тел. +38 (044) 526-92-21 | e-mail: agroecologynaan@gmail.com

У Інституті агроекології і природокористування НААН України відкрито спеціалізовану вчену раду К 26.371.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища».