Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

В рамках співпраці між Інститутом агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України та Національним університетом біоресурсів і природокористування України пройшла виробнича практика студентів

В рамках співпраці між Інститутом агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України та Національним університетом біоресурсів і природокористування України пройшла виробнича практика студентів освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня зі спеціальністю 101 Екологія третього курсу факультету захисту рослин, біотехнологій та екології.

 

Під час відвідування Інституту агроекології і природокористування НААН України студенти мали можливість ознайомитися зі специфікою науково-дослідної роботи та методологічної і матеріально-технічною базою таких структурних підрозділів:

ü Незалежна лабораторія екології насінництва (завідувач к.с.-г.н. Павло Душко, керівник групи випробувань Ольга Кичигіна та науковий співробітник Валентина Черненко), яка спеціалізується на визначення критеріїв екологічної придатності сортів рослин до поширення в Україні, дослідженні природно-кліматичних зон та оптимізація умов вирощування культивованих рослин для організації екологічного насінництва, визначенні основних критеріїв щодо адаптації промислового насінництва до змін клімату. Незалежна лабораторія екології насінництва акредитована Національним агентством з акредитації України на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC17025.

 

üЛабораторія екології вірусів та біобезпеки (завідувач к.б.н. Вікторія Цвігун), діяльність якої полягає у виконання фундаментальних та прикладних наукових досліджень у сфері біобезпеки навколишнього середовища, проведенні моніторингу та діагностики сільськогосподарських культур, деревних культур, кущів, лікарських рослин на наявність вірусних хвороб, що циркулюють в Україні, встановленні шляхів поширення вірусних патогенів на певній території чи теплиці, розробці діагностикумів (тест-систем) для детекції вірусів на основі імуноферментного аналізу, розробці рекомендацій щодо заходів боротьби та профілактики з вірусними хворобами, перевірці посадкового та насіннєвого матеріалу на вірусні патогени.

ü Лабораторія екології мікроорганізмів (завідувач к.б.н. Ірина Гуменюк) специфікою роботи якої є визначення видового складу мікробіоти, оцінка біорізноманіття та виявлення міжвидових і видових взаємозв’язків у екосистемах на філогенетичному рівні, визначенні молекулярно-генетичної структури насіння сільськогосподарських культур та сировини рослинного походження, основ здійснення агроекологічного моніторингу, науково-методичного забезпечення системи спостережень й контролю над станом та рівнем забруднення агроекосистем (і суміжних з ними середовищ) у процесі інтенсивної сільськогосподарської діяльності, інтенсивність виділення/поглинання СО2 /О2, державними випробовуваннями пестицидів та агрохімікатів, біологічною оцінкою засобів захисту рослин, агрохімікатів, регуляторів росту рослин, біопрепаратів на сільськогосподарських культурах та лісових насадженнях, екологічною оцінкою небезпечності впливу засобів захисту рослин і агрохімікатів на нецільові об’єкти водної (риби, дафнії), ґрунтової (мікроорганізми, земляні черв’яки) та наземної екосистем, екологічною оцінкою агротехнологій, проведенням екологічної експертизи технологій вирощування сільськогосподарських культур з метою забезпечення еколого-безпечного виробництва та якості сільськогосподарської продукції, а також запобігання негативного впливу на стан навколишнього природного середовища і здоров’я людини.