тел. +38 (044) 526-92-21 | e-mail: agroecologynaan@gmail.com

fitivirusУ російському науковому журналі «Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии» (№ 3, 2013) у рубриці «На книжной Полке» опубліковано статтю д-ра біол. наук, професора лабораторії вірусології Біолого-ґрунтового інституту Далекосхідного відділення Російської академії наук Р.В. Гнутової «Изучение вирусов на молекулярном уровне», в якій високо оцінюється науково-дослідна робота українських вчених-вірусологів. Зокрема, мова йде про видатних українських науковців А.Л. Бойка, М.М. Зарицького та Ф.І. Товкача та їх спільне видання «Вірусологія в електроннографіях: альбом» (2012 р.).

У російському науковому журналі «Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии» (№ 3, 2013) у рубриці «На книжной Полке» опубліковано статтю д-ра біол. наук, професора лабораторії вірусології Біолого-ґрунтового інституту Далекосхідного відділення Російської академії наук Р.В. Гнутової «Изучение вирусов на молекулярном уровне», в якій високо оцінюється науково-дослідна робота українських вчених-вірусологів. Зокрема, мова йде про видатних українських науковців А.Л. Бойка, М.М. Зарицького та Ф.І. Товкача та їх спільне видання «Вірусологія в електроннографіях: альбом» (2012 р.).fitivirus

 

Автор коротко характеризує основні наукові доробки дослідників у галузі вірусології, акцентує увагу на актуальності проведеного дослідження для наукової спільноти загалом та вчених-аграріїв зокрема та наголошує на значущості отриманих результатів для подальшого проведення наукових та прикладних досліджень. «Подобные исследования выполнены в Украине впервые и, безусловно, получат одобрение и поддержку вирусологов других стран благодаря изложению оригинального материала, представленного украинскими изолятами вирусов и описанных на трех языках – украинском, русском и английском», наголошує Р.В. Гнутова.

Насамкінець автор зауважує, що за рівнем охоплення матеріалу (а саме: віруси людини та тварин, бактеріофаги, віруси рослин тощо) та поданих електронних мікрофотографій вірусів різних родів та сімейств дослідження А.Л. Бойка, М.М. Зарицького та Ф.І. Товкача «Вірусологія в електроннографіях: альбом» буде цікавою не тільки вірусологам, але й науковцям у галузі сільського господарства.