тел. +38 (044) 526-92-21 | e-mail: agroecologynaan@gmail.com

03 грудня 2019 р. в Інституті агроекології і природокористування НААН відбулась Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Збалансоване природокористування: традиції, перспективи та інновації»

З привітальним словом до організаторів, учасників і гостей конференції виступив директор Інституту агроекології і природокористування НААН академік Фурдичко О.І., зазначивши, що конференція є яскравою, доброю традицією збиратися разом, ділитися досвідом, проводити плідні дискусії з розв’язання актуальних еколого-економічних проблем. Побажав учасникам і гостям конференції натхнення, цікавих наукових дискусій та плідної роботи.

На конференції були присутні гості:

  1. Лицур Ігор Миколайович доктор економічних наук, професор завідувач відділу методології сталого розвитку ДУ Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України.
  2. Дубас Ростислав Григорович – доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри менеджменту ВНЗ Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна».
  3. Рибак Ярослав Ярославовичкандидат економічних наук Відділення аграрної економіки і продовольства ‑ Президії НААН.

Були присутні представники з наукових інститутів Національної академії наук України і Національної академії аграрних наук України; вищих навчальних закладів (Національний університет біоресурсів і природокористування України, Національний авіаційний університет, Національний університет харчових технологій, ВНЗ Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»).

Про свою участь у конференції заявили та були присутні представники із трьох країн світу: 1) ПольщіСобчик Вікторія, доктор природничих наук, професор Краківської гірничо-металургійної академії Університету науки і технології; 2) Білорусія Колмиков Андрій, доктор економічних наук, доцент, декан землевпорядного факультету Білоруської державної сільськогосподарської академії; 3) БілорусіяГриб Анна, учений секретар РУП «Центральний науково-дослідний інститут комплексного використання водних ресурсів»; 4) ЯпоніяЙошіхіко Окабе, доктор економічних наук, професор Університету Кобе Гакуїн.

Пленарна частина конференції розпочалась з доповіді провідних вчених: доктора економічних наук, доцента, завідувача кафедри менеджменту, ВНЗ Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» Дубаса Ростислава Григоровича, «Ефективність стратегічного управління лісогосподарським підприємством»; доктора економічних наук, професора, провідного наукового співробітника відділу методології сталого розвитку, ДУ Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України Лицура Ігора Миколайовича, «Фінансово-економічні проблеми розвитку лісового господарства»; доктора економічних наук, старшого наукового співробітника, завідувача відділу економіки природокористування в агросфері, Інститут агроекології і природокористування НААН Коваліва Олександера Івановича, «Оцінка економіко-правових аспектів користування природними об’єктами права власності народу»; аспірантки, Інститут агроекології і природокористування НААН Іщенко Наталії Федорівни, «Еколого–економічні аспекти обґрунтування використання та охорони  придорожніх смуг»; аспіранта, Інститут агроекології і природокористування НААН Лазаренка Владислава Ігоровича, «Система суспільного контролю органічних продуктів харчування на основі поведінкових моделей споживчої цінності».

Основною метою конференції є обговорення та обмін науково-практичною інформацією результатів досліджень із проблем збалансованого природокористування, управління екологічного менеджменту в сільському господарстві, а також інституціонального забезпечення природокористування в контексті збалансованого розвитку.

Основні  напрями конференції:

  • Сучасний стан та традиції природокористування в Україні;
  • Інноваційні механізми управління природними ресурсами;
  • Інновації в сфері охорони навколишнього природного середовища та збалансованого природокористування;
  • Перспективи формування збалансованої системи природокористування;
  • Інвестиційно-інноваційне забезпечення збалансованого природокористування.