тел. +38 (044) 526-92-21 | e-mail: agroecologynaan@gmail.com

22.03.2018 р. співробітники відділу охорони ландшафтів, збереження біорізноманіття та природозаповідання Інституту агроекології і природокористування НААН, зокрема Т.М. Єгорова, зав. лаб-рії, д.c.-г.н., доц.; І.В. Шумигай, с.н.с., к.с-г.н.; Н.М. Мельник, н.с. прийняли участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Природа для води», присвячена Всесвітньому дню водних ресурсів, що відбулася в Інституті водних проблем і меліорацій НААН.

Співробітники приймали участь у пленарному засіданні, де виступали з доповідями М.І. Ромащенко, д.т.н., проф., акад. НААН, М.А. Хвесик, д.е.н, акад. НААН, В.К. Хільчевський, д.геог.н., проф. та багато інших видатних науковців, а також на секційному засіданні.

Всі матеріали конференції надруковані у збірнику, до якого також були подані тези І.В. Шумигай на тему «Екологічний стан водного басейну річки Кам’янка».