Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

Бабікова Катерина Олександрівна

Оголошення про захист дисертації БАБІКОВА КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

06 жовтня 2023 року об 11:00 год на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.371.02 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» Інституту агроекології і природокористування НААН відбудеться захист дисертації БАБІКОВОЇ КАТЕРИНИ ОЛЕКСАНДРІВНИ, докторантки Інституту агроекології і природокористування НААН на тему: «ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ РЕКРЕАЦІЙНОГО ТУРИЗМУ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ», поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.06. – «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища».

 Науковий консультант:

Дребот Оксана Іванівна, доктор економічних наук, професор, академік НААН, директор Інституту агроекології і природокористування НААН.

Офіційні опоненти:

Антоненко Ірина Ярославівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри туристичного та готельного бізнесу Національного університету харчових технологій;

Попадинець Назарій Миколайович, доктор економічних наук, старший дослідник, заступник директора з науково-педагогічної роботи Навчально-наукового інституту підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка»;

Черчик Лариса Миколаївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Засідання Спеціалізованої вченої ради Д 26.371.02 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» Інституту агроекології і природокористування НААН відбудеться за адресою:

вулиця Метрологічна, 12, м. Київ, 03143, тел.0445269221.

Повідомлення про захист дисертації Бабікової Катерини Олександрівни розміщено на сайті Міністерства освіти і науки України за посиланням:

https://mon.gov.ua/storage/app/media/atestatsiya-kadriv-vyshchoi-kvalifikatisii/2023/08/03/Povidoml.pro.zakh.dysert.dok.nauk-03.08.2023.pdf

Реферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
Дисертація
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертаційної роботи
</p>
Облікова картка дисертаційної роботи
Відгуки опонентів:
Відгук Черчик Л.М.Відгук Попадинець Н.М.Відгук Антоненко І.Я.
Відеозапис захисту дисертації