тел. +38 (044) 526-92-21 | e-mail: agroecologynaan@gmail.com

24-28 вересня 2018 року на базі Інституту агроекології і природокористування НААН відбулись щорічні курси підвищення кваліфікації для наукових працівників установ Національної академії аграрних наук України та науково-педагогічних працівників аграрних вищих навчальних закладів за напрямами:

– економіка природокористування та розвиток сільських територій;

– збалансоване використання природних ресурсів в умовах змін клімату;

– екологічна безпека аграрного виробництва;

– моніторинг ресурсів агросфери.

Слухачі курсів мали змогу прослухати змістовні лекції провідних учених Інституту, зокрема, академіка А.Л. Бойка, професорів А.І. Парфенюк, Л.І. Моклячук; докторів наук О.І. Коваліва, Т.М. Єгорової, Н.В. Палапи, О.В. Тертичної. Крім цього було проведено практичні та лабораторні заняття у відділах: Охорони ландшафтів, збереження біорізноманіття і природозаповідання; Екотоксикології; Економіки природокористування в агросфері; Інституціонального забезпечення природокористування; в лабораторіях: Екології мікроорганізмів; Екології вірусів та біобезпеки; Моніторингу агробіоресурсів та Незалежній лабораторії екології насінництва.

Курси підвищення кваліфікації проводяться в Інституті з 2008 року і за цей період підвищили свою кваліфікацію понад 250 наукових і науково-педагогічних працівників НААН, з них у 2018 році – 24 особи.

В цьому році свій професійний рівень підвищили працівники з Біосферного заповідника “Асканія-Нова” імені Ф.Е. Фальц-Фейна, Інституту водних проблем і меліорації, ННЦ “Інститут землеробства НААН”, Сквирської ДС Інституту агроекології і природокористування, Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла, ННЦ “Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова”, ННЦ “Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського”, Інституту садівництва, Інституту захисту рослин, Подільського державного аграрно-технічного університету, Харківської державної зооветеринарної академії та ВП НУБіП Україна «Ніжинський агротехнічний коледж».