тел. +38 (044) 526-92-21 | e-mail: agroecologynaan@gmail.com

6 грудня 2017 року в Інституті було проведено засідання Загальних зборів Відділення землеробства, меліорації та механізації НААН.

У роботі зборів під головуванням академіка-секретаря Відділення, академіка НААН Камінського Віктора Францевича взяли участь: президент Національної академії аграрних наук України, академік НААН Гадзало Ярослав Михайлович, віце-президент – головний вчений секретар НААН, академік НААН Заришняк Анатолій Семенович, члени Відділення, науковці Відділення, делегати від науково-дослідних установ Відділення та представники Міністерства аграрної політики та продовольства України, всього: 60 осіб.

На засіданні було заслухано доповідь директора Інституту агроекології і природокористування НААН, академіка НААН Фурдичка Ореста Івановича по питанню: «Моніторинг, прогнозування та управління агроресурсами на засадах аерокосмічного дистанційного зондування»

В своїй доповіді О.І. Фурдичко зазначив, що у сучасному мінливому світі стрімко розвиваються новітні технології, комунікації, інноваційні та інформаційні трансформації в науковій і виробничій діяльності. Одним із проявів цих глобальних процесів є залучення в сільськогосподарську діяльність аерокосмічної інформації, удосконалення на її основі технологічних процесів, моніторингу агросфери, прогнозних оцінок та управління агроресурсами на національному, регіональному і локальному рівнях. Важливим є також багаторічний досвід використання аерокосмічної інформації МСГ США, зокрема FAS та європейської системи агро моніторингу MARS.

А також було заслухано затверджено звіти про виконану роботу за 2014-2016 рр. академіків НААН: Коваленка П.І., Ушкаренка В.О. та членів-кореспондентів НААН Бикіна А.В., Бондаря О.І., Ткача В.П. та Трускавецького Р.С.