Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

Яремко Олег Павлович

Оголошення про захист дисертації ЯРЕМКА ОЛЕГА ПАВЛОВИЧА

23 листопада 2022 року об 11:00 год на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.371.02 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» Інституту агроекології і природокористування НААН відбудеться захист дисертації ЯРЕМКА  ОЛЕГА  ПАВЛОВИЧА, старшого наукового співробітника відділу інституціонального забезпечення природокористування Інституту агроекології і природокористування НААН на тему«Еколого-економічні основи збалансованого розвитку лісового сектору Подільського економічного району», поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.06. – «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища».

 

Офіційні опоненти:

Сакаль Оксана Володимирівна, доктор економічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу експериментального проектування землекористування «Інноваційний центр» Інституту землекористування НААН;

Дубас Ростислав Григорович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри управління та адміністрування Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»;

Опенько Іван Анатолійович, доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри геодезії та картографії Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Засідання Спеціалізованої вченої ради Д 26.371.02 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» Інституту агроекології і природокористування НААН відбудеться за адресою:

вулиця Метрологічна, 12, м. Київ, 03143, тел.0445269221.

Повідомлення про захист дисертації Яремка Олега Павловича розміщено на сайті Міністерства освіти і науки України за посиланням:

https://mon.gov.ua/storage/app/media/atestatsiya-kadriv-vyshchoi-kvalifikatisii/2022/10/05/Povidoml.pro.zakh.dysert.dok.nauk-05.10.2022.pdf

 

Реферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
Дисертація
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертаційної роботи

Облікова картка дисертаційної роботи

Відгуки опонентів :
Відгук Дубас Р.Г.Відгук Сакаль О.В.Відгук Опенько І.А.
Відеозапис захисту дисертації