тел. +38 (044) 526-92-21 | e-mail: agroecologynaan@gmail.com

…звершити земельну реформу як нову парадигму, — в усьому просторі «Національної земельної комори» України, що випливає із нереалізованих дотепер норм Конституції України.

Без цього годі нам очікувати «земельного прогресу» і сподіватися, що Україна відбудеться як унітарна, суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава, в якій забезпечуються права і свободи всіх громадян та гідні умови їхньої життєдіяльності.

Яким має бути алгоритм ефективного використання природних ресурсів на користь держави та її громадян?

У цьому зв’язку, газета “День” за 10 жовтня 2018 року опублікувала мою статтю: «Земля зробить українців багатими, якщо…»