадастру захисних лісових насаджень, їх менеджмент і моніторинг. Результати дослідження є важливими для покращення екологічних функцій захисних лісових насаджень в умовах антропогенного навантаження та є необхідними при створенні стійких збалансованих агроландшафтів.

Методичні рекомендації будуть корисними для працівників лісового господарства та сільськогосподарських підприємств, співробітників науково-дослідних інститутів, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, громадськості.

Позначки: