тел. +38 (044) 526-92-21 | e-mail: agroecologynaan@gmail.com

Співробітники лабораторії економіки низьковуглецевого розвитку агросфери, яка є структурною одиницею відділу інституціонального забезпечення природокористування Інституту агроекології і природокористування НААН – д. екон. н. Бутрим Оксана Володимирівна і наук. співр. Березницька Марина Володимирівна, приймали участь за запрошенням до участі у 16-й нараді міжнародної групи експертів з формування бази розрахункових коефіцієнтів МГЕЗК ООН (16th Expert Meeting on Data for the IPCC Emission Factor Database (EFDB) за секторами економічної діяльності «Землекористування, зміни землекористування та лісове господарство» (Land Use, Land-Use Change and Forestry (LULUCF) та «Відходи» (Waste sector), яка відбулась 14-15 листопада 2018 р. у м. Буенос Айрес, Аргентинська Республіка.

Україна представила національну методологію розрахунку обсягів змін запасів вуглецю у резервуарі мінеральних ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення на основі розрахунків балансових потоків азоту, яку було прийнято до розгляду. Було представлено розвинену базу розрахункових коефіцієнтів з врахуванням природних зон та різних характеристик господарських впливів на ґрунтовий покрив. Подана інформація пройшла оцінку експертів та було отримано рекомендації з її удосконалення, що сприяло конкретизації напрямів подальшої роботи.

Також Україна представила національну модель розрахунку викидів метану від звалищ твердих побутових відходів та розвинену систему національних коефіцієнтів і параметрів, що використовуються для врахування різних видів відходів в Україні, яку було схвалено експертами МГЕЗК ООН та прийнято до використання.