Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ІННОВАЦІЙНІ ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РОСЛИННИЦТВІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ»

Інститут агроекології і природокористування НААН запрошує Вас і ваш колектив взяти участь у роботі другої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційні екологобезпечні технології в рослинництві в умовах воєнного стану», яка присвячена вирішенню актуальних проблем вирощування еколого-безпечної сільськогосподарської продукції, застосування нових засобів захисту рослин, добрив та біопрепаратів, використання та запровадження новітніх технологічних прийомів.

Конференція відбудеться  31 серпня 2023 р.
(Урочисте відкриття 31 серпня 2023 року об 11.00 год.)

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ:

Обговорення та обмін науково-практичною інформацією результатів досліджень із проблем вирощування еколого-безпечної продукції рослинництва, отримання якісної і безпечної сільськогосподарської продукції, застосування нових засобів захисту рослин, добрив та біопрепаратів, використання новітньої техніки в рослинництві, запровадження новітніх технологічних прийомів.

 ТЕМАТИКА І НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 • Технологія вирощування культур;
 • Сорти та сортовиробництво;
 • Захист рослин;
 • Органічне виробництво;
 • Технічне забезпечення в рослинництві;
 • Фіторемедіація та фітомеліорація ґрунтів;
 • Збереження агробіорізноманіття.

 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ТА УМОВИ ЇХ ПОДАННЯ:

 1. До друку приймаються матеріали однією з робочих мов конференції, обсяг яких не перевищує 3 сторінки, включаючи рисунки, таблиці і список використаних джерел.
 2. Текст тез повинен бути підготований у форматі А4 за допомогою редактора МS Word. Поля – 2 см з усіх сторін. Файл має бути названий прізвищем автора. Сторінки не нумеруються.
 3. Матеріали мають бути побудовано у такий спосіб (див. зразок):

– прізвище та ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання, установа, місто – (12 кегль), у правому верхньому кутку;

– назва тез – великими літерами (14 кегль), у центрі;

– текст:  шрифт – Тіmes New Roman, кегель – 14, інтервал – одинарний (1);

– список використаних джерел: шрифт – Тіmes New Roman, кегель – 12, інтервал – одинарний (1).

 Зразок оформлення тез

 

НАЗВА ТЕЗ

ПРІЗВИЩЕ Ім’я

Установа

Місто, КРАЇНА

[Текст]

Список використаних джерел

 1. Для назв таблиць, підпису рисунків використовувати шрифт Тіmes New Roman, 14 кегль, жирний. Усі рисунки повинні бути згруповані як єдиний об’єкт. Формули розташовувати у центрі з нумерацією у правому краю. Для набору формул використовувати редактор формул МS Equation 3.0. Забороняється використовувати скановані об’єкти!
 2. Список використаних джерел наводиться наприкінці тексту мовою оригіналу. Використані джерела мають бути пронумеровано відповідно до порядку згадування у тексті. Посилання на джерело подаються у квадратних дужках за текстом.
 3. Редакційна колегія залишає за собою право часткового редагування статті без узгодження з автором та право на відхилення матеріалів, які виконано та оформлено з порушенням вимог до написання та оформлення публікацій.

ІНФОРМАЦІЯ ДО ВІДОМА:

Для участі в роботі конференції необхідно надіслати електронною поштою в оргкомітет до 25 серпня 2023 року наступні документи:

 • заповнену за зразком заявку;
 • тези доповіді;

Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача із вказівкою для заявки – Заявка, для тез – Тези.

Наприклад: Тищенко_Заявка, Тищенко_Тези.

Електронна адреса: konferencia.iap.2023@gmail.com

Заявка на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції

 «ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РОСЛИННИЦТВІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ»

Прізвище________________________________

Ім’я ____________________________________

По батькові______________________________

Науковий ступінь_________________________

Посада__________________________________

Організація______________________________

Адреса, індекс____________________________

Телефон_________________________________

Е – mail:_________________________________

Назва доповіді/тез________________________

________________________________________

Реєстрація, подання повного тексту доповіді  та тез до 25 серпня 2023 р.

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12,

Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України

www.agroeco.org.ua

konferencia.iap.2023@gmail.com

 

Участь у конференції безкоштовна!!!

Донати Інституту агроекології і природокористування НААН

і Збройним силам України підтримуються!!!