Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

Зустріч співробітників Інституту, щодо обговорення вдосконалення освітньої програми Інституту агроекології і природокористування НААН та проведення педагогічної практики

На базі Поліського національного університету 7 травня 2021 року за ініціативи гаранта освітньо-наукової програми 201 «Агрономія» д.с.-г.н., проф., чл.-кор. НААН Дем’янюк Олени Сергіївни та д.с.-г.н., с.н.с. Палапи Надії Василівни – викладача дисципліни «Збалансований розвиток сільських територій» за участі стейкхолдерів Романчук Людмили Донатівни д.с.-г.н., проф., проректора з наукової роботи та інноваційного розвитку (Поліський національний університет) і Дубового Володимира Івановича, д.с.-г.н., проф. (Білоцерківський національний аграрний університет) відбулось обговорення вдосконалення освітньої програми Інституту агроекології і природокористування НААН та проведення педагогічної практики. Особливу увагу приділено набуттю здобувачами професійних компетентностей, освітніх результатів із дисципліни «Збалансований розвиток сільських територій» за умови впровадження положень щодо академічної мобільності та дуальної освіти.